Zateplenie šetrí peniaze, energie i prírodu

Ako usporiť čo najviac energií, je najdôležitejšia otázka týchto dní. Nielen, že urobíme niečo pre prírodu, ale v prvom rade to má dopad aj na naše peňaženky.

, 02.03.2014 08:30
debata (7)

Úspory sa dajú dosiahnúť rôznymi spôsobmi. Najviac zateplením starších panelákov a rodinných domov. V súčasnosti až 40 percent z celkového množstva spotrebovanej energie na Slovensku ide na prevádzku budov. A účinným zateplením budov sa dá znížiť spotreba energií až o dve tretiny.

A hlavný dôvod, prečo musíme zatepľovať je, že máme až 2,5-krát vyššiu energetickú náročnosť budov, ako je celosvetový priemer. Podstatnú časť týchto budov predstavujú bytové domy stavané pred viac ako 30 rokmi.

Momentálne ročne obnovujeme cez 30-tisíc bytov. Obnovu vrátane zateplenia momentálne potrebuje približne 25-tisíc bytových domov, v ktorých je vyše 400-tisíc bytov aj okolo 450-tisíc rodinných domov.

Najväčšie úniky tepla z domov
Strecha a stropy 21 %
Obvodové steny 31 %
Podlaha, pivnica 15 %
Okná a dvere 33 %
Zdroj: ČEZ Slovensko

Renováciu treba robiť komplexne

Najvýznamnejšiu úsporu energií je možné dosiahnuť pri celkovej obnove domu, ktorá okrem zateplenia a výmeny okien zahŕňa aj obnovu a reguláciu vykurovacích systémov, izoláciu rozvodov, modernizáciu elektroinštalácií, osvetlenia, výťahov a ďalších súčastí domu. „Vlastníkom a správcovským spoločnostiam ponúkame možnosť predbežného energetického posúdenia ich bytového domu. Práve z tohto posúdenia zistia, aké úspory vedia dosiahnuť a ktoré časti obnovy sú pre nich najefektívnejšie, ak sa rozhodnú realizovať obnovu po etapách,“ uvádza Katarína Niňajová, riaditeľka úseku sporenia a úverov právnických osôb Prvej stavebnej sporiteľne.

Po celkovej rekonštrukcii bytového domu sú úspory očividné. Pri desaťročnej návratnosti predstavujú 50 až 60 percent. „Z prípadov obnovených bytových domov, ktoré čerpali financie zo stavebného sporenia, vieme, že z uspor na energiách dokážu majitelia domu splácať úver a v mnohých prípadoch zostanú nejaké peniaze aj do fondu na obnovu bytového domu. Ak si ich majitelia nevyberú pri vyúčtovaní vo forme preplatkov, majú možnosť modernizovať aj ďalšie spoločné časti,“ odporúča Niňajová.

Tabuľka odporúčaných teplôt pre jednotlivé miestnosti bytu
Miestnosť odporúčaná teplota
Obývačka 20 – 23 °C
Detská izba 20 – 23 °C
Spálňa 18 – 20 °C
Kuchyňa 18 – 20 °C
Kúpeľňa 22 – 24 °C
Predsieň 15 °C
Pivnica – potraviny 4 – 8 °C
Pivnica – ostatné 12 – 16 °C
Garáž nevykurovať
Zdroj: ČEZ Slovensko

Financovanie obnovy

Prostriedky na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí bytového domu, odstránenie systémových porúch a stavebné úpravy bytového domu poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Jeho zdroje sú však na tento účel obmedzené. Tento rok vyhradil na obnovu vyše 50 miliónov eur. Ešte sú tu komerčné banky a stavebné sporiteľne.

Práve stavebné sporenie bolo systémom, ktorý financovanie obnovy v roku 2000 naštartoval plošne na celom území Slovenska. Cez stavebné sporenie sa bežne financuje zateplenie, nové okná či dvere, strecha, vykurovanie, elektrické rozvody. O slovo sa čoraz viac hlásia aj moderné technológie ako solárne panely, tepelné čerpadlá a nové systémy zatepľovania. Zo stavebného sporenia sa dajú hradiť napríklad aj energetické certifikáty.

„Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iných správcov poskytujeme možnosti sporenia prostriedkov na obnovu, pričom spoločenstvá vlastníkov bytov majú nárok aj na štátnu prémiu. Na každé štyri byty pripadá jedna vo výške maximálne 66,39 eura. Nasporenie stotisícovej sumy zaberie roky aj pri podpore sporenia formou štátnej prémie. Preto právnickým osobám (spoločenstvám vlastníkov, správcom a bytovým družstvám) ponúkame stavebné úvery a medziúvery s výhodnými úrokovými sadzbami a veľmi zjednodušenými podmienkami zabezpečenia úverov. V mnohých prípadoch ide o kombináciu úveru zo stavebného sporenia a prostriedkov zo ŠFRB. Takáto celková obnova v jednom kroku vyžaduje podstatne vyššie financie, poskytujeme úvery v objeme nad 200 tisíc · s individuálnymi úrokovými sadzbami,“ približuje mechanizmus financovania obnovy cez stavebné sporenie K. Niňajová.

Vzdelanie pre správcov a zástupcov bytov

Obnova bytového domu si vyžaduje celé spektrum vedomostí a dodávateľských zručností. Odborná spôsobilosť niektorých správcov bytových domov je však stále nedostatočná. Pozornosť preto treba venovať aj ich výchove a osvete. Na Slovensku sa tak vďaka najväčšej stavebnej sporiteľni a jej odborným partnerom z univerzitného prostredia a radov realizačných firiem deje. „Predmetom vzdelávacích podujatí pre zástupcov vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti je nová legislatíva, nové podmienky a zmeny technických noriem, ktoré musia bytové domy spĺňať, a samozrejme aj podmienky a zmeny v možnostiach financovania obnovy. V tejto súvislosti spolupracujeme s technickými univerzitami, odbornými inštitúciami v oblasti stavebníctva a stavebnej fyziky a energetických systémov, ako aj so Štátnym fondom rozvoja bývania,“ informuje K. Niňajová.

Publikácia vydavateľstva Economia Energy Outlook 2013 uvádza, že je možné pomerne ľahko ušetriť až 40 percent súčasnej spotreby. Odvoláva sa na viaceré štúdie odporúčajúce osvedčené riešenia – výber moderných spotrebičov, úsporných žiaroviek, priemyslových riešení a zateplenie. K zmene v správaní spotrebiteľov aj podnikov by malo prispieť povinné štítkovanie budov či spotrebičov, dotácie zatepľovania alebo daňové postihy pre neefektívne prevádzky.

Ako znížiť náklady

Účinným zateplením budov dokážete znížiť spotrebu energií až o dve tretiny. Dá sa na ním najviac ušetriť na vykurovaní, ktoré je najdrahšou položkou v rámci energií. „Nie je to však otázka pár korún. Domácnosť musí nájsť prostriedky na investície. Ak chýbajú, sú aj lacnejšie možnosti, ako byť efektívnejší a ušetriť,“ hovorí Stanislav Kovalík zo spoločnosti ČEZ Slovensko, ktorá je dodávateľom energií.

Kúrime približne 5 mesiacov v roku. Spôsobov, ako ušetriť, je viacero a dali by sa označiť za notoricky známe, ale nie vždy ich dodržiavame. Napríklad platí, že radiátory nezakrývajte. Presunutie predmetov v blízkosti radiátorov či vyhrnutie závesu môže predstavovať až 10-percentnú úsporu za vykurovanie. Pravidelne ich odvzdušňujte a prípadne nainštalujte odrazové fólie.

Ak nemáte zdroje na výmenu starých okien za nové, tak aspoň vymeňte sklo za izolačné dvojsklo a utesnite. Únikom tepla zabráni aj zasklenie lodžie, ktoré v prípade, že dom nie je zateplený, ušetrí až pätinu nákladov. Výmenou prahu za vyšší a nalepením gumového alebo penového tesnenia do rámu dverí tiež ušetríte. Na ich spodok prilepte tesniacu lištu s kefkou.

Čo môžeme urobiť sami

Vo vykurovacej sezóne obmedzte vetranie. Vetrajte krátko a intenzívne, 3– až 4-krát za deň na 10 – 15 minút. Steny tak udržia teplotu dlhšie, ako keď necháte okná dlho otvorené a tepelná strata je nižšia. V priebehu vetrania znížte teplotu termostatu, aby sa zbytočne nezaplo kúrenie.

Kontrolujte teplotu v miestnosti, každý stupeň dole môže znamenať úsporu až 6 percent energie. V noci a v dobe neprítomnosti znížte izbovú teplotu, ale pri chladnejšom počasí nikdy kúrenie úplne nevypínajte. Pomôžu vám programovateľné termostaty, ktoré môžu v priebehu týždňa teplotu meniť bez vášho zásahu. Reguláciou vnútornej izbovej teploty výrazne ovplyvníte spotrebu vašej domácnosti. Sledovaním meračov zistíte výsledky vašich úsporných opatrení.

K výraznejšej úspore vám pomôžu termostatické ventily radiátorov, kvôli ktorým môžete nezávisle regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach. Nie všade potrebujete rovnakú teplotu, niektoré miestnosti ako napríklad spálňu možno cez deň ani nepoužívate. Ovplyvniť spotrebu vašej domácnosti môže každý sám jednoduchou reguláciou vnútornej izbovej teploty. Sledovaním meračov získate prehľad o výsledkoch úsporných opatrení, ktoré zrealizujete.

Každá novo postavená budova musí mať energetický štítok, ktorý obsahuje informácie o tom, akú má spotrebu energie. Podľa Energy Outlook 2013 je to len začiatok úsporných opatrení, ktoré by mali vyvrcholiť tým, že by každý nový dom v EÚ spĺňal požiadavky nízkoenergetických stavieb. Takou stavbou je dom, ktorý má spotrebu energií na vykurovanie v rozmedzí od 15 do 50 kWh na štvorcový meter za rok. Súčasné panelové domy majú pred zateplením spotrebu aj cez 250 kWh na štvorcový meter.

Nie každý býva v novom dome. Človek môže náklady na energie znížiť jednoducho aj tak, že si urobí prieskum a zvolí si výhodnejšiu dodávku plynu či elektriny. Niektorí alternatívni dodávatelia dnes ponúkajú v prípade elektriny aj o 20 percent nižšie ceny. Samozrejme, ide o cenu za surovinu, ktorá tvorí asi 40 percent z vašej faktúry, no zmenou dodávateľa aj tak viete dosiahnuť úsporu.

Odborný stavebný portál ASB.sk vypočítal, že štvorčlenná domácnosť celkovo za rok spotrebuje energiu (elektrinu, teplo, palivo) za približne 1 600 eur. Z toho ročný účet za elektrinu, ak ju domácnosť nepoužíva na vykurovanie a ohrev vody, vychádza na 400 eur.

Platí, že najviac elektriny míňajú kuchynské spotrebiče. Výmenou starej chladničky za novú ušetríte až 60 percent energie. Výberom vhodných elektrospotrebičov, akými sú napríklad televízor, veža, satelit, tlačiareň, sušička, umývačka, tlačiareň, DVD prehrávač, dokážete ušetriť takmer 30 percent, výmenou mikrovlnky takmer 40 percent. Overte si však, či má váš starý spotrebič výrazne vyššiu spotrebu ako nový, nie vždy to musí platiť. A na záver ešte jedna rada. Lacnejšie napríklad vychádza používanie laptopu ako stolového počítača. Aj tzv. stand by režim spotrebuje energiu, preto je lepšie elektroniku na noc vypnúť celkom a vytiahnuť stroje zo zásuviek.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #zateplenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy