Vdovská penzia nie je celý dôchodok po zosnulom manželovi. Koľko percent sa vypláca a prečo vám zoberú z vašej penzie?

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela.

02.06.2024 06:00
dôchodkyňa, seniorka, babka Foto:
Ilustračné foto.
debata (39)

Ak váš manžel odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

Komu vzniká nárok na vdovský či vdovecký dôchodok? Kedy zaniká a v akej sume sa vypláca?
Video
Zdroj: TV Pravda

Nárok má len manžel alebo manželka, čiže počas života nestačí len žiť spolu ale aj uzatvoriť manželský zväzok. Nezáleží na tom ako dlho ste manželmi boli. Nárok na vdovský dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretým manželom rozviedli či ste so zomretým mužom žili ako družka, a to i v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí.

Aká je výška vdovského dôchodku?

Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti.

Suma vdovského dôchodku závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Vdovský dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak sama nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

© Autorské práva vyhradené

39 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok #Martin Kontúr