Práca počas dôchodku: kedy môžete pracovať a kedy prídete o penziu? Zákon obmedzuje týchto penzistov

Pokiaľ ide o prácu počas poberania dôchodku, zákon vás nijako neobmedzuje a nemusíte ani oznamovať Sociálnej poisťovni, že pracujete. Ale toto platí len pri riadnych starobných dôchodkoch. Výnimkou je poberanie predčasného starobného dôchodku, pri ktorom môžete pracovať na dohodu len vtedy, ak váš ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu 2 400 eur.

02.07.2024 06:00
senior, dôchodca, pracujúci dôchodca, obchod Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako dôchodca pracujúci na dohodu si môžete uplatniť odvodovú úľavu (výnimku). Uplatnenie výnimky znamená, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie vôbec, ak váš príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 200 eur, alebo v zníženom rozsahu, ak váš mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 200 eur. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platíte len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak máte uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd budete platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.

Predčasné dôchodky
Video
Zdroj: TV PRAVDA

Odvodovú úľavu si môžete uplatniť, ak ste dôchodcom poberajúci starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidný výsluhový dôchodok, a zároveň pracujete na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

dôchodcovia, dôchodci, manželia Čítajte viac Mení sa termín vyplácania dôchodkov. Kedy dostanete penziu? Komu prídu peniaze skôr?

Ako požiadate o odvodovú úľavu (výnimku)? Písomne informujte zamestnávateľa, že dohodu, ktorú s ním máte uzatvorenú, si určujete ako dohodu na uplatnenie odvodovej úľavy a formou čestného vyhlásenia potvrďte, že si odvodovú úľavu v tom istom kalendárnom mesiaci neuplatňujete aj u iného zamestnávateľa. Využite pritom formulár Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA, web Sociálnej poisťovne). Poistné v správnej výške za vás do Sociálnej poisťovne odvedie zamestnávateľ. Sociálnej poisťovni teda nemusíte nič oznamovať. Dôležitá informácia: zamestnávateľa ste povinný písomne informovať aj o tom, že si už odvodovú úľavu (výnimku) uplatňovať nechcete.

Na to, aby sa vám ako poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou odvodovou úľavou (výnimkou) dôchodok naďalej vyplácal, treba splniť tieto podmienky: váš príjem z dohody za kalendárny rok nepresahuje sumu 2 400 eur (ak túto sumu presiahnete, Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví a obnoví ju až v ďalšom kalendárnom roku, keď vykoná zúčtovanie), nie ste dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti (v opačnom prípade váš nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku pracovného pomeru).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #pracujúci dôchodcovia #Dôchodcovia #práca popri dôchodku