Poberáte túto penziu? Je nižšia ako riadny dôchodok a navyše nedostanete vyplatený ani tento bonus

Predčasný dôchodok býva najčastejším riešením situácie, keď budúci žiadateľ príde o zamestnanie krátko pred dosiahnutím veku na odchod do starobného dôchodku a nové zamestnanie sa mu nedarí nájsť. Vtedy je naozaj vhodné o predčasnú penziu požiadať, ak teda na jej priznanie spĺňa podmienky.

26.01.2024 06:00
Dôchodci Foto:
Ilustračná foto.
debata

Ak ste o prácu neprišli a aj tak vám tento krok napadol, mali by ste situáciu zhodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Je dôležité nezabudnúť na finančné hľadisko, ale aj na psychické a sociálne aspekty. Na jednej strane získate po rokoch práce čas na seba a na oddych, menej stresu môže mať pozitívny vplyv na zdravie. Na druhej strane je tu finančné hľadisko. Menej odpracovaných rokov môže znamenať nižší dôchodok, a preto je dôležité mať finančný plán a zhodnotiť, či sú dostupné zdroje postačujúce na pokrytie životných nákladov.

Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 viac ako 1,77 milióna dôchodkových dávok pre viac ako 1,42 milióna poberateľov. Priemerná výška starobného dôchodku bola k uvedenému dátumu 648,83 eura. Ako každoročne začiatkom roka, aj tento január Sociálna poisťovňa vyplácala valorizované dôchodky a klientom postupne odosiela rozhodnutia o novej výplatnej sume. Valorizácia sa týka všetkých dôchodkov, vrátane predčasných starobných. Poberatelia, ktorým bol nárok na dôchodok priznaný pred 1. januárom tohto roku, tak vo svojom januárovom výplatnom termíne dostali dôchodok zvýšený o 3,6 %. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa tak prihliada na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023. Dôchodky, ktoré bude Sociálna poisťovňa priznávať od 1. januára 2024, sa valorizujú o 14,5 %.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Prísne podmienky

Od 1. januára 2023 pribudla nová alternatíva, ktorá umožňuje odísť do predčasného dôchodku – po odpracovaní 40 rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom na rozdiel od predčasného dôchodku na základe dosiahnutého veku taxatívne vylučuje niektoré obdobia – ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie.

Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracovaných rokov nezarátajú. Pri predčasnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov sa dôchodkový vek neskúma a nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné najskôr posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Pozor, žiadosť o predčasný starobný dôchodok môžete podať najviac dvakrát v kalendárnom roku. Zaujímavou informáciou môže byť, že dôchodok je možné vyplácať aj preddavkovo, ale len za splnenia určitých podmienok, ktoré je dobré si individuálne zistiť v Sociálnej poisťovni.

Rodičovský bonus

Zabúdať nemožno a ani na to, že poberateľ predčasného starobného dôchodku nemá nárok na rodičovský dôchodok. Ten mu vznikne až odo dňa, kedy dosiahne riadny dôchodkový vek. Až k tomuto dňu sa totiž predčasný starobný dôchodok automaticky „preklopí“ na starobný dôchodok, čo znamená, že až od tohto dňa vzniká nárok aj na rodičovský dôchodok. A o koľko prídete?

Kým v roku 2023 bol maximálny rodičovský dôchodok 21,80 eur mesačne, tento rok to bude 23,50 eura. Vychádza to z výpočtu, ktorý je nastavený pre maximálny rodičovský bonus.

Od januára 2024 sa najvyššia suma zmenila. Keďže priemerná mzda v roku 2022 dosiahla 1 304 eur, maximálny rodičovský dôchodok od januára dosiahne 282 eur ročne pre jedného dôchodcu.

Dostať viac môžu dôchodcovia aj vtedy, ak ich dieťa zarobilo v roku 2022 viac ako v roku 2021. Je teda možné, že aj výška bonusu sa v tomto prípade bude meniť. Rodičovský dôchodok sa totiž vypočítava z vymeriavacieho základu detí. A v roku 2024 sa bude počítať z vymeriavacieho základu detí z roku 2022. Rovnaká výška ostane penzistom, ktorých deťom sa nezmenili pracovné podmienky.

Sociálna poisťovňa bude pritom každoročne prepočítavať túto sumu rodičovského bonusu podľa toho, z akého vymeriavacieho základu odvádzali deti poistné na dôchodkové poistenie pred dvomi rokmi, vysvetlil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok