Pravidlá vyplácania dôchodkov sa zmenili. Týka sa to aj vás? Čo treba splniť, aby ste ho dostali?

Zmena legislatívy sa od 1. júla 2023 týka povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá vykonáva jednu zo zákonom určených činností pri výkone povolaní na základe oprávnenia iného orgánu, ako je živnostenský orgán, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

17.10.2023 06:00
dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na predčasný starobný dôchodok mate od 1. januára 2023, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 430,30 eura.

Nárok máte ďalej ak, poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát. Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Uvedené sa 1. júla 2023 nevzťahuje na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonnom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Ide o činnosti pri výkonne týchto povolaní:

 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 • znalcov a tlmočníkov,
 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
pomoc, dôchodca Čítajte viac Poberanie dôchodku má prísne pravidlá, hovoria jasne, toto robiť nemôžete, lebo oň prídete. Akú úlohu zohráva suma 200 eur?
 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 • autorizovaných geodetov a kartografov,
 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

Sociálna poisťovňa takýmto povinne dôchodkovo poisteným SZČO po 30. júni 2023 priznáva predčasný starobný dôchodok.

Ak počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne poberateľovi povinné dôchodkové poistenie z výkonu takejto činnosti, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nezanikne.

O uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku, ktorý sa k 30. júnu 2023 nevyplácal, nemusí poberateľ žiadať. O opätovnom vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne od 1. júla 2023 bez žiadosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #SZČO #odchod do dôchodku