Invalidné dôchodky sa zvyšujú, poisťovňa ich stále prehodnocuje. Niektorí poberatelia dostanú o stovky eur viac

V lete minulého roka sa zvyšovali niektoré invalidné dôchodky. Zároveň sa zvyšoval aj nárok na invalidný dôchodok, čo znamená, že by ho mala splniť väčšia skupina osôb. Vyplýva to z vládnej novely zákona o sociálnom poistení schválenej parlamentom.

20.04.2024 06:00
dôchodca, invalid, vozík Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Zmeny sa tak pozitívne premietnu u niektorých poberateľov či žiadateľov o invalidný dôchodok. Platiť začali od 1. augusta 2023, dôchodky sa ale prehodnocujú a zvyšujú postupne. Žiadať o zvýšenie nemusíte, poisťovňa sama určí, kto má nárok na zvýšenie.

Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5 300 súčasných poberateľov, takzvaných čiastočných invalidných dôchodkov, ktorí spadajú do kategórie „do 70%“. K dôchodku si mesačne prilepšia priemerne o vyše 22 eur.

Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov, takzvaných čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich preklasifikácii z kategórie „do 70%“ do kategórie „nad 70%“. Ich dôchodok sa mesačne zvýši priemerne o 182 eur.

Nové poznatky z medicíny

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. A to ročne o 476 nových poberateľov čiastočného invalidného dôchodku, teda v kategórii „do 70%“, s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku cca 240 eur. A zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov – poberateľov plného invalidného dôchodku, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo vládnu novelu zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z. z.) s cieľom splniť záväzky z uznesenia k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na obdobie rokov 2021 až 2030. Na jej aktualizácii spolupracovali posudkoví lekári sociálneho poistenia, odborníci Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj špecialisti z medicínskych odborov.

Hlavným zámerom je, aby sa všetky ochorenia posudzovali na účely invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny založených na dôkazoch a úprava percentuálnej miery schopnosti presne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Zároveň, aby sa do posudzovania zaradil čo najširší okruh skupín ochorení.

Sociálna poisťovňa má dva roky od účinnosti vládnej novely zákona o sociálnom poistení, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne.

Nové ochorenia

Percento invalidity pri niektorých diagnózach narastie, dôvodom legislatívnej úpravy bolo zaradiť do Prílohy č. 4 čo najširší okruh skupín ochorení, aby sa predišlo nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná, a aby percento invalidity zodpovedalo najnovším medicínskym poznatkom závažnosti poškodenia zdravia. Príloha č. 4 má po novele celkom 654 položiek. K zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale aj vytvorená nová Kapitola XVI – Zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory a Kapitola XVII – Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe (napr. zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné).

Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyšším percentom invalidity, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca