Takto si zvýšite penziu o viac ako 60 eur. Tu je návod ako tak urobiť + príklad, o koľko si môžete prilepšiť

Dodatočne zaplatené poistné môže byť výhodnou cestou k vyššiemu dôchodku, ak sa dobre naplánuje. Ako doplatenie poistného za tri roky môže zvýšiť váš dôchodok a aké výhody to prináša?

10.06.2024 06:00
UP Dôchodky Seniori Foto:
Ilustračná fotka
debata (3)

Ako je možné zvýšenie sumy dôchodku, ak poberateľ dôchodku po vzniku nároku naň bol ďalej dôchodkovo poistený? Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma dôchodku, určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí ako

(∑OMB / 2) x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku počas poberania dôchodku ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. januáru kalendárneho roka

Zmeny v predčasných dôchodkoch
Video
Zdroj: TV Pravda

O určení sumy starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa bez žiadosti do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma dôchodku.

Na žiadosť Ak poberateľovi starobného dôchodku zaniklo dôchodkové poistenie v priebehu kalendárneho roka, suma starobného dôchodku sa určí na jeho žiadosť tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia určená ako

(∑OMB / 2) x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu zvýšenia dôchodku

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok, pričom v určitom období poberal starobný dôchodok alebo jeho časť a v ďalšom období nepoberal tento dôchodok ani jeho časť, k zvýšeniu určenému podľa predchádzajúcej časti za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku sa pripočíta zvýšenie určené ako

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu zvýšenia dôchodku

Takto určená suma starobného dôchodku sa ešte zvýši o 0,5 % za každých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaných bez poberania starobného dôchodku. Do počtu dní obdobia dôchodkového poistenia sa nezapočítavajú dni, za ktoré sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie (napríklad poberanie nemocenského).

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne o zmenách v predčasných dôchodkoch
Video
Zdroj: TV Pravda

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz, a to aj vtedy, ak poistencovi v priebehu kalendárneho roka viackrát zaniklo dôchodkové poistenie.

Lepší dôchodok

Dodatočné zaplatenie poistného, ak je správne naplánované, môže výrazne vylepšiť váš dôchodok. Nasledujúce príklady uviedol expert na dôchodky Jozef Mihál, ktoré uverejnil na svojej facebookovej stránke.

Príklad

Pani Priska dosiahne v roku 2024 dôchodkový vek. Do toho času získala celkovo 37 rokov dôchodkového poistenia. V rokoch 2004, 2005 a 2006 bola nezamestnaná a evidovaná na úrade práce. Predbežné rozhodujúce obdobie na výpočet jej priemerného osobného mzdového bodu (POMB) zahŕňa roky 1984 až 2003 a 2007 až 2023. Počas tohto obdobia mala pani Priska 30 rokov dôchodkového poistenia a jej súčet osobných mzdových bodov bol 30, čo znamená, že POMB je 1,0.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 je 17,7688 €. Suma jej starobného dôchodku by teda bola vypočítaná nasledovne:

POMB×ODP×ADH=1,00×37×17­,7688€=657,50€ Po navýšení o valorizáciu pre novopriznané dôchodky v roku 2024 (14,5 %) by jej dôchodok dosiahol 752,90 €.

Dodatočné zaplatenie poistného Pani Priska sa rozhodla zaplatiť poistné za roky 2004, 2005 a 2006, keď bola nezamestnaná. Sadzba poistného je 24 % z vymeriavacieho základu. Vybrala si základ vždy vo výške vtedajšej priemernej mzdy, aby za každý rok dosiahla osobný mzdový bod 1.

V roku 2004 bola priemerná mzda 189900 Sk (6303 €), poistné: 1512 € V roku 2005 bola priemerná mzda 207288 Sk (6880 €), poistné: 1651 € V roku 2006 bola priemerná mzda 225132 Sk (7473 €), poistné: 1793 € Celkom zaplatila 4956 € za tri roky.

Výpočet vylepšeného dôchodku Po zaplatení dodatočného poistného je jej celková doba dôchodkového poistenia 40 rokov. Rozhodujúce obdobie na výpočet POMB zahŕňa roky 1984 až 2023, pričom získala 33 rokov dôchodkového poistenia. Súčet osobných mzdových bodov je 33, takže POMB zostáva 1,0.

POMB×ODP×ADH=1,00×40×17­,7688€=710,80€ Po navýšení o valorizáciu (14,5 %) je nový dôchodok 813,90 €.

Pri pôvodnom výpočte by pani Priska mala dôchodok 752,90 €. Vďaka dodatočne zaplatenému poistnému bude jej dôchodok vyšší, konkrétne 813,90 €, čo je o 61 € viac. Zaplatených 4956 € sa jej v podobe vyššieho dôchodku vráti za necelých 7 rokov (81,25 mesiacov).

Dodatočne zaplatené poistné môže byť teda výhodnou investíciou do budúceho dôchodku, ak sa správne naplánuje a vypočíta.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #poistné