Kedy prídu 13. dôchodky na účet? Sociálna poisťovňa oznámila dátum, sumy ale nebudú rovnaké, viac ako 600 eur nedostane každý dôchodca

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti.

13.05.2024 09:48
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku. Nahradí tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka. Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy 13. dôchodku v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však 300 eur. O 13. dôchodok nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v ich výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. O 13. dôchodku pritom nebude vyhotovovať osobitné rozhodnutie.

Kto bude mať nárok na nový 13. dôchodok

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2024 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2024 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Erik Tomáš k 13. dôchodkom
Video
Zdroj: TASR

Aká bude suma 13. dôchodku

Sumy 13. dôchodku budú predstavovať priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude vo výške 300 eur. starobný, invalidný po dovŕšení dôchodkového veku dostane 606,30, predčasný starobný penzista 635,50, invalidný do 70% dostane 300,00, invalidný nad 70%, 493,80 vdovský bude vo výške 339,00 vdovecký v výške 300 eur a sirotský takisto vo výške 300 eur. rantovaná minimálna suma 13. dôchodku

Ďalšie užitočné informácie k výplate 13. dôchodku

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky, sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Na účely určenia sumy 13. dôchodku sa nebude prihliadať na ďalšie dôchodkové príjmy (napríklad dôchodok z cudziny alebo dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia). O 13. dôchodok nebude potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. O 13. dôchodku Sociálna poisťovňa nebude vyhotovovať rozhodnutie.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia