Tento dôchodok môže byť výhodnejší ako starobný. Rozdiel býva výrazný. Sociálna poisťovňa ho priznáva vybraným penzistom

Od júla 2015 sa do dôchodkového systému zaviedol minimálny dôchodok. Znamená to, že poistencom, ktorí získajú minimálne 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia a po dovŕšení dôchodkového veku majú priznanú penziu nižšiu ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši priznanú penziu na sumu minimálneho dôchodku.

27.04.2024 06:00
dôchodcovia, seniori, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Minimálne dôchodky sa v januári 2024 nemenili. Pre tento druh dôchodku totiž platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 nezmenila, dôchodca naďalej dostáva dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je preňho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak je suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž preňho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 zvýšila sumy minimálneho dôchodku. Minulý rok poisťovňa zvyšovala dôchodky dvakrát. Jeho základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia sa zdvihla z 365,70 eur mesačne na 389,90 eura mesačne. Sociálna poisťovňa vždy zvýšenie robí automaticky, poistenci nemusia o nič žiadať. Zvyšovanie minimálnych dôchodkov pocítilo približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

UP Seniori Čítajte viac Stovky eur rozdiel. Koľko peňazí dostanete po veľkých zmenách v dôchodkoch od mája? Pozrite si príklady prepočtov

Zmeny v minimálnych dôchodkoch súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Na minimálny dôchodok dosiahlo viac dôchodcov, pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšili, rozšíril sa tak okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikol nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikol aj niektorým dôchodcom, ktorí minimálny dôchodok nepoberali.

Ak od 1. októbra 2023, po zvýšení minimálnych dôchodkov, bola suma ich riadneho súčasného dôchodku (alebo úhrnu viacerých dôchodkových dávok) nižšia ako sumy minimálneho dôchodku, vznikol im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok dostávajú vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostávajú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, teda vyšší. Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku.

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nezvyšujú na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #výška penzie #výška dôchodkov #minimálny dôchodk