Dôchodcovia musia túto povinnosť splniť do konca marca, Sociálna poisťovňa radí nečakať. Inak môžu prísť o peniaze

Každoročne, najmä v období od začiatku januára do konca marca, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka.

06.03.2024 13:23
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
debata (4)

Tieto potvrdenia sú potrebné najmä pre daňové účely. Sociálna poisťovňa na žiadosť dôchodcu vyhotoví potvrdenie spravidla na počkanie, avšak v individuálnych prípadoch vyhotovenie potvrdenia môže trvať aj niekoľko dní. Sociálna poisťovňa preto odporúča dotknutým poberateľom, aby si túto žiadosť podali včas a nepripravili sa o možnosť následne doručiť potvrdenie inej inštitúcii (zamestnávateľ, Daňový úrad) v riadnom termíne a bez omeškania.

Požiadať o vyhotovenie potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach je možné osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne. Tiež telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123 a elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk.

seniorka, frustrácia, vdova Čítajte viac Vdovský dôchodok nie je celá penzia po zomretom. Pozrite sa, ako sa počíta jeho výška. Kto dostáva najviac?

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína klientom, ktorí žiadajú o potvrdenie o dôchodkových dávkach osobne v pobočke alebo ústredí Sociálnej poisťovne, že takéto potvrdenie je možné vydať len poberateľovi dôchodkovej dávky. Inej osobe je možné takéto potvrdenie vydať len na základe predloženého úradne overeného písomného súhlasu poberateľa dôchodkovej dávky.

Uvedené potvrdenie Sociálna poisťovňa vydáva klientom každoročne už od 2. januára kalendárneho roka.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #senior #Dán