Invalidné dôchodky sa od januára zvýšia. O koľko dostanú invalidní penzisti viac a prečo niektorí len o 3,6% a iní až o 14,5 %?

Od augusta sa zvýšili niektoré invalidné dôchodky a rovnako nárok na invalidný dôchodok spĺňa väčšia skupina osôb. Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši vyplácané dôchodky o 3,6 % a novopriznávané o 14,5 %.

08.12.2023 06:00
vozík, vozíčkarka, invalid, invalidka, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Novela upravila percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Schválené zmeny sa tak pozitívne premietnu u niektorých poberateľov či žiadateľov o invalidný dôchodok.

Invalid je, ale bez dôchodku
Video
Zdroj: TV Pravda

Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo by malo mať vplyv na uznanie invalidity.

S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotkli približne 5 300 súčasných poberateľov, takzvaných čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.

Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich preklasifikácii z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá aj nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. A to ročne o 476 nových poberateľov takzvaného čiastočného invalidného dôchodku, teda v kategórii „do 70 %“, s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku cca 240 eur. A zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov – poberateľov plného invalidného dôchodku, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur.

Zvýšenie dôchodkov

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané dôchodky o 3,6 % a novopriznávané o 14,5 %. Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa vyplácané dôchodky zvýši o 3,6 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v januári 2024 zašle aj písomné rozhodnutie. Zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna poberateľov dôchodkov.

Novopriznávané dôchodky, o ktorých bude Sociálna poisťovňa rozhodovať v budúcom roku, sa budú valorizovať o 14,5 %.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo vládnu novelu zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z. z.) s cieľom splniť záväzky z uznesenia k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na obdobie rokov 2021 až 2030. Na jej aktualizácii spolupracovali posudkoví lekári sociálneho poistenia, odborníci Ministerstva zdravotníctva SR aj špecialisti z medicínskych odborov.

Hlavným zámerom zmien je, aby sa všetky ochorenia posudzovali na účely invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny založených na dôkazoch a úprava percentuálnej miery schopnosti presne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Zároveň, aby sa do posudzovania zaradil čo najširší okruh skupín ochorení.

Sociálna poisťovňa má dva roky od účinnosti vládnej novely zákona o sociálnom poistení (august 2023), aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne.

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidné dôchodky #výška dôchodkov #invalidné penzie