Do penzie po štyridsiatich odpracovaných rokoch? Prídete o takéto sumy, pozrite si príklady

Zmení sa výška vášho dôchodku, ak oň požiadate predčasne? Áno. Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,3 % alebo 0,5%.

31.01.2024 06:00
UP Seniori Foto:
debata (65)
Bude mať Slovensko armádu mladých dôchodcov? Čo všetko sa počíta do 40 odpracovaných rokov?
Video
Odpovedá Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 % alebo o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %, ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %. Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že:

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku POMB x ODP x ADH

 • POMB = priemerný osobný mzdový bod – zjednodušene vysvetlené, toto číslo odzrkadľuje pomer mzdy žiadateľa k priemernej mzde v hospodárstve, čiže číslo 1 znamená, že žiadateľ zarábal zhruba priemernú mzdu.
 • ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok – počíta sa na presný počet dní a ten sa potom delí 365, výsledok je v rokoch, najčastejšie s viacerými desatinnými číslami.
 • ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku – toto číslo sa každý rok mení. Určuje ho Sociálna poisťovňa na základe údajov zo Štatistického úradu o priemernej mzde v krajine za predchádzajúce obdobia. Dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura

Dôchodková hodnota na rok 2024 bola určená podľa nasledujúceho vzorca: ADH 2024 = ADH 2023 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2023 / priem. mzda v NH 3.Q 2022 – 1) x 0,95)

 • ADH v roku 2023 je 16,4764 eura
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 je 1 296 eur
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2023 je 1 403 eur
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2023 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 je 1,082561728
Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Výpočet ADH 2024:

ADH 2024 = ADH 2023 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2023 / priem. mzda v NH 3.Q 2022 – 1) x 0,95) = 16,4764 x (1 + (1 403/ 1 296 – 1) x 0,95 ) = 16,4764 x (1 + (1,082561728– 1) x 0,95) = 16,4764 × 1,0­78433642 = 17,7688

2a. ak poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

2b. ak poistenec získal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa zníži o 0,3 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 3,9 %.

Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Ak vám teda do dôchodku chýba čo i len jeden deň, v praxi sa to počíta ako 1 mesiac.

Príklady

Príklad č. 1:

Pán Peter odpracoval cca 30 rokov / 11 000 dní. Zarábal vždy priemernú mzdu. V rámci tohto obdobia absolvoval 2 roky / 730 dní povinnej vojenskej služby a 1 rok súvisle /365 dní bol nezamestnaný. Obdobie nezamestnanosti sa v minulosti do odpracovaných rokov počítalo, rovnako ako povinná vojenská služba. Z jeho 11 000 dní sú teda všetky dôchodkovo poistené. O predčasný dôchodok žiada v roku 2024, 368 dní pred klasickým dôchodkom.

Výpočet: POMB x ODP x ADH 1 x (11 000/365) x 17,7688 = 535,50 eura Za 368 dní sa mu výsledná suma zníži o 6,5 % = 500,70 eura. Valorizácia v roku 2024 je 14,5 % Priznaná suma: 573,30 eura

Príklad č. 2:

Pani Anna odpracovala cca 40 rokov / 15 000 dní. Celý život zarábala o niečo menej, než bola priemerná mzda. Má dve deti, takže bola 2× pol roka na materskej a 2× 2,5 roka na rodičovskej. K tomu bola 2 roky súvisle na PN. Obdobie materskej a rodičovskej dovolenky odpracované roky nekráti. Počas práceneschopnosti beží dôchodkové poistenie iba prvých 52 týždňov, ďalšie obdobie do ukončenia PN sa už do odpracovaných rokov nezapočítava. Aj tak má odpracovaných 40 rokov, o predčasný dôchodok žiada v roku 2024, 10 dní pred klasickým dôchodkom.

Výpočet: POMB x ODP x ADH 0,8 x (15 000 – 366)/ 365 × 17,7688 = 570 eur Za 10 dní sa jej výsledná suma zníži o 0,3% = 568,20 eura. Valorizácia v roku 2024 je 14,5 % Priznaná suma: 651 eur

Príklad č. 3:

Pán Robert odpracoval cca 40 rokov / 15 000 dní. Celý život zarábal celý život priemernú mzdu. Má deti, ale na materskej a rodičovskej dovolenke nebol. Zdravie mu prialo, takže nebol na PN. O predčasný dôchodok žiada jeden rok pred klasickým dôchodkom v roku 2024.

Výpočet POMB x ODP x ADH 1× 40 × 17,7688 = 710,75

Keďže odpracoval 40 rokov, krátiť sa mu bude dôchodok o 0,3% za každý mesiac, ktorý mal pán Robert ešte odpracovať. Ak by 40 rokov neodpracoval, tak by sa mu krátil 0,5 % za každý mesiac, ktorý mal ešte odpracovať. V tomto prípade Robertovi chýba ešte 12 mesiacov (12×0,3) 3,6 %. Suma vypočítaného dôchodku 710,75 eura sa mu zníži o 3,6 %, to je 25,59 eura. Dôchodok po znížení by Robertovi vyšiel 685,16 eura.

K tomu však následne ako novopriznanému dôchodcovi v roku 2024 pripočítame valorizáciu 14,5%, čo je 106,20 eura.

Dôchodok pána Roberta bude 791,36 eura.

Príklad č. 4:

Pán Emil odpracoval 40 rokov / 15 000 dní. Zarábal o čosi viac ako priemernú mzdu. Jeho mzdový bod je 1,2. Nebol na materskej dovolenke. Za to strávil rok na PN. Počas práceneschopnosti beží dôchodkové poistenie iba prvých 52 týždňov, ďalšie obdobie do ukončenia PN sa už do odpracovaných rokov nezapočítava. Pánovi Emilovi to vyšlo, takže neprichádza ku kráteniu odpracovaných ro­kov.

Pán Emil sa rozhodol z celkovej frustrácie z pracovného života, ísť do predčasného dôchodku pol roka pred riadnym dôchodkom.

Výpočet POMB x ODP x ADH 1,2× 40 × 17,7688 = 852,90

Keďže odpracoval 40 rokov, krátiť sa mu bude dôchodok o 0,3% za každý mesiac, ktorý mal pán Emil ešte odpracovať. Ak by 40 rokov neodpracoval, tak by sa mu krátil 0,5 % za každý mesiac, ktorý mal ešte odpracovať. V tomto prípade Emilovi chýba ešte 6 mesiacov (6×0,3) 1,8 %. Suma vypočítaného dôchodku 852,90 eura sa mu zníži o 1,8 %, to je 15,35 eura. Dôchodok po znížení by Emilovi vyšiel 837,55 eura.

K tomu však následne ako novopriznanému dôchodcovi v roku 2024 pripočítame valorizáciu 14,5%, čo je 121,44 eura.

Dôchodok pána Roberta bude 958,99 eura.

Príklad č. 5:

Pani Mária pracovala cca 43 rokov / 15 700 dní. Vždy zarábala priemernú mzdu. Má tri deti, takže bola 3× pol roka na materskej a ďalšie 2 roky mala neplatené voľno. Obdobie materskej dovolenky sa do odpracovaných rokov počíta, ale neplatené voľno nie. Zo 15 700 dní si tak musí odpočítať 730 dní, o predčasný dôchodok po odpracovaných 40 rokoch žiada v roku 2024, 200 dní pred klasickým dôchodkom.

Výpočet: POMB x ODP x ADH 1 x (15 700 – 730)/ 365 × 17,7688 = 728,80 eura Za 200 dní sa jej výsledná suma zníži o 2,1 % = 713,50 eura. Valorizácia v roku 2024 je 14,5 % Priznaná suma: 817 eur

dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Čítajte viac Predčasný dôchodok nemusí byť vždy výhodný. Oplatí sa viac predčasná penzia alebo podpora? Pozrite si porovnanie v príkladoch

Aké podmienky treba splniť na priznanie predčasného dôchodku?

Od minulého roka možno odísť do predčasného dôchodku aj po odpracovaní 40 rokov, stále platí aj možnosť požiadať o takúto penziu dva roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku. Aké ďalšie podmienky treba splniť na jeho priznanie?

1. Máte aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia Pre tento účel sa za odpracované roky považujú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali. To zahŕňa aj obdobie poistenia v cudzine (iný členský štát EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a štáty so zmluvou o sociálnom zabezpečení so Slovenskom). Započítava sa aj obdobie štúdia.

2. Chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov Odpracovanými rokmi na účely posúdenia nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sú rovnako ako v prvom bode všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, ale nie sú do nich zahrnuté:

 • obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 • obdobie nezamestnanosti,
 • obdobie odborného alebo politického školenia,
 • obdobie, keď ste platili dodatočné poistné na dôchodkové poistenie počas štúdia alebo ako evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Tieto obdobia sa nezapočítavajú do odpracovaných rokov potrebných na predčasný starobný dôchodok po 40 rokoch, ani do určenia jeho výšky.

3. Suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima Výška životného minima od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 je 268,88 eura mesačne pre o jednu plnoletú fyzickú osobu. 1,6-násobok je 430,20. Predčasný dôchodok vám teda priznajú v prípade, ak by jeho výška dosiahla sumu aspoň 430,30 eura.

Ak ste si sporili aj v II. pilieri, výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera a tá teda musí byť aspoň 430,30 eura.

4. Máte ukončený pracovný pomer a nie ste živnostník Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, či už sám za seba, alebo to za vás robí zamestnávateľ, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok.

Uvedené sa nevzťahuje na:

 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 • znalcov a tlmočníkov,
 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 • autorizovaných geodetov a kartografov,
 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.
dôchodci, seniori, manželia, dôchodcovia Čítajte aj Lepšie penzie, vyššie dávky, príspevky viac ako 100 eur. Pozrite si prehľad 20 najdôležitejších zmien, ktoré tento rok prilepšujú ľuďom

Dôležité je vedieť, že…

ak patríte do niektorej z uvedených skupín, nárok na predčasný dôchodok vám vznikne, ak spĺňate všetky ostatné podmienky. Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.

Rok narodenie poistenca Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac
1957 62r 61r 6m 61r
1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m
1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m
1960 62r 6m 62r 61r 6m
1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m
1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m
1963 63r 62r 6m 62r
1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m
1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m
1966 63r 6m 63r 62r 6m
Rok narodenia poistenca ženy s počtom vychovaných detí
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1954 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m

© Autorské práva vyhradené

65 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #dôchodky