Započítava sa do odpracovaných rokov aj učňovka a stredná škola? Komu áno a komu nie? A ako to ovplyvňuje výšku penzie?

? Ako sa to počíta v prípade, ak mal niekto od druhého ročníka napríklad týždeň školy a týždeň praxe?

07.03.2024 06:00
Dôchodci, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Doba štúdia sa pre výpočet sumy dôchodku preukazuje výučným listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom. Ak poistenec doklad nemá, môže požiadať príslušnú školu, nástupnícku školu alebo príslušný archív o vystavenie potvrdenia odkedy dokedy štúdium trvalo. Pozor teda, ak chcete, aby vám štúdium bolo započítané, musíte predložiť doklady o štúdiu. Ak tak neurobíte, tieto roky započítané mať nebudete.

Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003, doba štúdia získaná po 31. decembri 2003 sa hodnotí len vtedy, ak bol poistenec dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo si za toto obdobie poistenie doplatil. Poistné za dobu štúdia je možné doplatiť aj dodatočne, napr. pri odchode do dôchodku.

Bude mať Slovensko armádu mladých dôchodcov? Čo všetko sa počíta do 40 odpracovaných rokov?
Video
Odpovedá Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj náhradná doba, t. j. napr. doba štúdia získaná pred 1. januárom 2004. Spravidla sa štúdium započítava v rozsahu, v akom trvalo po skončení povinnej školskej dochádzky, čiže od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom poistenec skončil povinnú školskú dochádzku.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #stredná škola #učňovská škola #odpracované roky