Do dôchodku v 55 rokoch? Kto má nárok a kto pôjde v 56, 58 až 59? Takéto sú podmienky

Do dôchodku môže odísť poistenec aj vo veku 55 rokov. Zákon o Sociálnom poistení jasne hovorí aj o výške veku odchodu do dôchodku, ktorý vychádza zo zamestnania, ktoré spadá do pracovných kategórii I., II. Ktoré skupiny sú to?

04.07.2024 06:00
muž, žena, manželia, seniori, dôchodcovia Foto:
Ilustračné foto.
debata (11)

Odchod do dôchodku v 55?

Nárok na odchod do dôchodku v 55 rokoch má poistenec, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Avšak z toho minimálne 10 rokov musel pracovať napríklad v v uránových baniach.

Alebo 15 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,

15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod zemou v hlbinných baniach, ak bol z toho zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodu racionalizačných a organizačných opatrení, resp. preto, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmel vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície,

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda
 • 20 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 20 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 20 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 20 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 20 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 20 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 20 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora.

Odchod do dôchodku v 56?

V 56 rokoch vzniká dôchodkový vek poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2000 pracoval v I. pracovnej kategórii alebo vykonával službu v I. alebo II. kategórii, ktoré trvali k 31. decembru 1999 a bol zamestnaný najmenej 25 rokov z toho minimálne pracoval napríklad 9,5 roka v uránových baniach,

 • Alebo 14 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 19 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 19 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 19 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 19 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 19 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 19 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 19 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.

Odchod do dôchodku v 58?

V 58 rokoch vzniká dôchodkový vek poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2000 pracoval v I. pracovnej kategórii alebo vykonával službu v I. alebo II. kategórii, ktoré trvali k 31. decembru 1999 a bol zamestnaný najmenej 25 rokov z toho minimálne pracoval napríklad 8 rokov v uránových baniach.

 • Alebo 12 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 16 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 16 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 16 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 16 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 16 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 16 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 16 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 16 rokov v službe I. kategórie funkcií,
 • 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií,
 • 20 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 • 20 rokov v zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, na kremeň a kremenec na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 • 20 rokov v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 • 20 rokov v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch.

Odchod do dôchodku v 59?

V 59 rokoch vzniká dôchodkový vek poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2000 pracoval v I. pracovnej kategórii alebo vykonával službu v I. alebo II. kategórii, ktoré trvali k 31. decembru 1999 a bol zamestnaný najmenej 25 rokov z toho minimálne pracoval napríklad 7,5 roka v uránových baniach.

 • Alebo 11 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 15 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 15 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 15 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 15 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov
 • 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 • 15 rokov v zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, na kremeň a kremenec na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 • 15 rokov v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 • 15 rokov v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch,
 • 15 rokov v službe I. kategórie funkcií,
 • 15 rokov v službe II. kategórie funkcií.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku #dôchodkový vek