Zatepľovať sa oplatí, ale podporu dostanú len kvalitné projekty

17.02.2013 03:35
Panelák, reality, zatepľovanie
Ilustračné foto Autor:

Majitelia bytov budú môcť využívať rôzne podporné programy štátu iba v prípade, že splnia nové, sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť bytového domu.

Inak nedostanú výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale ani zo stavebných sporiteľní či z komerčných bánk. Prioritou štátu je totiž šetriť teplom.

„Začiatkom roka nadobudli účinnosť mnohé právne a technické predpisy zamerané na dosiahnutie sprísnených požiadaviek energetickej hospodárnosti budov,“ upozorňuje Anton Novotný, výkonný riaditeľ Združenia pre zatepľovanie budov. „Týka sa to nových aj starých, obnovovaných budov, vrátane bytových domov.“

Vlastníci bytových, ale aj rodinných domov tak v budúcnosti ušetria. „Predovšetkým na vykurovaní, spotrebe vody, možno aj osvetlení. Bez splnenia stanovených kritérií v projektovej dokumentácii by nemali dostať stavebné povolenie. Skutočné uplatnenie týchto opatrení sa prejaví na výsledkoch v energetickom certifikáte budovy, ktorý je dnes už povinným podkladom na kolaudáciu stavby,“ vraví Novotný.

Zatepľovaním sa zvyšujú aj ceny za dodávky tepla. Tak to prezentovali začiatkom roka, keď sa ceny zvyšovali v priemere o tri percentá, výrobcovia aj dodávatelia tepla, ktorí šetrením prichádzajú o príjmy. Majitelia bytov po zateplení musia splácať aj úvery, a preto si kladú otázku, či sa im skutočne oplatilo prijímať úsporné opatrenia a či sa im v budúcnosti investícia nejako vráti.

„Určite sa oplatí ďalej zatepľovať, menej tepla spotrebujú bytovky, v ktorých sa doteraz prijali rôzne úsporné opatrenia, vymenili sa okná, zateplili vchodové priestory a aspoň časť fasády,“ vraví Jarmila Kaššová zo zvolenskej poradenskej spoločnosti Master Consulting, s. r. o.

Do obnovy a zatepľovania treba investovať od 230– do 385-tisíc eur. „Závisí to od typu stavebných sústav bytových domov, ale aj od rozsahu investičnej akcie,“ vraví Alica Rydzyková, vedúca oddelenia energetiky košického Stavebného bytového družstva II. „Zateplením sa navyše opravia obvodové plášte, strechy, spoločné časti domov, balkónov a lodžií, ale zvýši sa aj trhová hodnota bytov.“

Štátny fond rozvoja bývania aj naďalej bude poskytovať dotácie na zatepľovanie bytoviek s výhodným 1-percentným úrokom. Do konca februára sa na obvodných úradoch v sídle krajov podávajú aj žiadosti o dotácie na odstránenie systémových porúch v starších panelových domoch. Nevýhodou sú dlhé čakacie lehoty.

„Naše bytové družstvá túto pomoc priebežne využívajú, pričom investičná akcia sa pripravuje rok, niekedy aj tri roky,“ vraví Vojtech Molnár, predsedu Zväzu bytových družstiev. Využívajú aj rôzne úvery komerčných bánk, ale aj zo stavebného sporenia.

Každý bytový dom má v závislosti od roku uvedenia do prevádzky iný konštrukčný systém, iný technický stav a môže byť aj vykurovaný z iného zdroja tepla od iného dodávateľa tepla. Ťažké je povedať, po koľkých rokoch sa investícia majiteľom bytov vráti. Predpokladaná návratnosť podľa odbornej verejnosti je 10 až 15 rokov, ale ustavičným zvyšovaním cien energie sa bude táto doba znižovať na 8 až 10 rokov.

„Každý dom sa správa inak, nezávisí to len od toho, aké úsporné opatrenia doteraz urobili. Dôležitý je aj režim, ktorý si bývajúci nastavia. Stáva sa tiež, že konštrukčne rovnaké bytové domy majú výrazne odlišnú spotrebu tepla. Niekto má rád teplejšie, niekto chladnejšie prostredie, a to počas roka môže spôsobiť pri vyúčtovaní spotreby skutočne veľké rozdiely. Zaváži aj orientácia bytov v dome, či sú situované na sever alebo na juh,“ vraví Kaššová.

Ak zateplenie bolo zrealizované komplexne a v dome bol zároveň hydraulicky vyregulovaný systém ústredného kúrenia, prípadne má aj nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, spotrebuje spravidla menej ako polovicu množstva tepla ako pred zateplením a komplexnou obnovou.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku