Kedy dostanete vyšší dôchodok? Poisťovňa zvyšuje penzie v týchto prípadoch

Na výšku penzie vplýva aj výška odvodov, ktoré si živnostník platí. Minimálne odvody posiela podľa Sociálnej poisťovne okolo 80 percent živnostníkov a práve im hrozí v budúcnosti nízky dôchodok. Dôchodkový vek pre živnostníkov sa pohybuje v rozmedzí od 62 do 65 rokov.

28.04.2024 06:00
dôchodci, dôchodcovia, manželia, počítač Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od roku 2008 platí zákon, ktorý ukladá povinnosť živnostníkom povinne prispievať na dôchodkové sporenie. Platením nízkych odvodov majú síce SZČO k dispozícii viac peňazí ako zamestnanci, platenie minimálnych odvodov sa však odrazí na výške ich budúcej penzie aj na dávkach od štátu.

Platiť nízke odvody umožňuje SZČO možnosť uplatňovať si paušálne výdavky. Na ich základe si môže živnostník odpočítať až 60 percent z príjmov bez ohľadu na to, aké sú jeho skutočné výdavky. Týmto spôsobom si SZČO vie znížiť daňový základ aj vymeriavací základ pre platenie odvodov. Práve z neho sa živnostníkovi počítajú napríklad dávky v nezamestnanosti aj dôchodok.

Minimálny vymeriavací základ je vo výške polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov, v tomto roku je to 652 eur. Ak si teda živnostník platil len minimálne odvody, bude mať nárok na starobný dôchodok približne v polovičnej výške, ako keby bol zamestnaný a poberal priemernú mzdu. Mnohí ale dosiahnu len minimálne dôchodky. Dôchodkový vek pre živnostníkov sa pohybuje v rozmedzí od 62 do 65 rokov podľa počtu odpracovaných rokov a splnenia ďalších podmienok.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku je od 1. októbra 2023 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak zvýšila na 389,90 eura mesačne.

Dobrovoľné poistenie

Ak si živnostník praje ísť do dôchodku skôr, môže sa rozhodnúť pre predčasný dôchodok, ale s určitými obmedzeniami a penalizáciami. Takými istými, ako platia pre zamestnancov.

Okrem platenia odvodov si živnostníci môžu založiť aj dobrovoľné dôchodkové sporenie, ktoré im umožní zhromažďovať dodatočné finančné prostriedky na dôchodok. Tieto dobrovoľné dôchodkové sporenia sú spravované rôznymi dôchodkovými správcami a živnostníci si môžu vybrať ten, ktorý im najviac vyhovuje.

Je však dôležité poznamenať, že dôchodkový systém a pravidlá môžu byť časom menené a aktualizované, preto je vhodné sledovať oficiálne informácie od slovenských dôchodkových inštitúcií a vlády, aby ste mali aktuálne a presné informácie o dôchodkoch pre živnostníkov na Slovensku.

Ak by ste dosiahli vyšší dôchodok ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), musíte o tom premýšľať už počas vašej podnikateľskej činnosti. Kľúčom k zvýšeniu dôchodku je kombinácia I., II. a III. piliera spolu s individuálnym investovaním na vlastnú päsť.

Ak máte menej ako 50 rokov, stále sa vám oplatí vstúpiť aj do II. piliera. No aby ste dosiahli čo najvyššie zhodnotenie vašich finančných prostriedkov, odporúča sa investovať do tzv. indexového fondu v rámci tohto piliera. Tento fond investuje nasporené prostriedky na akciovom trhu, ktorý dlhodobo prináša najvyšší výnos.

III. pilier, známy ako doplnkové dôchodkové sporenie, je pre SZČO výhodný aj z hľadiska dane. Príspevky do tohto piliera si totiž môžete odpočítať zo základu dane vo výške 180 eur ročne. Ak sa rozhodnete pre samostatné investovanie, dôležité je zvoliť dlhodobú, likvidnú, nadpriemerne výnosnú a diverzifikovanú investíciu, ktorá môže rásť až do dôchodku.

Takéto kritériá spĺňajú napríklad investície do nehnuteľností alebo individuálne investovanie do indexových fondov. Naopak, životné poistenia, stavebné sporenie a ukladanie peňazí na účet v banke by ste mali obísť, keďže tieto spôsoby investovania obvykle neposkytujú nadpriemerný výnos a môžu byť spojené s poplatkami.

Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody

Fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a dosiahla vek 16 rokov, sa môže dobrovoľne zapojiť do dôchodkového poistenia. Nemôže však mať súčasne nárok na priznanie predčasného starobného dôchodku.

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Ako postupovať

Fyzická osoba, ktorá splní predpísané podmienky, si môže vybrať balík dobrovoľného poistenia. Na tento účel vyplní Registračný list FO – prihlášku DPO a uvedie dátum, odkedy chce, aby začala platnosť nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – napríklad 26. apríl 2024. Prihlášku osobne doručí najneskôr 24. apríla 2024. Dobrovoľné poistenie pre túto osobu sa potom začne 24. apríla 2024. V prípade, že prihlášku osobne doručí alebo zašle poštou až 30. apríla 2024, začne sa jej dobrovoľné poistenie až 30. apríla 2024.

Fyzická osoba sa prihlasuje na dobrovoľné dôchodkové poistenie vyplnením tlačiva Registračný list fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je príslušná podľa miesta bydliska. Na registračnom liste je potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku dobrovoľne poisteného jednotlivca (DPO). Následne vyplníte údaje v bode 2 – identifikácia FO, teda titul, meno a priezvisko.

Adresu uvádzate v bode 3 a v bode 6 uvediete názov banky a číslo účtu. Dobrovoľne poistená osoba musí vyplniť aj bod 10, kde uvedie dátum, kedy sa začína platnosť dôchodkového poistenia, a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu.

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného.

Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #poistenie #dobrovoľné dôchodkové poistenie