Zavedú sa nové penzie? Dostanú vysoké výsluhové dôchodky okrem policajtov a vojakov aj lekári, sestry a iní zdravotníci? Návrh hovorí toto

Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora v rámci ozdravenia verejných financií navrhuje šetriť aj na výsluhových dôchodkoch policajtov a vojakov, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík (IVRA) prichádza s opačným návrhom. Ako jedno zo stabilizačných opatrení v zdravotníctve inštitút navrhuje zaviesť výsluhové penzie aj pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

17.10.2023 06:00
Lekár so seniorkou Foto:
Ilustračné foto.
debata (16)

IVRA opakovane navrhuje, aby mali všetci zdravotnícki pracovníci rovnaké podmienky pre poskytovanie dávok výsluhového zabezpečenia ako vojaci, ozbrojené sily, bezpečnostné a záchranné zbory. „Ide pritom všetko o povolania vykonávané vo verejnom záujme štátu. Zdravotníci zabezpečujú nezastupiteľné činnosti pre občanov a pre štát, služby vo verejnom záujme garantujúce základné ústavné aj sociálne práva občanov," uviedol inštitút. Spĺňajú preto podľa IVRA rovnaké parametre, ako iné profesie spadajúce pod výsluhové zabezpečenie ako napríklad policajti, vojaci alebo hasiči.

Motivácia pre zdravotníkov

„Stanovenie rovnakých podmienok pre poskytovanie dávok výsluhového zabezpečenia pre všetkých zdravotníckych pracovníkov je mimoriadne dôležité pre ich motiváciu zotrvať v systéme zdravotníctva a to najmä v súčasnej vyhrotenej situácii. Dlhodobo nevieme v dostatočnej miere garantovať mzdy, primerané finančné, ale aj spoločenské ohodnotenie zdravotníkov," uviedol riaditeľ IVRA Martin Halás. Motivovať mladých zdravotníkov, ale aj existujúcich zotrvať alebo sa vrátiť do systému je podľa neho možné iba kombináciou finančných opatrení spojených s posilnením spoločenského statusu zdravotníkov v spoločnosti.

„Náš návrh nesmeruje k vytvoreniu nového systému sociálneho zabezpečenia, ale je snahou kopírovať systém, ktorý majú aktuálne vojaci a ozbrojené sily, ozbrojené a bezpečnostné a záchranné zbory. Tieto zložky nie sú zaradené do všeobecného systému sociálneho poistenia. Ich systém výsluhového zabezpečenia je určitou analógiou prvého piliera dôchodkového poistenia, teda dôchodkového poistenia v celom rozsahu garantovaného a spravovaného štátom," dodal Halás.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Návrh ministerstva

Ministerstvo financií ako jedno z úsporných opatrení na ozdravenie verejných financií navrhuje znížiť mieru náhrady vo výsluhovom systéme pre policajtov, vojakov, hasičov či väzenských dozorcov. V súčasnosti je výsluhový systém podľa ministerstva ako celok deficitný, pričom, aj napriek reforme z roku 2013, nedocieli podľa prognóz k vyrovnané hospodárenie ani v dlhom horizonte.„Nas­tavenie výsluhového systému je v porovnaní so všeobecným systémom štedrejšie a v pomere k zaplateným odvodom je celoživotný dôchodok výsluhového dôchodcu vyšší v porovnaní so všeobecným systémom," tvrdí rezort financií. Zníženie miery náhrady o 5 percentuálnych bodov pre novopriznané výsluhové dôchodky by v dlhom horizonte znížilo potrebu financovania výsluhového zabezpečenia zo štátneho rozpočtu.

Vláda Ľudovíta Ódora tiež navrhuje upraviť výpočet dôchodku zo Sociálnej poisťovne pre výsluhových dôchodcov. Pre výsluhových penzistov, ktorí majú nárok na dôchodok aj zo Sociálnej poisťovne, sa v dnešnom spôsobe výpočtu duplicitne zohľadňujú zárobky vo výsluhovom systéme aj do starobného dôchodku. „Zárobky, ktoré do výpočtu vstupujú už týmto poberateľom, pritom boli raz zohľadnené do výsluhového dôchodku," upozorňuje ministerstvo financií. Vzhľadom na to, že priemerné zárobky takýchto poberateľov vo výsluhovom systéme bývajú vyššie ako v následnom civilnom zamestnaní, týmto výpočtom sa nadhodnocujú priznávané dôchodky zo Sociálnej poisťovne.

16 debata chyba