Môžem vystúpiť z II. piliera a znova sa vrátiť? Už viac ako rok je zavedený povinný vstup do II. piliera. Aké sú výsledky po roku?

Klienti, ktorým vznikla či vznikne odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni po prvý raz od 1. mája 2023 a neskôr, automaticky vstupujú do II. piliera dôchodkového sporenia. Po prvých dvanástich mesiacoch platnosti legislatívnej úpravy sa to týka takmer 86 tisíc tzv. prvopoistencov.

19.06.2024 11:20
pán na tablete, dôchodkový pilier Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Možnosť vybrať si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) využil približne každý piaty prvopoistenec, väčšina svoje rozhodnutie prenechala na Sociálnu poisťovňu. Po uplynutí lehoty im tak systém pridelil DSS automaticky. Právo vystúpiť z II. piliera po povinnom vstupe využilo 1 716 prvopois­tencov, po vystúpení sa rozhodlo opätovne do II. piliera vstúpiť 41 poistencov. Najpočetnejšou skupinou prvopoistencov sú študenti-brigádnici (cca 43,5 tisíc), nasledujú zamestnanci (viac ako 25 tisíc), tzv. dohodári (6,5 tisíc) a samostatne zárobkovo činné osoby (viac ako 4 tisíc). Klientov-prvopoistencov, ktorých sa táto povinnosť týka, o tom Sociálna poisťovňa informuje automaticky písomne poštou alebo do eSchránky.

Povinný vstup do II. piliera sa týka nielen mladých ľudí, ktorí končia štúdium a po prvý raz sa zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 (a neskôr) im táto povinnosť vznikla.

Fico o II. pilieri
Video
Archívne video z 1. mája 2024 / Zdroj: TV Pravda

Takmer 86 tisíc povinných vstupov

Po prvom roku od uvedenia povinného vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia eviduje Sociálna poisťovňa takmer 86 tisíc (85 650) prvopoistencov, ktorým takáto povinnosť vznikla v období od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024. Tento údaj tak predstavuje 4,54 percentný podiel z celkového počtu sporiteľov v II. pilieri.

Sociálna poisťovňa informovala prvopoistencov o tejto povinnosti listom, v ktorom tiež uviedla možnosti, pre ktorú z piatich dôchodkových správcovských spoločností sa môžu rozhodnúť. Pokiaľ sa klient nerozhodol v zákonom stanovenom čase 180 dní odo dňa vzniku účasti, dôchodkovú správcovskú spoločnosť mu určila Sociálna poisťovňa automaticky. Z informačných listov zaslaných v období od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 sa 10 875 klientov rozhodlo pre výber svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Počet prvopoistencov, ktorým DSS pridelila Sociálna poisťovňa, bol 48 557.

Najviac prvopoistencov je medzi študentmi

Najpočetnejšie zastúpenou skupinou sú prvopoistenci s dohodou o brigádnickej práci študentov, bolo ich takmer 40 tisíc (39 956). Pri dohodách o brigádnickej práci študentov s nepravidelným príjmom Sociálna poisťovňa evidovala 3 566 prvopois­tencov.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú zamestnanci – viac ako 25 tisíc (25 329). Treťou tzv. dohodári s dohodou o pracovnej činnosti: 6 512. Nasledujú SZČO (4 225), dohoda o vykonaní práce (3 610) a osoba starajúca sa o dieťa, teda poistenec štátu (2 436).

Povinný vstup, vystúpenie aj opätovný vstup

Povinný vstup do II. piliera od 1. mája 2023 umožnil prvopoistencom zároveň z II. piliera vystúpiť – a to do 730 dní odo dňa vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Pre tento krok sa od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 rozhodlo 1 716 prvopois­tencov. V prípade, ak sa prvopoistenec rozhodol z povinného II. piliera vystúpiť, zákon mu umožnil do II. piliera opätovne vstúpiť. Takto sa rozhodlo 41 vystúpených povinných sporiteľov.

Sociálna poisťovňa naďalej pokračuje s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do II. piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji 2023, dostanú rozhodnutie poštou alebo do eSchránky. Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si DSS sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť, prípadne DSS zmeniť.

Dodáme, že povinný vstup do II. piliera sa môže týkať nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po prvý raz sa zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 (a neskôr) im táto povinnosť vznikla. Napríklad ide o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať poistné na dôchodkové poistenie; resp. ide o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať poistné na dôchodkové poistenie a pod.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #povinný vstup