Kedy a ktorým penzistom musí poisťovňa prepočítať a zvýšiť dôchodky?

Prepočíta sa dôchodok opatrovateľovi, ak je starobný dôchodca? Poberáte penziu a opatrovateľský príspevok? Máte nárok na jeho zvýšenie? Kedy vám ho poisťovňa prepočíta a zvýši?

19.11.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, matka, dcéra, opatrovateľka,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava, ak fyzická osoba mala poskytovaný príspevok za opatrovanie a mala počas poskytovania príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Z uvedeného vyplýva, že poberateľovi starobného dôchodku sa jeho dôchodok neprepočíta z titulu výkonu opatrovania osoby s ŤZP.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

A ako je to v prípade osôb, ktoré opatrujú a blíži sa im dôchodok? "Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek. Za poistencov štátu (nielen z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku, ale aj z iných dôvodov), štát platí poistné len na dôchodkové poistenie, neplatí za nich poistné na nemocenské poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti., " uvádza Sociálna poisťovńa.

Obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie sa teda nezaráta do potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti (pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné splniť obdobie poistenia v nezamestnanosti v trvaní dvoch rokov, t. j. 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaevidovaním sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Na účely dôchodku sa poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie zaráta.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba