Schválili veľké zmeny v predčasných dôchodkoch. Zmení sa vek odchodu aj výška penzie

V predčasných dôchodkoch nastanú ďalšie zmeny. Minulý rok z dôvodu dvojnásobnej valorizácie sa mnohým ľuďom oplatilo požiadať o predčasný dôchodok. Tento rok je valorizácia stále vysoká (14,5 %) preto sa znova počíta s vysokým náporom na predčasné dôchodky. Koaličná poslankyňa Zdenka Mačicová (Hlas-SD) v stredu 17. apríla 2024 predložila k novele zákona o Sociálnom poistení pozmeňujúci návrh, ktorým sa novým spôsobom upravuje nárok na vznik predčasného dôchodku. Dnes 18. apríla 2024 bol schválený a prešiel III. čítaním.

18.04.2024 11:37
TB ministerstvo práce sociálnych vecí Erik Tomáš Foto: ,
Minister práce Erik Tomáš.
debata (176)

Zruší sa skracovanie o 0,3 % za mesiac po 40 odpracovaných rokoch. Krátiť sa bude o 0,5 % za mesiac a výpočet veku, kedy bude môcť ísť poistenec na dôchodok na bude meniť. V návrhu sa uvádza, že potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník sa urči ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23. Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy, tak sa zaň bude považovať posledný určený vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Pre ročníky narodenia 1967 a neskoršie sa potrebný počet odpracovaných rokov bude meniť v závislosti od strednej dĺžky života, teda rovnako ako všeobecný dôchodkový vek, ktorý sa od budúceho roka bude určovať podľa nového vzorca.

Predčasný dôchodok: Komu sa oplatí okamžite a kedy radšej počkať? Čo je výhodnejšie?
Video
Zdroj: TV Pravda

Čiže osoby narodené v rovnakom roku budú musieť na splnenie podmienky nároky na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných rokov. Po novom sa 40 odpracovaných rokov, ako podmienka na predčasný dôchodok, nahrádza potreným odpracovaným obdobím, ktoré sa pre príslušný ročník určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný kalendárny rok a čísla 23. Číslo 23 bolo ako sa uvádza v návrhu zvolené z dôvodu, že ide o rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (63 rokov) poistencov, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2023– ide o ročník 1960 a 40 odpracovanými rokmi – podmienka nároku na predčasný dôchodok.

Čo to znamená? Napríklad v prípade ročníka 1961, ktorého všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace, bude na splnenie podmienky na predčasný starobný dôchodok potrebné získať odpracované obdobie v trvaní 40 rokov a 2 mesiace.

Naviazaním potrebného odpracovaného obdobia na rast strednej dĺžky života sa súčasne podľa Mačicovej zabezpečí, aby sa pre ročníky 1960 a neskoršie nezvyšoval rozdiel medzi najskorším možným odchodom do predčasného dôchodku a dovŕšením dôchodkového veku, teda, aby sa nepredlžovalo obdobie poberania dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Zmeny nastanú aj vo výpočte sumy predčasného dôchodku. Pričom dnes platí ak sa poistenec rozhodne ísť na dôchodok 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku, tak sa mu za každý mesiac kráti 0,5% z dôchodku. Ak by sa rozhodol ísť po 40 odpracovaných rokov, tak krátenie dôchodku každý mesiac je o 0,3 %. Poslankyňa Hlasu navrhuje, aby krátenie bolo jednotné, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní pre všetkých. „Nakoľko po schválení legislatívnej úpravy, ktorý umožňuje priznanie dôchodku so znížením 0,3% výrazne vzrástol počet novopriznaných predčasných dôchodcov a vzhľadom na to, že cieľom predčasného dôchodku je umožniť odchod do dôchodku osobám, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce, navrhuje sa zjednotenie zníženia na úrovní 0,5%, čím sa obmedzí skorší odchod z trhu práce pre niektorých poistencov, ktorí opúšťali trh práce pred dovŕšením dôchodkového veku práve z dôvodu výhodnejšieho zníženia sumy predčasného dôchodku, a to aj napriek tomu, že ich pracovný pomer trval a boli stále uplatniteľní na trhu práce,“ píše sa v návrhu.

Okrem toho tiež ako dôvod zjednotenia krátenia o 0,5 % uvádzajú, že samotný koncept dvoch rôznych prístupov vyvolával otázky, či je legitímny, a prečo by mala mať jedna skupina poberateľov predčasného dôchodku zvýhodnená v porovnaní s inou skupinou poberateľov, napriek tomu, že nárok na dávku splnili obidve skupiny.

Platnosť by mal nabrať 15. mája 2024.

© Autorské práva vyhradené

176 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #predčasný dôchodok