Slováci sú skeptickí, stavby sú podľa nich často nekvalitné

08.12.2013 16:11

Najdôležitejšími faktormi pri rozhodovaní obyvateľov Slovenska o nákupe stavebných materiálov sú kvalita a osobná skúsenosť, a to podľa 82 %, resp. 71 % opýtaných. Cenu považuje za veľmi dôležitú 52 % účastníkov prieskumu, ktorý v novembri uskutočnila marketingová agentúra STEM/MARK v SR na vzorke 506 respondentov.

Ochotu priplatiť si za stavebný materiál so zárukou kvality pritom vyslovilo 91 % oslovených. Za akceptovateľný príplatok považujú zvýšenie ceny do 10 % v porovnaní s bežnou cenou. Každý tretí respondent je ochotný priplatiť 15 a viac percent.

Celkovo vnímajú Slováci situáciu s kvalitou stavebných prác v SR skôr skepticky. „Dve tretiny respondentov má názor, že zo stavieb, ktoré sa realizovali na Slovensku, je polovica alebo viac ako polovica nízkej kvality,“ povedal o výsledkoch prieskumu Václav Fort z agentúry STEM/MARK. Za hlavné dôvody nedostatočnej kvality stavieb účastníci prieskumu označili využívanie nekvalifikovaných pracovníkov (27 %) a nekvalitného materiálu (25 %), ale často sa objavili aj finančné dôvody. Kvalitu stavebných prác a materiálov hodnotilo ako priemernú alebo dobrú 49 %, resp. 75 % respondentov. Stále spokojných so stavebnými materiálmi bolo iba 14 % opýtaných a s kvalitou prác len 8 % z nich.

Väčšina účastníkov prieskumu mala osobné skúsenosti s výstavbou, kúpou či opravou bytu alebo domu, z toho 86 % malo takú skúsenosť z posledných desiatich rokov. „Každý piaty respondent má osobnú skúsenosť s problémom, ktorý spôsobil nekvalitný materiál,“ dodal Fort. Osobne alebo z počutia vedelo o problémoch spôsobených nekvalitnými materiálmi spolu 81 % opýtaných.

Problémy spôsobili podľa 43 % respondentov nekvalitný materiál a podľa 37 % nekvalitná práca. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že využívanie hlavne lacných materiálov na stavbu či opravu bude mať podľa troch štvrtín respondentov negatívny vplyv na hodnotu, predajnosť a kvalitu nehnuteľnosti v budúcnosti. Respondenti podľa Forta racionálne chápu budúce riziká, ktoré so sebou nesie využívanie najmä lacných materiálov a orientácia na čo najlacnejšie realizácie stavieb a opráv.

#stavba #stavebníctvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku