Môže sa znížený predčasný dôchodok prepočítať na starobný? Zvýši sa vám penzia a vrátia odrátané percentá?

Poberatelia predčasných starobných penzií majú nižšie dôchodky, ako tí, čo dostavajú riadne starobné penzie. Zmení sa suma penzie v prípade, ak prestanete poberať predčasný dôchodok?

19.02.2024 06:00
dôchodci pri počítači Foto:
Ilustračné foto
debata (16)

Od minulého roka možno odísť do predčasného dôchodku aj po odpracovaní 40 rokov, stále platí aj možnosť požiadať o takúto penziu dva roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku. V praxi to znamená, že tento typ dôchodku možno poberať aj viac rokov, stále v zníženej sume oproti sume, ktorú by dôchodca dostával ako riadny starobný dôchodca.

Aká je teda výška dôchodku, ak oň požiadate predčasne? Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,3 % alebo 0,5%. Pri výpočte predčasného dôchodku totiž platí, že dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď naň vznikne nárok do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 % alebo o 0,5 %. . Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníž o 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných rokov. Ak teda niekto požiada o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezíska aspoň 40 odpracovaných rokov, dôchodková dávka sa mu zníži o 12,5 %, ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

Suma penzie

V prípade, že ste predčasný penzista a dosiahnete napríklad 19. februára dôchodkový vek, stane sa z neho riadny starobný penzista. Predčasný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku sa totiž mení na starobný dôchodok. To znamená, že od 19. februára bude penzista poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

O prechod z predčasného na starobný dôchodok netreba žiadať, deje sa tak automaticky. Aj ste si mysleli, že po dosiahnutí dôchodkového veku sa výška predčasného dôchodku prepočíta a zvýši sa vám penzia, tak ste sa mýlili. Po dovŕšení dôchodkového veku, sa predčasná penzia síce automaticky stáva starobným dôchodkom – jeho suma sa však nemení.

Práca popri dôchodku

A ako je to v prípade, že máte pozastavenú výplatu predčasného dôchodku, pretože pracujete a dosiahli ste dôchodkový vek? Môžete dôchodca od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku a pracovať? Nárok na výplatu dôchodku vzniká dovŕšením dôchodkového veku a jeho výplata nie je obmedzená v dôsledku súbehu s tým, že dôchodca je zamestnaný. Po dovŕšení dôchodkového veku je preto možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď bude penzista naďalej pracovať, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia.

Zákon pripúšťa možnosť pracovať, ak poberáte predčasný dôchodok. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Je teda možné poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

16 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #zvýšenie dôchodku