Môžem pracovať na dohodu, ak poberám výsluhový dôchodok?

Chcel by som sa opýtať, či môžem ako poberateľ výsluhového dôchodku od 1.1.2013 pracovať na dohodu bez toho, aby za mňa zamestnávateľ platil odvody, keďže ich teraz platí štát. Ivan Gavrilo

14.11.2012 10:23
peniaze, peňaženky, úspory, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôležité je posúdiť všetky okolnosti vašej situácie. Od 1. januára 2013 sú podľa novely zákona o sociálnom poistení poistencami na účely sociálneho poistenia všetky fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzv. dohodári (jedinou výnimkou sú žiaci strednej školy, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, nedovŕšili 18 rokov a ich mesačný príjem u jedného zamestnávateľa nepresiahne 66 eur). Pre posúdenie toho, či pôjde o dohodára, ktorý bude poistený nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti alebo len dôchodkovo, bude rozhodujúce to, či má z dohody právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem, resp. či je poberateľom určitej dôchodkovej dávky. Určité rozdiely sú však v platení poistného aj podľa toho, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem alebo či ide o poberateľa dôchodku.

Poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku a poberatelia výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku budú v súvislosti s dohodou (bez ohľadu na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný), poistení len dôchodkovo. Poberatelia starobného dôchodku a poberatelia výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku budú mať výnimku aj v platení poistného na invalidné poistenie (ako súčasť dôchodkového poistenia) – platia poistné len na starobné poistenie (zamestnávateľ platí za takéhoto zamestnanca poistné na starobné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity).

Ak ste výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku, bude sa takéto poistné vzťahovať aj na vás, budete teda poistený dôchodkovo a platiť budete poistné len na starobné poistenie (zamestnávateľ platí za takéhoto zamestnanca poistné na starobné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity).

Ak ste však dôchodkový vek nedovŕšili a budete zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom, budete poistený nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti a platiť poistné budete na všetky poistenia (teda okrem starobného aj poistné na invalidné, nemocenské a na poistenie v nezamestnanosti).

Ak ste dôchodkový vek nedovŕšili a budete zamestnanec s nepravidelným príjmom, budete poistený dôchodkovo a poistné budete platiť na starobné a invalidné poistenie (zamestnávateľ bude platiť poistné na starobné a invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity).

V zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov výsluhový dôchodok policajta alebo vojaka nemožno považovať na účely sociálneho poistenia za starobný dôchodok alebo za invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení.

Podľa súčasne platného právneho stavu dohodári sú zamestnancami len na účely úrazového a garančného poistenia. V súvislosti s dohodami je úrazovo a garančne poistený len zamestnávateľ, ktorý platí poistné na uvedené dva druhy poistenia (nie štát).

Odpovedala: Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba