Od júla nedostanú penzie stovky dôchodcov, ak nesplnia jednu podmienku

Zvýšenie životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu má vplyv aj na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. Podmienka nároku na predčasný starobný dôchodok je najmenej 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bude od 1. júla 2024 znamenať zmenu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok z pôvodných 430,3 eura na 438,4 eura.

21.06.2024 06:00
dôchodcovia, dôchodci, rodičia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (25)

Predpokladaný počet dotknutých osôb, ktoré nesplnia podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok v súvislosti so zvýšením hranice pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, sa odhaduje na úrovni cca 400 v roku 2024 a cca 800 v roku 2025.

Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus

V súvislosti s prijatím návrhu opatrenia o úprave súm životného minima (s účinnosťou od 1. júla 2024) sa predpokladá vplyv na viaceré premenné v rámci daňového systému, ako je výška nezdaniteľnej časti základu dane, hranica druhej sadzby dane a vymeriavací základ minimálneho poistného zo zdravotných odvodov. Vplyv valorizácie ŽM sa premietne do rozpočtov obcí a VÚC z dôvodu prerozdeľovania DPFO ako podielovej dane, a do príjmov zdravotných poisťovní a štátneho rozpočtu z dôvodu väzby vymeriavacieho základu pre minimálne poistné zo zdravotných odvodov na životné minimum, ktoré vplýva aj na výnos dane z príjmov vyberanej zrážkou.

Martin Kontúr zo Sociálnej poisťovne hovorí o zmenách v predčasných dôchodkoch
Video
Zdroj: TV Pravda

Zvyšujú sa minimálne dôchodky

Na výšku životného minima sú naviazané aj minimálne dôchodky. Tie sa však budú zvyšovať až od januára 2025.

Od októbra minulého roka sa počítajú ako 145 % zo sumy životného minima. Dovtedy platilo 136 % zo sumy životného minima. Jeho výška sa mení v júli tohto roka na sumu 273,99 eura. Základná suma minimálneho dôchodku po 30 odpracovaných rokoch – čiže ak bol človek 30 rokov dôchodkovo poistený, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra 2023 predstavuje sumu 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Základná suma minimálneho dôchodku je od októbra minulého roka 389,90 eura mesačne, pre budúci rok bude suma o 7,40 eura vyššia, čiže 397,30 eura. Najviac pôjde hore suma minimálne dôchodku pre ľudí, ktorí odpracovali 48 rokov. Zvýši sa o 10 eur.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa ďalej zvyšuje o 2,5 % za 31. až 39. rok, 3 % za 40. až 49. rok, 5 % za 50. až 59. rok, 7,5 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

Zvýšenie životného minima v roku 2024 o 1,9 % v porovnaní so scenárom, ak by sa životné minimum nezvyšovalo, bude znamenať zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na minimálny dôchodok v roku 2025 o cca 7,2 mil. eur; v roku 2026 o cca 7,5 mil. eur; v roku 2027 o cca 7,7 mil. eur. Uvedené vplyvy sú rozpočtovo zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príklady zmien

Jozef celý život pracoval ako učiteľ na základnej škole. Má 35 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Keďže je už na dôchodku, sleduje, ako sa mení jeho minimálny dôchodok v priebehu času.

 • Začiatkom roka 2023 bol Jozefov minimálny dôchodok 355,4 eura mesačne.
 • V polovici roka 2023, konkrétne od 1. júla, sa mu dôchodok zvýšil na 392,6 eura mesačne.
 • Od októbra 2023 Jozef dostáva 423,5 eura mesačne.
 • Od januára 2025 sa môže tešiť na ďalšie zvýšenie dôchodku na 431,60 eura mesačne.

Anna pracovala v zdravotníctve ako zdravotná sestra a po 40 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa rozhodla odísť do dôchodku. Jej dôchodok sa tiež menil podľa aktuálnych zmien v legislatíve.

 • Na začiatku roka 2023 dostávala Anna minimálny dôchodok vo výške 378,5 eura mesačne.
 • Od júla 2023 sa jej dôchodok zvýšil na 422,2 eura mesačne.
 • Od októbra 2023 jej dôchodok vzrástol na 458,5 eura mesačne.
 • Od januára 2025 bude Anna dostávať 467,20 eura mesačne.

Mária pracovala celý život v bankovníctve a po 45 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia odišla do dôchodku. Ako mnoho iných dôchodcov, aj ona sleduje zmeny vo svojom minimálnom dôchodku.

 • Začiatkom roka 2023 Mária dostávala 410 eur mesačne.
 • Od júla 2023 sa jej dôchodok zvýšil na 462,5 eura mesačne.
 • Od októbra 2023 jej dôchodok vzrástol na 498,8 eura mesačne.
 • Od januára 2025 sa jej dôchodok zvýši na 508,30 eura mesačne.

Títo traja dôchodcovia môžu sledovať, ako sa ich dôchodky postupne zvyšujú v závislosti od zmien v legislatíve, čo im zabezpečuje o niečo lepšiu finančnú stabilitu na dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #predčasný dôchodok