Chcete usporiť energiu? Vymeňte cez letnú sezónu kotol

Leto predstavuje ideálny čas na opravy a úpravy domov. Okrem rekonštrukcií je to aj ideálne obdobie, keď možno vymeniť vykurovací kotol za nový, takisto ako niektoré spotrebiče.

06.07.2013 12:00
Kotol, bývanie, kúrenie Foto:
Výmena starého kotla za nový patrí rovnako ako zateplenie či výmena okien ku kľúčovým veciam pri úsporách energie.
debata (6)

Na skutočnosť, že práve vyriešenie úspornejšieho vykurovania je dôležité, poukazuje prieskum Európskeho štatistického úradu Eurostat. Oznámil, že cena elektrickej energie pre domácnosti v krajinách Európskej únie vzrástla v druhej polovici roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 6,6 %. Ako ďalej informoval, cena zemného plynu pre domácnosti sa v 27 krajinách únie v medziročnom porovnaní zvýšila o 10,3 %.

Vložené investície domácností do energetickej úspory môžu čiastočne alebo úplne eliminovať rastúce ceny energií. V súčasnosti domácnosti najčastejšie investujú v rámci renovácie budov do zateplenia a výmeny okien. Vďaka kvalitnej izolácii z expandovaného polystyrénu (EPS) môžu staršie domy ušetriť 40 až 60 % výdavkov na vykurovanie ročne.

„Najväčšie úspory dosiahnu majitelia rodinných alebo bytových domov, ak investujú do významnej obnovy budovy komplexne. To znamená, že významná obnova by okrem zateplenia obvodového plášťa, strechy a stropu najvyššieho podlažia mala zahŕňať aj výmenu okien a s tým súvisiace úpravy technického zariadenia budov (vykurovacej sústavy, rozvodov teplej vody, elektroinštalácií a pod.),“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenia EPS SR).

Spotreba energie a jej rastúce ceny budú aj v budúcnosti kľúčovými témami v EÚ aj na Slovensku. EÚ sa snaží pomocou novej legislatívy a smerníc znižovať spotrebu energie v únii, čo má aj pozitívny dosah na životné prostredie.

„Najlacnejšia energia je tá, ktorú sa podarí ušetriť. Jedno z hlavných riešení je zateplenie, ktorým sa zvýši hodnota nehnuteľnosti a zároveň sa výrazne zlepší kvalita a komfort bývania,“ dopĺňa výhody zateplenia Strapková.

Výmena starého kotla za nový patrí rovnako ako zateplenie či výmena okien ku kľúčovým veciam pri úsporách energie. Výberom vhodného typu kotla si volíte nielen zdroj tepla, ale zároveň aj efektívnu investíciu, ktorá rozhodne o výške vašich budúcich nákladov na vykurovanie. V súčasnosti je viac než polovica kotlov v domácnostiach staršia ako 15 rokov a sú zastarané, neúčinné a nehospodárne.

„Výmena starého kotla za nový kondenzačný nemusí byť až taká náročná, ako si veľakrát ľudia myslia. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou vykurovacej vody na hranici kondenzácie. V takomto prípade nie je nutné radikálne zasahovať do systému a meniť radiátory,“ vysvetľuje Jaroslav Rehuš, vedúci oddelenia podpory predaja Vaillant Group Slovakia.

Ak je vykurovací systém navrhnutý presne a vyžaduje si vyšší teplotný spád vykurovacej vody, napríklad 70/50 o C, stačí zväčšiť plochu radiátorov asi o 50 %, aby bolo možné pracovať s teplotným spádom vhodným pre kondenzačné kotly. Takéto prípady sa však v praxi vyskytujú len veľmi zriedka.

Kondenzačná technika nie je vhodná len do podlahového alebo nízkoteplotného systému. Aj v systéme s vyšším teplotným spádom je takýto kotol v porovnaní s klasickým úspornejší. Kondenzačné kotly dokážu v porovnaní s tými zastaranými spotrebovať až o 33 % energie menej.

Ak sa obzeráte po novom kotle, kritériom pri výbere by mal byť tiež jeho výkonový rozsah. Ak kotol nemá dostatočný výkon, interiér nevykúri. Naopak, pri veľkom výkone bez regulácie bude obytný priestor prekúrený, prípadne kotol zapína a vypína v krátkych časových intervaloch, čo výrazne znižuje jeho životnosť. Optimálne vykurovanie nastaví kotol s plynulou moduláciou výkonu. Vysoké náklady na vykurovanie sú často spôsobené aj nedostatočnou reguláciou tepla vo vykurovaných miestnostiach. Zvýšenie teploty v miestnosti o 1oC totiž predstavuje zvýšenie celkových nákladov až o 6 %.

Správne nastavená regulácia garantuje príjemnú tepelnú pohodu v domácnosti aj bez toho, aby sa do nej muselo často zasahovať. Jedným zo spôsobov regulácie vykurovania sú priestorové eBus regulátory, ktoré využívajú spôsob obojsmernej komunikácie s kotlom. Kotol je tak informovaný o zmenách teploty v miestnosti prostredníctvom izbového regulátora a o vonkajšej teplote z vonkajšieho snímača. Podľa týchto zmien upravuje podľa zvolenej ekvitermickej krivky svoj výkon do vykurovacieho systému. Vyšší komfort aj efektívnosť ponúka ekvitermická regulácia.

„Ekvitermická regulácia sama zhodnotí vonkajšiu a vnútornú teplotu a na základe zisteného stavu zvýši alebo zníži teplotu vykurovacej vody. Užívatelia to ocenia hlavne v prechodnom období, kedy je do systému dodávané len potrebné množstvo tepla,“ dodáva J. Rehuš.

Keď moderná technika pomáha šetriť

Je známe, že Slovensko nepatrí práve medzi technologické giganty. No stáva sa, že aj motyka vystrelí a u nás uzrie svetlo sveta čosi, čo si minimálne zaslúži pozornosť.

Reč bude o aktuálnej téme ročného zúčtovania energií a systému, vďaka ktorému môžu peňaženky na budúci rok utrpieť o niečo menej. Matúš Izakovič, odborník na energetiku z firmy Yzamer, hovorí: „Heat2go je výsledok nášho vývoja a napredovania v oblasti rozúčtovania nákladov za spotrebu energií. Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby detailného vyúčtovania spotrieb tepla a vody pre viac ako tisíc budov na Slovensku a v Českej republike. Heat2go je pre našich zákazníkov veľký krok vpred.“

Systém bolo pôvodne možné ponúknuť iba veľkým priemyselným celkom, ktoré vyžadujú naozaj presné informácie. Výhodou je, že v dnešnej dobe je heat2go dostupné aj pre bytové priestory a koncový užívateľ tak môže dostať pod kontrolu bežnú spotrebu.

Namerané informácie sa bezdrôtovou komunikáciou odosielajú do centrálneho systému, kde sú uchovávané a užívateľ si ich môže kedykoľvek prezrieť na internete po prihlásení sa menom a heslom. Heat2go ho zároveň upozorňuje na nadspotrebu emailom alebo na manipuláciu so zariadením. Nepretržitý prístup a emailové notifikácie nútia k úspore energií a vďaka podrobnému záznamu dávajú šancu rozhodnúť sa, kde a koľko ušetriť.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba