Tento dôchodok bude pre tisícky ľudí nedostupný, opäť sa menia podmienky, dôležitá je suma 439,30 eura

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 bude mať poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 439,30 eura (1,6-násobok životného minima 274,53 eura). Uviedol to expert na dôchodky Jozef Mihál na svojej facebookovej stránke Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála.

14.05.2024 09:55
Poistenie majetku-seniori.jpg 1, pr, nepouzivat
Ilustračné foto.
debata

Od júla sa mení životné minimum. Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 2,1 %.,,Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.Rozhodujúce obdobie je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka, " uvádza Jozef Mihál na stránke https://www.relia.sk.

Erik Tomáš k 13. dôchodkom
Video
Zdroj: TASR

Suma životného minima sa od 1.7.2024 zvyšuje o 2,1 %, čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento. Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024 sú: plnoletá fyzická osoba: 268,88 eura, ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 eura, dieťa: 122,77 eura. Nové sumy životného minimuma platné od 1.7.2024 do 30.6.2025: plnoletá fyzická osoba: 274,53 eura, ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 191,51 eura, dieťa: 125,35 €

Zmeny od mája

Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája 2024 dve významné zmeny. Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok a zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

1. Zmena v podmienke odpracovaného obdobia

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Potrebné odpracované obdobie (teda obdobie, ktoré ak poistenec získa, môže za splnenia ostatných podmienok ísť do predčasného starobného dôchodku aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku – doteraz známe ako predčasný starobný dôchodok po 40-tich odpracovaných rokoch), sa bude postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Znamená to, že už nebude platiť podmienka získania 40 odpracovaných ro­kov.

Potrebné odpracované obdobie Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

Príklad: Potrebné odpracované obdobie poistencov narodených v roku 1965 je 40 rokov a 10 mesiacov (63 rokov a 10 mesiacov – 23).

Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov. Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Príklad: Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace. Posledný známy všeobecný dôchodkový vek je pre ročník 1966 a je 64 rokov, teda je potrebné pripočítať 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy). Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 je 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23).

2. Zmena spôsobu určenia sumy predčasného starobného dôchodku

Druhou zmenou od 15. mája 2024 je zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. Už nebude rozdielne – 0,3% alebo 0,5% v závislosti od toho, či poistenec získal potrebný počet odpracovaných rokov alebo nezískal. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok