Najskôr dôsledná príprava, až potom zatepľovanie

Približne pred desiatimi rokmi vypukol u nás boom so zatepľovaním starších obytných domov. V Nemecku sa podobným systémom začalo zatepľovať pred 35 rokmi. A to technológiou ETICS, čo je kontaktný zatepľovací systém.

, 09.03.2014 08:20
zatepľovanie, chyby Foto:
Lepenie izolantu „na buchty“, takmer 4 cm od steny je nedostatočné a vytvára nežiaduce medzery, do ktorých sa dostáva vlhkosť. Chybou je aj neočistený podklad a menej kotiev, ako si zateplenie vyžaduje.
debata (6)

Aké sú skúsenosti a čo s chybami, ktoré sa po pár rokoch môžu na dome prejaviť, hovorí znalec Zdeněk Kobza z firmy Rockwool.

Budem hovoriť o domoch zateplených týmto systémom, aj keď možností je viac. ETICS je však absolútne dominujúci. Ako sme povedali, prvé domy zateplené touto technológiou majú viac ako 35 rokov. Z funkčnej stránky sú mnohé bez problémov, z morálnej však zaostávajú. Hrúbky použitého zateplenia v oboch prípadoch sú diametrálne odlišné. Prvý zateplený dom bude treba, pokiaľ sa dá, znovu zatepliť. Na začiatku 70. rokov bol štandard 45 centimetrov tehly plnej a 5 centimetrov izolantu či panela a 5 centimetrov vlny alebo polystyrénu. Dnes sa minimálne 140 milimetrami bežne zatepľujú aj domy, ktoré sú z tepelno–technickej stránky postavené oveľa lepšie. Teda, na staršie domy treba vrstvy pridať.

Čiže aj do budúcnosti je trendom zvyšovanie hrúbok?
Od 1. 1. 2013 má na Slovensku účinnosť nová norma STN 73 2904–2, kde sú defi nované prísnejšie požiadavky na konštrukcie aj so zameraním na nízkoenergetické, pasívne domy. Všeobecným trendom je použitie väčších hrúbok tepelnej izolácie a hlavne kvalitnej, s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti. V tejto norme je zohľadnený aj záväzok európskej smernice a od roku 2020 sa stanú normou hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Takže áno, trend je vo zvyšovaní hrúbok kvalitnej izolácie, čo zabezpečí vyšší užívateľský komfort.

Ak už je dom obnovený a zateplený, ako sa treba o neho starať, aby vydržal čo najdlhšie. Do obnovy sa vkladá veľa finančných prostriedkov a predpokladáme, že aj takto predlžujeme životnosť domov…
Po odovzdaní diela by mala firma, ktorá dom rekonštruovala, dať investorovi návod na používanie ETICS. Je v ňom napísané, ako sa o systém starať. Je daná aj záruka. Často býva uvedené, že akýkoľvek nedovolený zásah je možné považovať za možnosť odstúpenia od záruky. Napríklad je nedovolená montáž držiakov antén, satelitov, držiakov na bielizeň, kvetináčov a podobne. Neodbornými zásahmi sa systém poškodí a potom do neho zateká. Zatekanie má zásadný vplyv na životnosť ETICS.

Zatepľuje sa najmä polystyrénom alebo minerálnou vlnou. Majú obidva materiály miesto aj v budúcnosti?
Som presvedčený, že ak nedôjde k nejakému zásadnému technologickému objavu, oba tieto materiály budú mať pri realizácii komplexného zatepľovacieho systému svoje miesto aj v budúcnosti. Jednu obrovskú výhodu však kamenná vlna oproti penovým plastom naďalej má, je nehorľavá a použiteľná bez obmedzení.

Objavujú sa aj iné prírodné materiály…
Prírodné materiály ako trstina, korok či hobra, beriem ich ako okrajovú záležitosť a alternatívu pre rodinné domy či chatu. Je možné, že v budúcnosti sa objaví nový produkt s lepšími parametrami, ale zatiaľ stále hrajú prím minerálna vlna alebo penové plasty a ich kombinácie.

Čo najviac môže ohrozovať po rokoch zateplené fasády na povrchu?
Omietky a vlastne všetky komponenty ETICS prešli za približne 30 rokov ich výroby obrovským kvalitatívnym vývojom. Pochopiteľne, každý materiál vystavený poveternostným vplyvom degraduje a musí sa ošetrovať alebo obnovovať. Odolnosť omietok je závislá zvyčajne od materiálového zloženia. Je však dnes už zrejmé, že približne po pätnástich rokoch by sa mal povrch systému obnoviť náterom.

Často pozorujeme na starších zateplených domoch, že fasáda je na mnohých miestach špinavá od dažďov a spádov prachu. Treba teda náter obnoviť?
Ak by boli fasády zašpinené len prachom, problém by sa dal odstrániť vhodným výberom omietky. Dnes sú na trhu najmä samočistiace silikónové omietky, tzv. omietka s lotosovým efektom. Po daždi či jej osprchovaní, prach veľmi rýchlo zmizne. Veľkým problémom sú však riasy na povrchu systému. Celá konštrukcia systému vrátane izolantov a je jedno, či ide o penový plast, alebo minerálnu vlnu, má totiž nízku akumuláciu tepla vo vonkajšej vrstve, ktorá môže spôsobovať povrchovú kondenzáciu potrebnú pre výskyt rias. Riasy potrebujú na svoj život dostatočné množstvo vody či vlhkosti, kysličník uhličitý, svetlo a trochu prvkov, ktoré sa vždy v usadeninách prachu nájdu. Výskyt rias je intenzívnejší v miestach s menším slnečným svitom, vyšším výskytom hmiel či zrážok. Ich výskyt ovplyvňuje aj orientácia fasády, blízkosť zelene či vodných plôch, drsnosť alebo členitosť fasády. Prach sa dá ľahšie odstrániť, ako sme už spomenuli. S odstránením rias to také ľahké nie je. Chemická cesta nie je trvalým riešením, časom sa chemikálie vyplavia a sme zasa na začiatku. Musíme si však uvedomiť, že riasy sa objavovali na fasádach domov aj predtým. Nie je to teda chyba zatepľovania, ale klasifi kujú sa skôr ako vzhľadový nedostatok.

Zásadnou chybou však je zatekanie do zateplenej fasády.
Zatepľovaný objekt musí mať vyriešenú statiku (odstránené statické problémy a neaktívne trhliny podkladu). Pokiaľ do fasády zateká, zvyčajne to značí, že nebol dodržaný technologický postup. Ide o to, že klampiarske práce a základná vrstva nebola urobená správne. Ak sa zatekanie hneď neodstráni, bude to mať fatálne dôsledky na životnosť celého systému ETICS. Pre zamedzenie vzniku trhlín v základnej vrstve treba dodržať niekoľko zásad. Realizačná firma musí urobiť základnú vrstvu podľa technologických pokynov pre konkrétny zatepľovací systém a treba použiť predpísané materiály – najmä dodržať minimálnu spotrebu stierkovej hmoty, dodržať predpísanú polohu výstužnej sieťky, urobiť základnú vrstvu v zodpovedajú­cichpoveternos­tných podmienkach, dodržať receptúru prípravy stierkovej hmoty a podobne. Realizácia základnej vrstvy je jedna z rozhodujúcich technologických operácií so zásadným dosahom na životnosť ETICS. Ale aj neskôr by sa zistené trhliny mali pri pravidelných prehliadkach fasády opraviť.

Vráťme sa však na úplný začiatok. Mnohým chybám sa dá predísť už pri rozmýšľaní o zateplení bytového domu, pri výbere investora, zatepľovacieho systému, pri projektovaní. Starostlivá príprava je najdôležitejšia. Treba urobiť energetický audit a prehliadku objektu. Preštudovať existujúcu technickú dokumentáciu.
Podľa toho audítor navrhne vhodné opatrenie na obmedzenie tepelných strát vrátane ustanovenia ich ekonomickej návratnosti. Zásadou je, že opatrenia, ktoré prinášajú najväčšie energetické úspory, sa robia v prvej fáze. Je dôležité určiť aj správny technologický postup prác. Rozhodne prínosnejšie je zateplenie objektu a výmena okien ako unáhlená výmena výťahu. A odporúčam, aby na stavbe bol určený technický dozor. Na tento post treba delegovať odborníka, nie zveriť túto pozíciu penzistom laikom či iným dobrovoľníkom. Náročný a skúsený technický dozor ušetrí nemalé investície.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebníctvo #bytovka #zatepľovanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy