Už je známa presná výška dôchodkov v roku 2024. Zverejnili novú dôchodkovú hodnotu: Kedy sa oplatí ísť do penzie, je už jasné + príklady

Nová aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je na úrovni 17,7688. Pre rok 2023 platí výška 16,4764 eur.

04.12.2023 10:52
dôchodcovia, seniori, laptop, dane, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (26)

Odpovedá to na dnes často kladenú si otázku. Či sa viac oplatí ísť na dôchodok dnes alebo si počkať do budúceho roka. „Definitívne je tak jasné, že do dôchodku sa viac oplatí ísť už v roku 2023,“ uviedol expert na dôchodky Jozef Mihál na svojej facebookovej stránke. Dodal, že to platí aj pre predčasné dôchodky.

Čo je ADH?

Je to suma dôležitá pre výpočet dôchodkovej dávky. Aktuálna dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 bola ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktuálne dôchodkové hodnoty na kalendárne roky 2006 až 2014 určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Hovorca Sociálnej poisťovne prezradil všetko o predčasných penziách
Video

Dôchodková hodnota na rok 2023 bola určená podľa nasledujúceho vzorca:

ADH 2023 = ADH 2022 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2022 / priem. mzda v NH 3.Q 2021 – 1) x 0,95)

ADH v roku 2022 je 15,1300 eur priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 je 1 185 eur priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 je 1 296 eur podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 je 1,093670886

Výpočet ADH 2023:

ADH 2023 = ADH 2022 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2022 / priem. mzda v NH 3.Q 2021 – 1) x 0,95) = 15,1300 x (1 + (1 296 / 1 185 – 1) x 0,95 ) = 15,1300 x (1 + (1,093670886 – 1) x 0,95) = 15,1300 × 1,0­88987342 = 16,4764

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2023, použije sa dôchodková hodnota 16,4764 eur.

ADH pre rok 2024 sa určila z priemernej mzdy v hospodárstve pre rok 2023 za 3. štvrťrok, a to je 1 403 eur.

Oplatí sa ísť poistencovi na dôchodok už tento rok?

Pani Andrea dosiahne dôchodkový vek 31. januára 2024. Požiadala si však o predčasný dôchodok k decembru 2023.

Získala presne 40 rokov dôchodkového poistenia. Pretože mala v rozhodujúcom období vymeriavacie základy „plus – mínus“ vo výške priemernej mzdy, jej priemerný osobný mzdový bod je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 × 40 rokov x 16,4764 eur (ADH v roku 2023) = 659,10 eur. Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2023, táto suma sa valorizuje najskôr o 11,8 percenta, teda pripočítame 11,8 percenta z 659,10 eur = 736,90 eur. Ďalej valorizujeme o 10,6 eur, pripočítame 10,6 percenta z 736,90 eur = 815,10 eur.

Výsledná suma starobného dôchodku priznaná ku koncu decembra 2023 je 815,10 eur.

Keďže však žiadala o predčasný dôchodok a do starobného dôchodku jej chýba jeden mesiac, jej dôchodok sa bude znižovať za jeden mesiac o 0,3 %. (Keďže šla do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.) Zníži sa jej suma o 2,4453 eura.

Dôchodok pani Andrey bude 812,65 eura.

Táto suma sa však bude ešte v januári valorizovať o 3,6 %, keďže jej dôchodok bol priznaný pred 1. januárom 2024. Čo je 29,26.

Jej dôchodok od januára 2024 bude vo výške 841,91 eur.

Andrea však v roku 2023 nedostane 13. dôchodok, pretože starobný dôchodok bude mať priznaný a vyplatený prvýkrát až za december 2023. Jednorazový 300-eurový bonus pani Andrea dostane.

Dostanú ho všetci, ktorým bol priznaní dôchodok do decembra 2023.

Ak by šla pani Andrea na dôchodok, tak ako jej je priznaný v januári 2024, tak jeho výška sa určí nasledovne:

Andrea splnila podmienky nároku na starobný dôchodok 31. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadala o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jej priemerného osobného mzdového bodu je 1.

K 31. januáru 2024 získala 40 rokov dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688.

Suma jej dôchodku sa určí nasledovne.

1× 40 × 17,7688= 710,75 eur mesačne.

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a pre rok 2024 aj za prvý polrok roka 2023.

Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %.

Čo znamená, že sumu jej dôchodku sa navýši o valorizáciu 14,5 percenta. To predstavuje nárast o 103.06 eura.

Dôchodok pani Andrey v roku 2024 bude 814,35 eura.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #AHD