Nespravodlivý trinásty dôchodok? Rozdiely budú v stovkách eur. Koľko naozaj dostanete? +šesť príkladov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zdôraznilo, že súčasné sumy 13. dôchodku, pohybujúce sa v rozmedzí od 50 do 300 eur, nezodpovedajú rastu nákladov na život v posledných rokoch. Táto realita znamená, že reálna hodnota tejto dávky klesá, čo je situácia, ktorú sa nový zákon snaží napraviť.

07.05.2024 06:00
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
debata (76)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zdôraznilo, že súčasné sumy 13. dôchodku, pohybujúce sa v rozmedzí od 50 do 300 eur, nezodpovedajú rastu nákladov na život v posledných rokoch. Táto realita znamená, že reálna hodnota tejto dávky klesá, čo je situácia, ktorú sa novela zákona o sociálnom poistení snaží napraviť.

Novela zákona zavádza jasné kritériá na určenie nároku na 13. dôchodok pre všetkých príjemcov dôchodkových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou (SP) a ďalšími príslušnými rezortmi. Zákon tiež zavádza minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške 300 eur, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí majú nárok na túto dávku, dostanú aspoň túto základnú sumu.

Erik Tomáš k 13. dôchodkom
Video
Zdroj: TASR

Navyše, špecifikácia, že starobní dôchodcovia a príjemcovia iných dôchodkov dostanú 13. dôchodok vo výške 606,30 eura, poukazuje na snahu zvýšiť podporu pre tých, ktorí možno najviac potrebujú finančnú pomoc. Aj keď sú celkové náklady na túto iniciatívu vysoké, približne 828 miliónov eur, zdôrazňuje sa, že to nie je len čistý náklad, keďže časť finančných prostriedkov sa vráti do štátneho rozpočtu prostredníctvom daní z pridanej hodnoty.

---------------
Dôchodok Priemerný dôchodok
---------------  
2023 13. dôchodok 2024
invalidný nad 70% 493,8 Eur 493,8 Eur
vdovský sólo 339 Eur 339 Eur
invalidný do 70% 272,3 Eur 300 Eur
vdovecký sólo 278 Eur 300 Eur
sirotský 181,4 Eur 300 Eur
MPSVR SR    

Taktiež treba zdôrazniť, že novela zákona sa nevzťahuje len na 13. dôchodok, ale aj na iné aspekty dôchodkového systému, ako je napríklad starobné dôchodkové sporenie. Posun nových pravidiel v tomto smere na 1. január 2026 dáva čas na jeho presnejšie vypracovanie a zabezpečenie efektívneho fungovania.

Celkovo je schválenie tohto zákona významným krokom v zabezpečovaní dôstojného života pre dôchodcov a zdôrazňuje záväzok vlády voči staršej populácii.

Ako to platilo doteraz?

Kto má nárok?

 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku,

Na určenie sumy 13. dôchodku sa prihliadalo na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Suma 13. dôchodku

Maximálna suma 13. dôchodku pre november 2023 bola 300 eur a dostali ju tí, ktorí poberali dôchodok v sume 268,88 eura a nižší.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma 13. dôchodku znižovala až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50,00 eura dostali poberatelia, ktorí poberali dôchodok 963,33 eura a vyšší.

Porovnanie 13. dôchodkov

Príklad 1:

Pani Klára poberá najnižší minimálny dôchodok 389,90 eura, ale k tomu nepoberá žiaden iný dôchodok. Trinásty dôchodok sa jej po starom počítal takto: od 389,90 sa odčítala suma životného minima 268,88, to je 121,10. Následne sa vynásobila koeficientom 0,36, čo predstavuje 43,60 eura. Po odčítaní z 300 jej trinásty dôchodok vychádzal 256,40 eura.

Pani Klára po novom dostane cca 606 eur. Jej 13. dôchodok bude vyšší o takmer 250 eur.

Príklad 2:ň

Pani Simona dostáva najnižší minimálny dôchodok 389,90 eura. K tomu však poberá aj vdovský dôchodok vo výške 120 eur. Dohromady teda dostáva 509,90 eura.

Od tejto sumy 509,90 eura sa odpočíta 268,88 (suma životného minima, pozn. red.) Výsledok, čiže 241,02 eura sa vynásobí koeficientom 0,36, čo je 86,77 eura. Túto sumu odpočítame od 300 (maximálny 13. dôchodok), to je 213,23. To predstavovalo výšku jej 13. dôchodku.

Pani Simona po novom dostane cca 606 eur. Jej 13. dôchodok bude vyšší o takmer 293 eur.

Príklad 3:

Pani Žaneta poberá predčasný dôchodok vo výške 635 eur. Ako v predchádzajúcich príkladoch sa vypočíta jej výška 13. dôchodku ako 635 – 268,88, čo je 366, 12. 366,12 × 0,36, to je 131,80. 300 – 131,80 = 168,20. Dostala teda 13. dôchodok vo výške 168,20 eura.

Pani Žaneta po novom dostane cca 606 eur. Jej 13. dôchodok bude vyšší o takmer 438 eur.

Príklad 4:

Pán Adam dostáva len starobný dôchodok vo výške 523 eur. Jeho 13. dôchodok sa vypočíta zo sumy jeho starobného dôchodku, ktorú odrátame o 268,88, čo vychádza 254,12. Túto sumu vynásobíme koeficientom 0,36, výsledok 91,48 odčítame od 300. 13. dôchodok pána Adama bol 208,52 eura.

Pán Adam po novom dostane cca 606 eur. Jeho 13. dôchodok bude vyšší o takmer 398 eur.

Príklad 5:

Pán Juraj poberá starobný dôchodok vo výške 420 eur. K tomu dostáva ďalších 130 eur ako vdovecký dôchodok. Sumy dôchodkov dohromady robia 550 eur. Z toho sa odpočíta suma životného minima 268,88 eura, čo predstavuje 281,12 eura. Táto suma sa vynásobí o 0,36, čo je 101,20 eura. Z nej sa odpočíta suma 300 a výsledok je 198,80. Pán Juraj dostal 198,80 eur ako 13. dôchodok.

Pán Juraj po novom dostane cca 606 eur. Jeho 13. dôchodok bude vyšší o približne 407 eur.

Príklad 6:

Pani Petra má dôchodok 970 eur. Pri vysokých dôchodkoch od 963,40 eur a viac dostali seniori 50 eur. Čiže pani Petra bude mať výšku 13. dôchodku 50 eur.

Pani Petra teda po novom dostane cca 606 eura, čo je takmer 556 eur viac.

76 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #dôchodky #trinásta penzia