635,50 alebo 606,30 eura? Prečo niekto dostane trinásty dôchodok o takmer tridsať eur nižší?

Je 13. dôchodok skutočne spravodlivý pre všetkých dôchodcov?

12.06.2024 06:00
seniori, dôchodci, daňové, daňe Foto:
Ilustračné foto.
debata (20)

Výška 13. dôchodku, vyplatená v decembri 2024, sa stane predmetom zvýšenej pozornosti pre dôchodcov, a to najmä vzhľadom na nedávne úpravy v dôchodkovom systéme. Rozdiel vo vyplatení trinásteho dôchodku bude závisieť na type dôchodku, ktorý dôchodca poberá, a na tom, či dovŕšil dôchodkový vek ešte pred decembrom 2024.

Podľa nových opatrení dostane dôchodca, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok, trinásty dôchodok vo výške 635,50 €. Avšak, ak dovŕši dôchodkový vek a jeho dôchodok sa zmení na starobný ešte v priebehu decembra 2024, suma sa preklopí na 606,30 €, ktorá je nižšia.

Situácia sa komplikuje v prípade, že dôchodca dovŕši dôchodkový vek v priebehu decembra 2024. V tomto prípade sa aplikuje pravidlo „vyššia berie“, čo znamená, že dostane len jeden trinásty dôchodok, a to ten, ktorého suma je vyššia. Ak teda dôchodca dovŕši vek do 1. decembra 2024, dostane sumu 606,30 €. Avšak, ak dovŕši dôchodkový vek po 1. decembri 2024, dostane sumu 635,50 €, pretože ešte poberá predčasný starobný dôchodok aspoň časť decembra, uviedol expert na dôchodky Jozef Mihál.

Ďalej zdôrazňuje, že rozdiel medzi sumami trinástych dôchodkov, vyplácaných v decembri 2024, je približne 30 €. No zaujímavý je aj fakt, že podľa doterajších údajov sa zdá, že rozdiel medzi sumami trinástych dôchodkov vyplácaných v decembri 2025 bude až 80 €, čo naznačuje výrazný nárast.

Tieto informácie majú pre dôchodcov veľký význam pri plánovaní ich finančných prostriedkov a výdavkov v nadchádzajúcom období. Je dôležité sledovať ďalšie aktualizácie a informácie zo sociálnych inštitúcií, aby sa dôchodcovia mohli primerane pripraviť na zmeny vo svojich dôchodkových príjmoch.

Rast výdavkov, problém s trinástym dôchodkom

V súčasnosti prebiehajúce a plánované zvyšovanie daní predstavuje najhorší možný spôsob, ako riešiť krízu vo verejných financiách. Výdavky štátu presahujú ekonomické možnosti krajiny, čo znamená, že znižovanie deficitu by sa malo uskutočniť predovšetkým na strane výdavkov, informuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Jedným z hlavných problémov je podľa INESS nezodpovedná sociálna politika, vrátane zavedenia 13. dôchodku. Táto politika výrazne prispieva k rastu výdavkov. Solidarita s osobami s nízkymi príjmami by mala byť adresná a dávky by mali byť jasne vymedzené pre cieľovú skupinu. Plošné poskytovanie dávok vedie k plytvaniu, ktoré v budúcnosti môže brzdiť ekonomický rast a znižovať príjmy obyvateľstva.

Koľko peňazí pôjde na 13. dôchodky?
Video
Zdroj: TV Pravda

Analýza starobných dôchodkov

Diskusia o starobných dôchodkoch často predpokladá, že dôchodcovia poberajú nízke dávky, z ktorých sa ťažko dá vyžiť. Tento pohľad je však skresľujúci. Podľa údajov od Sociálnej poisťovne, ktoré si vyžiadal INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, k 31. januáru 2024 bolo rozdelenie dôchodkov nasledujúce:

  • 107 712 starobných dôchodcov poberalo dôchodkové dávky vyššie ako 1000 eur mesačne.
  • 377 366 starobných dôchodcov poberalo dávky v pásme 685–999 eur, čo je viac ako priemerný dôchodok
  • 671 eur v januári 2024.
  • 645 517 starobných dôchodcov, teda 58% všetkých dôchodcov, poberalo mesačne viac ako čistú minimálnu mzdu pracujúceho človeka (616 eur).
  • Približne 48 000 ľudí, čo je 4% dôchodcov, poberalo nižší ako minimálny dôchodok.
  • Najdôležitejším údajom je, že človek pracujúci za minimálnu mzdu nemá nárok na žiadnu dávku sociálneho systému, zatiaľ čo dôchodca s priemerným dôchodkom má vyššie príjmy a často aj vlastní nehnuteľnosť.
  • Dávka v hmotnej núdzi dosahuje mesačne len 267 eur, zatiaľ čo 13. dôchodok pridáva dôchodcom ďalších 606 eur, čo poberatelia dávok v hmotnej núdzi nedostanú.

Problémy s plošným poskytovaním 13. dôchodku

Parlament v apríli schválil plošné poskytovanie 13. dôchodku v plnej výške. Viac ako polovica príjemcov dostane túto dávku bez ohľadu na ich príjmovú situáciu. Táto selektívna podpora je odtrhnutá od príjmovej reality domácností na Slovensku a prispievajú na ňu aj ľudia s minimálnou mzdou.

Poskytovanie 13. dôchodku všetkým starobným dôchodcom je plytvaním, ktoré si vzhľadom na obrovský deficit nemôže krajina dovoliť. Štát by mal hľadať úspory všade, kde je to možné, namiesto zavádzania nových daní, ktoré brzdia ekonomickú aktivitu a rast miezd a príjmov obyvateľstva, tvrdí INESS.

Potenciálne úspory

Ak by 13. dôchodok nedostali dôchodcovia s dôchodkom nad 1 000 eur, úspora by dosiahla 65 miliónov eur. Pre porovnanie, daň zo sladených nápojov má v roku 2025 priniesť do rozpočtu necelých 80 miliónov eur. Ak by dávku nedostali dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako čistá minimálna mzda, úspora by dosiahla 398 miliónov eur, čo je štvornásobok dodatočných príjmov z plánovaného zvyšovania dane z príjmov fyzických osôb.

20 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #dôchodky #minimálny dôchodok