Suma dôchodku nemusí byť konečná. Kedy vám ho zvýšia a prepočítajú?

V knihe Dôchodky 2023 od experta na penzie Jozefa Mihála sa uvádza, že v praxi sa často stáva, že poberateľ predčasného dôchodku začne znova pracovať. Automaticky, ak začne takáto osoba pracovať, sa mu zruší predčasný starobný dôchodok. Nárok mu opäť vznikne odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia.Ak však osoba začala opäť pracovať, tak znova za seba odvádza dôchodkové poistenie, čo znamená, že sa jej výsledná suma dôchodku opäť zvyšuje. Ako?

25.06.2024 06:00
Seniori UP Predčasný dôchodok Foto: ,
Ilustračná fotka.
debata (1)

(suma OMB) x ADH, pričom suma OMB je súčet osobných mzdových bodov patriacich za obdobie dôchodkového poistenia, pričom OMB za každý rok nemôže byť viac ako 3.

OMB za posledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza 2 roky roku, za ktorý sa zisťuje OMB.

Všetko o zmenách v predčasných dôchodkov, povedal v Ide o peniaze Martin Kontúr zo Sociálnej poisťovne
Video
Zdroj: TV Pravda

OMB za predposledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje OMB.

ADH platí ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

Príklad zvýšenia:

Pánovi Alfrédovi bol priznaný predčasný dôchodok 1. marca 2024 vo výške 625 eur. Pán Alfréd sa znova zamestnal 1. júna 2024 a pracovná zmluva mu má trvať do posledného dňa v októbri 2024. V práci dosiahol osobný vymeriavací základ 6 200 eur. Jeho OMB sa vypočíta ako 6 200 eur / 15 648 eur. Čo je 0,3962.

Aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma sa navýši výpočtom: OMB x ADH, čo je 7,04 eura.

K jeho pôvodnému dôchodku 625 eur sa pripočíta suma 7,04 eura.

Nový zvýšený dôchodok pán Alfréda bude 632,04 eura.

Valorizácia predčasných dôchodkov

Podobne ako starobné dôchodky sa valorizujú aj predčasné starobné dôchodky. Zvýšenie dôchodkov je vyplácané k 1. januáru daného roka alebo sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Zvýšenie predčasných dôchodkov rovnako ako aj starobných dôchodkov je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Tieto údaje poskytuje Štatistický úrad SR. Počíta sa za prvých 9 mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka.

Minulý rok sa valorizovalo dvakrát. Tento rok je valorizácia nastavená tiež dvoma sumami percent. Pre novopriznaného dôchodcu ide o 14,5 % a pre už poberateľa dôchodku ide o 3,6 %.

Príklad valorizácie predčasného dôchodku

Pán Milan dosiahne svoj dôchodkový vek v polovici septembra 2026.

Z práce bol už frustrovaný, tak sa rozhodol, že začne poberať predčasný starobný dôchodok. Sociálnu poisťovňu požiadal o predčasný starobný dôchodok presne 2 roky pred priznaním starobného dôchodku. Čiže 15. septembra 2024.

Celý život zarábal približne priemernú mzdu, takže mu osobný mzdový bod vyjde 1. Dosiahol presne 41,25 roka dôchodkového poistenia.

Od 15. mája 2024 však platí, že krátenie aj po 40 odpracovaných rokoch je za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku 0,5%.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je pre rok 2024 17,7688 eura.

Predčasný starobný dôchodok sa vypočíta nasledovne:

POMB x ODP x AHD

1×41,25×17,7688

Základný starobný dôchodok pánovi Milanovi vyjde v sume 732,96 eura.

Zároveň však sa táto suma zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok. V Milanovom prípade ide o 725 dní. 725/30 je 24, 17. Znižovať sa bude o 25×0,5%. To je 12,5%. Milanovi sa zníži dôchodok o 91,62 eura. Čo je 641,34 eura. Po zaokrúhlení 641,40 eura.

Táto suma sa však bude ešte valorizovať. Milan je novopriznaný dôchodca, takže o 14,5 %. Takže mu narastie o 93 eur.

Milanov dôchodok po krátení a valorizácii bude 734,40 eura.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie #predčasný dôchodok