Tieto dôchodky sú často výhodnejšie ako riadny starobný dôchodok. Máte nárok aj vy? +príklady

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015.

22.02.2024 06:00
dôchodkyňa, seniorka Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Mám nárok na minimálny dôchodok?

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ:

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
manželia, dôchodcovia Čítajte viac Táto penzia môže byť výhodnejšia ako riadny starobný dôchodok. Nie každý ale splní podmienky na jej priznanie +príklady prepočtov

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je:

 • obdobie dôchodkového poistenia získané
 • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
 • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
 • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok,
 • v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ako požiadam o minimálny dôchodok?

O zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

uzi Čítajte viac Dôchodky budú rásť rýchlejšie ako ceny. Penzia prerastie infláciu o niekoľko percent

Minimálny dôchodok sa nekráti

Dôvodom zrušenia krátenia minimálnych dôchodkov starobných dôchodcov je postavenie sporiteľa starobných dôchodcov v systéme starobného dôchodkového sporenia, ako aj zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z prvého piliera pri posudzovaní celkového príjmu na účely nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku.

V právnej úprave, ktorou sa v roku 2015 zavádzal minimálny dôchodok, sa v súlade s jeho účelom – predchádzanie tomu, aby sa dôchodca ocitol v hmotnej núdzi – navrhovalo, aby priznanie nároku naň bolo poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podmienené tým, že poistencovi, ktorý je sporiteľom, musia byť vyplácané tie dôchodky, na výplatu ktorých splnil podmienky ustanovené zákonom v systéme starobného dôchodkového sporenia.

Do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny sa mal zahrnúť akýkoľvek penzijný príjem z druhého piliera. Tento paragraf sa však zmenil tak, aby sa suma minimálneho dôchodku penzistovi, ktorý bol sporiteľom, znížila, a to podľa rovnakých zásad, ako sa poistencovi sporiteľovi znižuje starobný dôchodok z prvého piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Do posudzovaného dôchodkového príjmu sa tak zahŕňa aj starobný a predčasný dôchodok z druhého piliera.

Výška dôchodku

Minimálne dôchodky sa nevalorizujú. Zvyšovali sa ale minulý rok dvakrát, naposledy v októbri. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra 2023 predstavuje 145 % (namiesto 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z 365,70 eura mesačne zvýšila na 389,90 eura mesačne.

Príklad: priznávanie minimálnej penzie

Pán Karol, ktorý požiadal o starobný dôchodok, bol aj sporiteľom v druhom pilieri. Sociálna poisťovňa mu z prvého piliera priznala za 42 odpracovaných rokov starobný dôchodok v sume 250 eur a z druhého piliera dostane 25 eur mesačne.

Poistenec splnil podmienky na priznanie minimálneho dôchodku. Za 42 kvalifikovaných rokov patrí penzijné minimum v sume 474,60 eura.

Vďaka zmene zákona bude pán Karol dostávať starobný dôchodok zvýšený na minimálny 474,60 eura plus dostane aj 25 eur z druhého piliera. Spolu tak bude dostávať 499,60 eura. Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #minimálny dôchodok #minimálna penzia