Ako chrániť majetok pred zlodejmi

Dovolenky sú už tradične rajom aj pre zlodejov, lebo mnohí majitelia domov a bytov zabúdajú aj na základné zásady bezpečnosti.

25.07.2010 08:20
zlodej, krádež, poistenie Foto:
Počas dovoleniek majú zlodeji raj.
debata

„Dom či byt je chránený do takej miery, aká je jeho najslabšia časť,“ vyhlasuje Roman Chovan, riaditeľ spoločnosti Eurosafe Slovakia, ktorá sa špecializuje na dodávky bezpečnostných systémov. Zlodeji sú totiž čoraz väčší profesionáli.

Podľa odborníkov je najspoľahlivejšia kombinácia mechanického zabezpečenia (bezpečnostné dvere, trezory a podobne) a elektronického zabezpečenia domácnosti (napríklad alarm). Dôležité je, aby boli jednotlivé prvky ochrany domu či bytu zladené – kto sa rozhodne pre určitý stupeň bezpečnosti, mal by ho dodržať aj na oknách, aj na dverách. Aj tie najbezpečnejšie dvere sú zbytočné, ak do nich majiteľ namontuje úplne obyčajnú základnú vložku alebo ak ich osadí na obyčajnú nezabetónovanú zárubňu. „K bezpečnosti patrí kvalitný a certifi kovaný výrobok ako celok, vrátane montáže a servisu,“ pripomína Chovan.

Byt alebo dom by mal mať zabezpečený pred zlodejmi svoj vonkajší plášť – kvalitnými dverami a spoľahlivým zabezpečením okien. Bezpečnostné dvere majú odolať vlámaniu a sú preto vystavené skúškam odolnosti. Podľa toho, ako dokážu vzdorovať fyzickej sile a náradiu, sú potom začlenené do niekoľkých bezpečnostných tried a výrobcovia o tom získajú certifi kát od autorizovanej skúšobne. Na porovnanie: dvere v druhej bezpečnostnej triede by mali odolávať páchateľovi aspoň 15 minút, dvere v najvyššej bezpečnostnej triede by mali vydržať oveľa silnejšiu deštrukciu aspoň 40 minút.

Okná s bezpečnostnou fóliou zabránia páchateľovi vniknúť do bytu či do domu potichu a rýchlo, lebo sklenená tabuľa s fóliou síce nie je nerozbitná, ale aby ju páchateľ prekonal a vyrezal hoci len malú dieru, cez ktorú si okno otvorí, musí spôsobiť veľký hluk. Často vydrží sklo, ale rozsypú sa okenné rámy. Preto je istejšia mreža.

Poslednou záchranou je mať v byte trezor, treba si však vybrať certifi kovaný. „Na trhu sa v súčasnosti nachádza široký sortiment tovaru označovaný názvom trezor. Nie však každý ním aj je. Väčšina lacných výrobkov nemá certifikáciu a nezabezpečuje potrebnú ochranu majetku a písomností,“ upozorňuje Roman Chovan. V prípade násilného vniknutia do necertifikovaného „trezoru“ býva majiteľ sklamaný, ak zistí, ako rýchlo a ľahko ho zlodej prekonal a že poisťovňa odmieta plniť poistnú udalosť, lebo trezor nezodpovedal norme. Certifi kovaný treor zodpovedá norme EN 1143–1 a na jeho predaj, montáž a servis vydáva technickou licenciu polícia. Otvorenie certifi kovaného trezoru z prvej bezpečnostnej triedy trvá profesionálovi asi 30 – 40 minút, ale bezpečnostnú schránku z hypermarketu otvorí za 30 sekúnd, nanajvýš do 5 minút. Trezor musí byť aj odborne ukotvený, inak ho zlodeji hravo odnesú so sebou, aj keď má niekoľko sto kíl.

Ideálne je, aby niekto dôveryhodný občas do bytu či domu zašiel a krátko sa v ňom zdržal. V súčasnosti už existujú zariadenia, ktoré s určitou pravidelnosťou alebo v náhodných intervaloch rozsvecujú na určitý čas svetlá v byte a tým vzbudzujú dojem prítomnosti osôb. „Samozrejme, k účinnému zabezpečeniu svojho domova patrí aj montáž bezpečnostných vchodových dverí a inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému napojeného na políciu,“ pripomína Lucia Muthová z Allianz Slovenskej poisťovne. Nezanedbateľným opatrením na zníženie rozsahu škody je aj uschovať väčšiu hotovosť alebo šperky na bezpečnom mieste a nie doma voľne dostupné v opustenom byte.

Aké prostriedky použiť proti vlámaniu

 • zabezpečiť vonkajší plášť domu/bytu – dvere aj okná
 • kvalitné bezpečnostné dvere aspoň v druhej až v tretej bezpečnostnej triede (najvyšší stupeň je 6)
 • okná zabezpečiť bezpečnostnou fóliou alebo mrežou
 • súčasťou bezpečnostných dverí musí byť aj primeraná bezpečnostná vložka a kovanie a musia byť osadené do bezpečnostnej (spevnenej) zárubne
 • v rodinných domoch treba zabezpečiť aj zadný vchod alebo garážovú bránu – to bývajú najslabšie miesta domu
 • cennosti uložiť od trezoru, ktorý je certifikovaný a ukotvený

Ochrana pred neželanými návštevníkmi

 1. Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava.
 2. Zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami. Môžu to byť napríklad bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky, výplne dverí zabezpečte proti roztiahnutiu poistky dverových závesov, dvere spevnite oplechovaním.
 3. Ak bývate na prízemí, ešte zvýšte bezpečnosť vášho bývania. Pomôže nainštalovanie okrasných mreží a bezpečnostnej fólie na okná, balkóny a lodžie spolu so spoľahlivým zatváraním okien.
 4. Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod rohožkou, v kvetináči atď.). Sú to prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v období vašej neprítomnosti zveríte niekomu kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná.
 5. Využívajte osvedčený priezor – "kukátko”. Pohľad doň vám umožní premyslieť si, či otvoríte.Aj v tomto smere je na našom trhu dostatočný výber priezorov, ktoré vám umožnia vidieť celý vonkajší priestor (tzv. panoramatické priezory).
 6. Nebuďte dôverčiví. V nijakom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte do bytu osoby, ktoré nepoznáte. Predídete tak mnohým nepríjemným a často nebezpečným situáciám. Naučte tejto zásade svoje deti, ale aj starých rodičov. Najmä dôchodcovia sú častým terčom falošných kontrolórov či zástupcov poisťovní.
 7. Neuschovávajte väčšie sumy doma. Bezpečnejšie budú v banke na účte alebo na vkladnej knižke s heslom. Ak si heslo alebo PIN kód od bankomatovej kary k účtu zapíšete, vždy ho odložte oddelene na inom bezpečnom mieste.
 8. Nenechávajte doma cennosti. Cennosti, najmä šperky, cenné zbierky a pod. môžete uschovať počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti v prenajatom trezore banky.
 9. Doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte. Vyznačené výrobné číslo na doklade umožní polícii pátrať po vašom odcudzenom majetku, po páchateľovi krádeže, vec identifi kovať a vrátiť ju späť do vášho vlastníctva.
 10. Nenechajte byt celkom opustený. Počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu.
 11. Nezaťahujte okná bytu roletami. Dávate tým na vedomie, že nie ste doma.
 12. Mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých osôb.
 13. Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup maskovaný kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
 14. Dom či byt si poistite. Dnes už môžete využiť služby rôznych poisťovní a vybrať si čo najvýhodnejšiu ponuku poistenia vášho majetku.
 15. Zabezpečte dom či byt ochrannými prvkami. Polícia odporúča využiť bezpečnostné dvere, mreže, zámky, okná atď., ale aj zabezpečiť privolanie polície.

ZDROJ: PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU SR

Bezpečnostné dvere

 1. Dvere v bezpečnostnej triede 1 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 3 kN, odolať nárazu 30 kg telesa z výšky 800 mm. Musia byť odolné proti príležitostnému deštrukčnému silovému narušeniu s využitím ľudskej sily, vyrazeniu, vykopnutiu, vandalizmu.
 2. Dvere v bezpečnostnej triede 2 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 3 kN, odolať nárazu 30 kg telesa z výšky 800 mm a ručnému pokusu o vlámanie s použitím definovaného náradia (skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte a hasák, kladivko 200 g). Celkový čas skúšky je 15 minút.
 3. Dvere v bezpečnostnej triede 3 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 6 kN, odolať nárazu 30 kg telesom z výšky 1 200 mm a ručnému pokusu o vlámanie s použitím náradia (skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte, hasák a páčidlo s dĺžkou 710 mm). Celkový čas skúšky je 20 minút.
 4. Dvere v bezpečnostnej triede 4 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 10 kN a odolať ručnému pokusu o vlámanie s použitím náradia (skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte, hasák a páčidlo s dĺžkou 710 mm, kladivo 1,25 kg, sekera, strihacie kliešte, dláto, pílka, elektrická vŕtačka, nožnice na plech, elektrickému ručnému náradiu do výkonu 500 W, elektrickej vŕtačke so súpravou vrtákov). Celkový čas skúšky je 30 minút.
 5. Dvere v bezpečnostnej triede 5 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 15 kN a odolať ručnému pokusu o vlámanie s použitím náradia (skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte, hasák a páčidlo s dĺžkou 710 mm, kladivo, sekera, strihacie kliešte, dláto, pílka, elektrická vŕtačka, nožnice na plech, elektrickému ručnému náradiu do výkonu 1 000 W, elektrická pílka dierovka, chvostovka, vrtáky 13 mm HSS/HM, jadrový vrták 50 mm HSS/ HM, uhlová brúska). Celkový čas skúšky je 40 minút.

ZDROJ: ADLO, BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Otázky a odpovede

Ako môže človek chrániť svoj byt či dom pred zlodejmi?

Najúčinnejšou prevenciou je dobré mechanické zabezpečenie (uzatvorené okná doplnené o mreže alebo fólie, bezpečnostné dvere a dobrý bezpečnostný uzamykací systém), prevádzka elektronického zabezpečovacieho zariadenia s poplachovým hlásením na akustické a optické výstražné zariadenie alebo poplachové hlásenie vedené priamo na pult centralizovanej ochrany polície či bezpečnostnej agentúry. Novou možnosťou, ktorú trh ponúka, je hlásenie vlámania do nehnuteľnosti na mobil.

Aké prostriedky používajú zlodeji?

Jednoduchý zlodej skúša vniknúť do bytu väčšinou hrubou silou, najčastejšie páčením zárubne. Takýmto hrubým prekonaniam najlepšie odolávajú oceľové zárubne, vyliate železobetónom a je dobré, ak sú aj zárubne prizvárané k stene. Dvere sú najlepšie kovové, bezpečnostné. Skúsenejší zlodej už môže dvere prekonať cez kovanie alebo vložku. Tu pomáha bezpečnostné kovanie – uchytené skrutkami iba z vnútornej strany dverí. Tak nie je možné odraziť celé kovanie a z vonkajšej strany dverí nám kovanie chráni vložku. Je to dôležité, aby sa nedala vložka odlomiť a potom jednoducho za pomoci skrutkovača odomknúť dvere. Posledný spôsob je prekonanie dverí iba cez vložku a to samozrejme potichu, veľmi rýchlo a to odplanžetovaním vložky alebo za pomoci dynamickej metódy.

Koľko stoja bezpečnostné dvere?

Dobré bezpečnostné dvere stoja okolo 1 000 eur, cena dverí na rodinný dom, napríklad hladkých Termo exteriérových dverí je okolo 1 500 eur.

Ako ochrániť pred pohromou chatu alebo chalupu?

Chaty a chalupy majú špecifické riziká. Vzhľadom na to, že značnú časť roka sú neobývané a nachádzajú sa v odľahlejších miestach, bývajú často cieľom zlodejov. Druhým častým ohrozením sú požiare. Pri stavbe chát a chalúp je spravidla použitý ako stavebný materiál vyšší podiel dreva a drevených prvkov, čo zvyšuje jeho riziko. V zimnom období sú veľmi častými príčinami vzniku škody roztrhnutia vodovodných potrubí a rozvodov kúrenia v dôsledku mrazu. Tieto škody síce neohrozia v letnom období, je však potrebné myslieť na správne zazimovanie chaty po skončení sezóny, nie až v čase, keď nastane obdobie mrazov. Okrem spomenutých rizík dochádza k poškodeniu chát aj pádom stromov na samotnú stavbu, najmä v období letných búrok. Aby sa vlastníci vyhli takejto škode, je potrebné kontrolovať zdravotný stav stromov v blízkosti stavby a zabezpečiť ich opiľovanie.

ZDROJ: ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, ADLO, BEZPEČNOSTNÉ DVERE, GENERALI POISŤOVŇA

debata chyba