Kedy môže dôchodca podať žiadosť o zvýšenie dôchodku? Penzie nezvyšuje len valorizácia, ale aj iné veci

Ste pracujúci dôchodca? Ak budete v období po priznaní dôchodku naďalej dôchodkovo poistený, získate nárok na zvýšenie vášho dôchodku. K takémuto zvýšeniu dôjde automaticky alebo na základe žiadosti.

28.02.2024 06:00
Seniori Foto:
Ilustračná foto.
debata

Kedy o zvýšenie dôchodku požiadať? Ak ste prestali pracovať a dôchodkové poistenie vám zaniklo počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku poistenia môžete požiadať o zvýšenie starobného dôchodku. Žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku môžete v kalendárnom roku podať len raz.

Ak stále pracujete, žiadosť o zvýšenie dôchodku podávať nemusíte. Dôchodok sa vám v takom prípade zvýši automaticky vždy od januára nasledujúceho roku. Ako postupovať pri podaní žiadosti? 1. Napíšte neformálnu žiadosť (list), ktorá bude obsahovať: vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu),, predmet žiadosti (žiadam o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára kalendárneho roka do dňa zániku poistenia) a odkedy žiadate zvýšenie (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia).

Podpísanú žiadosť zašlite: ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk). Na základe žiadosti vám Sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku.

Príklad

Pán Jaromír splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. júla 2023, o jeho priznanie nepožiadal, bol ďalej zamestnaný až do 30. septembra a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. októbra. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1. Odpracoval 43,67 roka, aktuálna dôchodková hodnota je 17,7688 eura. Za tri mesiace, ktoré pracoval, zarobil 2 847,63 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí takto:

  1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, 1 × 43,67 × 17,7688 = 775,96 eura mesačne
  2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok: určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. februára do 30. apríla: 2 847,63 : 13 596,00 = 0,2095, vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,2174 × 17,7688 = 3,86293712 eura mesačne, táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 775,96 + 3,86293712 = 779,82 eura mesačne
  3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok: hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5 prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 % 779,82 + (1,5 % x 779,82) = 779,82+11,70 = 791,52 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 28,49 eura viac mesačne, na sumu 820,01 eura mesačne.

debata chyba