Tisícky ľudí nedostanú od štátu dôchodky, ani starobné, ani invalidné. Veľmi ľahko sa môžete ocitnúť medzi nimi

Viac ako dvestotisíc osôb vypadáva zo systému sociálneho poistenia, bez nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, nemocenské a iné dávky.

18.03.2024 06:00
UP Seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata (36)

Z celkového počtu 405.000 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) pôsobiacich na Slovensku, medzi ktoré patria aj živnostníci, je sociálne poistených len približne 49 %. Viac než 200.000 osôb takto vypadáva zo systému sociálneho poistenia, bez nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, nemocenské a iné dávky. Upozornil na to Slovenský živnostenský zväz (SŽZ).

Súvisí to s príjmami

Absencia sociálneho poistenia súvisí s príjmom týchto podnikateľov. „Povinne nemocensky a dôchodkovo sa totiž musí poistiť len tá osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prekročil 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu,“ priblížil zväz. Za rok 2023 je táto hranica príjmu na úrovni 7824 eur.

Z tých, ktorí sú sociálne poistení, až 80 % platí poistenie len z minimálneho vymeriavacieho základu. Živnostenský zväz upozornil, že budúci dôchodok živnostníka sa bude počítať z toho istého základu ako odvody, ktoré platí. Minimálny mesačný vymeriavací základ v súčasnosti dosahuje 651,70 eura, z toho vyplývajúce poistné 33,15 % je mesačne 216,13 eura. „Preto ak živnostník platí len minimálne odvody, jeho dôchodok bude dosahovať úroveň, ako keby zarábal 652 eur v hrubom v postavení zamestnanca,“ vyčíslil SŽZ. Zároveň pripomenul, že slovenská legislatíva ponúka živnostníkom niekoľko možností, ako evidovať a následne preukazovať daňové náklady. Až dve tretiny pritom využívajú možnosť uplatnenia tzv. paušálnych výdavkov. Tie podľa zväzu predstavujú výrazné administratívne zjednodušenie a odbremenenie od účtovnej agendy.

Paušálne výdavky

Od roku 2017 si živnostník môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutého príjmu, maximálne však do sumy 20.000 eur. SŽZ upozornil, že ak by sa na tento limit uplatnili inflačné koeficienty za roky 2018 až 2023, aktuálne by mal dosahovať výšku 29.650 eur. „Pre porovnanie, v Českej republike si živnostníci podnikajúci v remeselných živnostiach môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 80 % obratu, maximálne 64.000 eur a v ostatných živnostiach 60 % obratu, maximálne 48.600 eur,“ doplnil zväz.

Živnostníci tvoria nadpolovičnú väčšinu všetkých podnikateľských subjektov na Slovensku. V 3. kvartáli minulého roku bolo takmer 379.000 aktívnych živnostníkov. V medzinárodnom porovnaní podľa dát Eurostatu sa SR s podielom 14 % samozamestnaných osôb na celkovej pracovnej sile radí k priemeru EÚ. Najvyššie hodnoty dosahuje Grécko s 26 %, najnižšie Nemecko so 7 %. Na druhej strane, podiel samozamestnaných osôb bez zamestnancov na ich celkovom počte je na Slovensku s hodnotou 83 % nadpriemerný. Priemer EÚ predstavuje 68 %.

36 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #dávky #živnostník #SZČO #dôchodky