Prepočítali sme, o koľko sa vám zvýši prácou dôchodok. Komu sa popri penzi oplatí pracovať a komu nie?

Ktorým pracujúcim penzistom sa zvyšujú penzie a o koľko?

03.07.2024 06:00
dôchodcovia, penzisti, manželia, chudoba,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)
  • Poberateľ predčasného dôchodku začne znova pracovať. Automaticky, ak začne takáto osoba pracovať, mu zanikne nárok na predčasný starobný dôchodok. Nárok mu opäť vznikne odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia.
Predčasné dôchodky
Video
Zdroj: TV PRAVDA
  • Ak však osoba začala opäť pracovať, znova za seba odvádza dôchodkové poistenie, čo znamená, že sa jej výsledná suma dôchodku opäť zvyšuje. Ako?
  • (Suma OMB) x ADH, pričom suma OMB je súčet osobných mzdových bodov patriacich za obdobie dôchodkového poistenia, pričom OMB za každý rok nemôže byť viac ako 3.
  • OMB za posledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza dva roky roku, za ktorý sa zisťuje OMB.
  • OMB za predposledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje OMB.
  • ADH platí ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

Príklad č.1:

Pánovi Ladislavovi bol priznaný predčasný dôchodok 1. marca 2024 vo výške 625 eur. Pán Ladislav sa znova zamestnal 1. júna 2024 a pracovná zmluva mu má trvať do posledného dňa v októbri 2024. V práci dosiahol osobný vymeriavací základ 6 200 eur. Jeho OMB sa vypočíta ako 6 200 eur / 15 648 eur. Čo je 0,3974.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma sa zvýši výpočtom: OMB x ADH, čo je 7,06 eura.

K jeho pôvodnému dôchodku 624,98 eur sa pripočíta suma 7,06 eura.

Nový zvýšený dôchodok pána Ladislava bude 632,04 eura.

dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Čítajte viac Pracovať môžu aj predčasní dôchodcovia. V týchto prípadoch ani nemusia dodržať zárobkový limit 200 eur mesačne a neprídu o penziu

Príklad č. 2

Pán Blažej splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. marca a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. apríla 2024.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, teda zarábal priemernú mzdu. K 1. januáru mal odpracovaných 43,6768 roka (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota na tento rok je 17,7688 eura. Za obdobie od 1. januára do 31. marca 2024 zarobil 2 847,63 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla sa určí takto:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2023:

1,0012 × 43,6768 × 17,7688 = 777,05 eura mesačne

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára do 31. marca 2024, 2 847,63 : 15 648 eur = 0,1820 (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 15 648 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2022, ktorý dva roky predchádza roku 2024)

vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,1820 × 17,7688= 3,2339216 eura mesačne

táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 777,05 + 3,2339216 = 780,28 eura mesačne

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5

prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 %

780,28 + (1,5 % x 780,28) = 780,28 + 11,70 = 791,98 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 114,84 eura mesačne, na 906,82 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #pracujúci penzista #práca popri dôchodku