Hluk z výťahu sa riadi predpismi

16.01.2012 14:26

Problémov pri prevádzke výťahu je viacero. Jedným z najzávažnejších je hluk.

Výrazný vplyv na celkovú hladinu hluku výťahu pri prevádzke má najmä jeho uloženie a zavesenie zariadení, ktoré produkujú hluk a vibrácie. Kvalitným pružným uložením sa dá zabrániť prenosu hluku a vibrácií do výťahovej šachty a následnému prenikaniu hluku do priestorov v obytnom dome.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, povinnosť zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty na deň, večer a noc.

Podľa nariadenia vlády trvá deň od šiestej do osemnástej hodiny, večer od osemnástej do dvadsiatej druhej hodiny a noc od dvadsiatej druhej hodiny do šiestej ráno. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí, v obytnej miestnosti, sú nasledujúce: cez deň 40 dB, večer 40 dB a cez noc 30 dB.

Hluk z výťahov upravuje aj vyhláška ministerstva životného prostredia č. 532/2002. V tejto súvislosti je nutné prihliadnuť aj na požiadavky nadväzujúcich predpisov, medzi ktoré je možné zaradiť aj vyhlášku MŽP č. 532/2002 Z. z..

Vyhláška stanovuje, že strojovňa výťahu sa musí umiestniť tak, aby najvyššia hladina hluku v najbližšie situovanej obytnej miestnosti zodpovedala hygienickým predpisom a celé výťahové zariadenie musí byť od obytného priestoru dostatočne odizolované.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata