V júni dostávajú penzisti peniaze navyše, z rozhodnutia sa dozvedia ale vec, ktorá môže výrazne narušiť vzťahy v rodine

Môže dieťa posielať rodičovský bonus len jednému rodičovi? Má nárok na rodičovský dôchodok aj poberateľka vdovského dôchodku?

11.06.2024 06:00
dôchodcovia Foto:
Ilustračné foto.
debata (11)

Sú v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené aj mená detí, suma a vymeriavacie základy detí? Prečo?

Áno, v rozhodnutí sú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Ak poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v maximálnej sume, pretože suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku nebude uvedená konkrétna suma vymeriavacieho základu dieťaťa. V rozhodnutí bude uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, a preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume. Tieto údaje Sociálna poisťovňa musí v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku.

Komu vzniká nárok na vdovský či vdovecký dôchodok? Kedy zaniká a v akej sume sa vypláca?
Video
Zdroj: TV Pravda

Kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený za dieťa, ktoré nie je uvedené v rozhodnutí?

Sociálna poisťovňa nárok na rodičovský dôchodok preskúma a rodičovský dôchodok doplatí čo najskôr. Na preskúmanie má Sociálna poisťovňa 60 dní, v mimoriadne zložitých konaniach 120 dní.

Ako postupovať, ak je v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené cudzie dieťa?

Obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum a čestne vyhlásiť, že dieťa uvedené v rozhodnutí nie je vaším dieťaťom. Po preverení skutočnosti Sociálna poisťovňa v zákonom stanovených lehotách rozhodne o zmene sumy rodičovského dôchodku.

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

Seniori UP Predčasný dôchodok Čítajte viac Títo ľudia môžu pracovať, aj keď žiadajú o predčasný dôchodok. Ste medzi nimi?

Má nárok na rodičovský dôchodok aj poberateľka vdovského dôchodku?

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, to znamená poberateľka vdovského dôchodku má nárok na rodičovský dôchodok vtedy, ak poberá niektorý z týchto dôchodkov.

Rodičovské dôchodky sa vyplácajú penzistom naraz za celý rok. Čo majú robiť pozostalí, ak rodič zomrel ešte pred vyplatením dávky?

Ak rodič zomrie po doručení rodičovského dôchodku za celý rok, Sociálna poisťovňa nebude žiadať späť alikvotnú čiastku za zvyšné mesiace roka.

Ak rodič zomrel pred vyplatením rodičovského dôchodku, pozostalým vznikol nárok na vyplatenie alikvotnej čiastky ku dňu úmrtia. Pozostalým odporúčame obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom neformálnej žiadosti o vyplatenie rodičovského dôchodku.

Môže dieťa posielať rodičovský bonus len jednému rodičovi?

Áno, je to možné a urobiť tak môže prostredníctvom Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, v ktorom vyplní údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželá zasielať. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #rodičovský dôchodok #rodičovská penzia