Zdravotne znevýhodnení seniori dostanú ďalší príspevok. Žiadosti si už môžu posielať

Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb. Poskytovatelia môžu čerpať takmer 100 miliónov eur.

23.02.2024 06:00
uzi Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Mnoho seniorov je dnes odkázaných na pomoc druhých. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z tohto dôvodu spustil začiatkom februára projekt domácej opatrovateľskej služby za 100 miliónov eur, ktorý by podľa jeho slov mal pomôcť takmer 13-tisíc ľuďom.

„Starnutie populácie je dnes faktom naprieč celou Európou a Slovensko patrí na chvost krajín OECD, kde sa obyvatelia dožívajú staroby v zdraví, a stále viac ľudí je odkázaných na pomoc. Zároveň podľa realizovaného prieskumu si až 93 percent Slovákov a Sloveniek želá v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu zostať v domácom prostredí,“ povedal minister práce Tomáš.

Poskytovatelia opatrovateľskej služby v mestách a obciach môžu už žiadať o refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Rezort práce v rámci Programu Slovensko spustil nový národný projekt Podpora opatrovateľskej služby.

Erik Tomáš informuje o príspevku pre opatrovateľov
Video
Zdroj: TV Pravda

Zároveň od marca budú môcť všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb žiadať o príspevky za konkrétne vykonané hodiny opatrovania. V nasledujúcich dvoch rokoch pôjde na tento účel takmer 100 miliónov eur. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má za cieľ pilotne overiť nový spôsob poskytovania novej štátnej dávky, teda príspevku na starostlivosť, a predovšetkým zabezpečiť kontinuitu poskytovania opatrovateľskej služby.

Žiadať môžu o príspevok na skutočne vynaložené mzdové výdavky vo výške maximálne 750 eur celkovej ceny práce na jedného zamestnanca a na jeden mesiac v prípade pracovného pomeru na plný úväzok (100 %). Vyplácaný bude jednorazovo formou refundácie uhradených mzdových výdavkov za obdobie od júla 2023 do decembra 2023 v rámci celého územia Slovenskej republiky. V prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas sa výška príspevku pomerne kráti a zaokrúhli sa na celé eurá nadol. Základnou podmienkou je, aby žiadateľovi v rovnakom oprávnenom období neboli poskytnuté finančné prostriedky na mzdové výdavky opatrovateliek, ktoré by predstavovali duplicitné financovanie.

Príspevok dostanú na hodinu opatrovateľskej služby vo výške 7,93 eura aj verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Dĺžka jeho poskytovania je 24 mesiacov, teda do konca roka 2025. Za predpokladu splnenia podmienok oznámenia bude príspevok vyplatený aj spätne za obdobie od začiatku roka 2024. Príspevok sa bude poskytovať na základe mesačne podávanej žiadosti o poskytnutie príspevku a preukázaných oprávnených výdavkov.

„Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dlhodobo žiadalo a upozorňovalo na financovanie domácej opatrovateľskej služby v samosprávach. V tejto neľahkej finančnej situácii je to naozaj veľmi dobrá správa a primátori a starostovia sa tešia, že budú môcť cez tento projekt žiadať potrebné zdroje. Chcem sa veľmi pekne poďakovať ministerstvu, že sa to podarilo. Týmto projektom sa pomôže asi 6-tisíc pracovným úväzkom, ktoré sú viazané na územnú samosprávu,“ dodal Jozef Božik, predseda ZMOS. Od februára je spustená časť nového Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s názvom Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby, ktorá je určená poskytovateľom opatrovateľskej služby na refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Teda tým poskytovateľom, ktorým sa skončilo oprávnené obdobie realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 a zároveň im Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo Poverenie na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu.

„V tomto prípade refundujeme finančné prostriedky vo výške jeden a pol milióna eur, na ktoré majú nárok poskytovatelia, ktorí poskytovali opatrovateľskú službu v období od júla do decembra minulého roka. Ide celkovo o 129 subjektov. Takto spätne nahradíme náklady mestám, obciam či organizáciám, ktoré z vlastných zdrojov poskytovali opatrovateľskú službu. Všetci, ktorých sa to týka, už môžu podávať žiadosť o refundáciu na úrade práce, ktorý im poskytne všetky prostriedky v jednej platbe za požadované obdobie,“ doplnil Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má zverejnené na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu a poskytnutie finančného príspevku na pracovné miesto, v ktorom sú presne špecifikované podmienky poskytnutia príspevku. Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a poskytnutie finančného príspevku na pracovné miesto už môže predložiť poskytovateľ sociálnej služby na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Preverenie žiadosti zahŕňa aj finančnú kontrolu.

„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čakajú prvé žiadosti a budú promptne postupovať pri ich spracovaní. Rýchlosť vybavenia môžu podporiť samotní žiadatelia tak, že si dôkladne preštudujú podmienky a podajú správne a kompletné žiadosti,“ upozornil Peter Ormandy, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #Erik Tomáš #opratovanie