Aká je pravda o dýchaní budov

Zatepľovanie domov je dnes často diskutovanou témou. Medzi záplavou užitočných rád a odporúčaní od skúsených odborníkov na tému zatepľovania sa objavujú aj informácie, ktoré sú nepravdivé a skresľujú skutočný stav vecí. Jednou z takýchto tém je tzv. "dýchanie stavieb".

17.04.2011 19:38
zatepľovanie, stavba, stavebníctvo, reality,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Zľudovený výraz dýchanie stavby sa odborne nazýva difúzia vodnej pary konštrukciami stavby. Dostatočný prienik vodnej pary cez stenu domu prirodzene reguluje vlhkosť vzduchu v interiéri. Ak nie je z miestností dostatočne odvádzaná, môžu sa objaviť škodlivé plesne.

Koľko vlhkosti prepustia steny

Uzatváranie vlhkosti v interiéroch a s tým spojené problémy nesúvisia s použitím polystyrénu na zatepľovanie. Na vlhkosť v miestnosti oveľa viac pôsobí výmena okien. Cez pôvodné okná, aj keď boli zatvorené, sa vzduch v miestnosti vymenil približne 1–krát za hodinu. S osadením nových okien je výmena vzduchu 10–krát nižšia. Dokonalé utesnenie škár z nemožňuje vlhkosti, aby unikala. Preto treba vetrať po novom, aby ste znížili relatívnu vlhkosť, ale aj neplytvali energiami. Odborníci odporúčajú krátke a intenzívne vetranie.

Množstvo vlhkosti, ktoré stenou prejde, závisí je najmä od teploty a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu v miestnostiach a tiež od toho, ako odoláva materiál obvodových stien vlhkosti. Zo stavebných materiálov je to sklo, kovy (napr. hliníková fólia), asfaltové nataviteľné pásy a plastové fólie. V prípade materiálov pre obvodové steny preniká vlhkosť ťažšie cez železobetón (panelová technológia) ako tehlové murivo či murivo z pórobetónu. Rovnaká vrstva železobetónu prepustí dvakrát menej vlhkosti ako rovnaká vrstva z penového polystyrénu. „Dýchanie“ bez praktického významu

Prepúšťanie vodnej pary cez steny, tzv. „dýchanie“ domu, nemá podľa odborníkov v normálnych podmienkach praktický význam. Tento názor potvrdila aj zahraničná štúdia, ktorá dospela k zaujímavému záveru. Bežné vonkajšie steny nemajú schopnosť ani čiastočne nahradiť vetranie, aby sa odviedla vodná para z miestnosti. Množstvo pary, ktoré je v byte, je totiž niekoľkonásobne vyššie, ako môže prestúpiť cez vonkajšie steny.

„Dodatočné zateplenie domu penovým polystyrénom, minerálnou vatou, ľahčeným pórobetónom alebo iným tepelnoizolačným materiálom, nehrá v celkovej bilancii výmeny vzduchu významnú úlohu. Bežný dom, bez ohľadu na stavebný materiál, odvedie cez obvodové steny maximálne 3 % vlhkosti. Omnoho dôležitejšie je dbať na výber kvalitného zatepľovacieho materiálu,“ prízvukuje Marta Strapková, výkonná riaditeľka Združenia výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu.

debata chyba