Zelené pľúca môžu dýchať aj na strechách

V meste nám zelene stále ubúda, a tak najmä v ňom hľadáme všetky spôsoby, ako si vytvoriť vo svojom prostredí aspoň kúsok z nej. Niet sa čo čudovať, že ju čoraz častejšie umiestňujeme aj na strechy – sú to najväčšie plochy, ktoré v zastavaných sídlach máme.

16.04.2014 05:55
zelená strecha 1, stavba, bývanie Foto:
Zelené strechy prinášajú kus prírody aj do miest plných betónu.
debata (1)

Vegetačné strechy môžu mať veľa podôb. Môžeme ich využívať ako terasy, strešné záhrady, parkoviská, alebo len ako zatrávnené plochy. V porovnaní so štandardnými sú síce náročnejšie na konštrukčné detaily a vyžadujú si trochu vyššie investície, prinášajú však mnoho výhod. Chránia interiér pred extrémnymi zmenami teploty, pred chladom a prehrievaním v lete, znižujú náklady na vykurovanie a chladenie a tiež množstvo odvádzanej zrážkovej vody do kanalizácie. Medzi ich prínosy patrí aj protipožiarna ochrana budov, zvýšená produkcia kyslíka, rozšírený životný priestor pre ľudí, rastliny a zvieratá a tiež nezanedbateľný estetický dojem.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
+2Ilustračné foto

„Pred vybudovaním takejto zelenej oázy sa pri projekte nesmie zabudnúť na spádovú vrstvu, parozábranu, tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, ochrannú, drenážnu a filtračnú vrstvu a, samozrejme, vegetačné vrstvy. Technické i finančné nároky závisia od toho, aký typ vegetačnej strechy majiteľ chce,“ hovorí Eva Rippelová, produktový manažér pre strešné systémy spoločnosti Sika Slovensko. Vybrať si môže z vegetačných striech s rôznou hmotnosťou, substrátom a rozdielnym druhom zelene.

Na zelenej streche možno pestovať rôzne druhy... Foto: SHUTTERSTOCK
zelená strecha, bývanie Na zelenej streche možno pestovať rôzne druhy rastlín.

Intenzívna strešná zeleň

Je najnáročnejšia, umožňuje však na svojej ploche aj odpočinkové aktivity a výrazne rozširuje obytný priestor. Vegetácia na streche s intenzívnou zeleňou môže byť veľmi pestrá. Využívajú sa na nej trávnaté plochy, kríky a niekedy aj stromy. Môžu dorastať až do výšky niekoľkých metrov, a tak aj ich korene potrebujú 30 až 100 centimetrov pôdy, zemný substrát je teda spravidla vyšší ako 30 centimetrov.

Podobný typ zelene si vyžaduje odbornú starostlivosť. Plošná hmotnosť celého vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 200 do 500 kg/m2, môže však byť aj vyššia, kladie sa teda veľký dôraz na únosnosť strešnej konštrukcie. Spád strechy môže byť nízky (aj 1 %), aby sa voda lepšie zadržiavala. Pri vegetačných strechách by mala strešnú skladbu zakladať špecializovaná firma rovnako ako skladbu vegetačných vrstiev strechy.

Zeleň môže byť na strechách a terasách aj v... Foto: SHUTTERSTOCK
zelená strecha, bývanie Zeleň môže byť na strechách a terasách aj v závesných nádobách.

Extenzívna strešná zeleň

<A>Ide o nenáročnú zeleň, ktorá sa vyvíja a regeneruje sama. Celková výška vegetačného substrátu je približne 6 až 15 cm. Vysádzajú sa trávy a byliny. Extenzívnu zeleň možno použiť na plochej streche so sklonom od 2 % aj na šikmej streche so sklonom až do 30°. Pri tomto type vegetačnej strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 200 kg/m2 (mokrý substrát).

„Extenzívne strechy možno stavať s relatívne nízkymi nákladmi. Ich údržba je minimálna, odporúča sa raz až dva razy do roka. Tieto strechy nie sú určené na pohyb osôb. Ak máme záujem o pochôdzny typ vegetačnej strechy, je potrebné zvoliť radšej jednoduchú intenzívnu zeleň s hmotnosťou zemného substrátu od 150 – 300 kg/m2,“ hovorí Eva Rippelová.

V kontajneroch môžu byť okrasné rastliny, ale... Foto: SHUTTERSTOCK
zelená strecha, bývanie V kontajneroch môžu byť okrasné rastliny, ale aj zelenina.

Zelená skladačka

Dnes máme k dispozícii ešte jednoduchší spôsob, ako si zelenú strechu vybudovať. S komplexným systémom, ktorý zahŕňa všetky vrstvy od hydroizolácie cez koreňovú membránu, odvodňovací systém, substrát až po vegetačnú vrstvu, si môžeme založiť extenzívnu zelenú strechu bez zvýšených nárokov na údržbu a statiku.

Celý systém Urbanscape pozostáva z vrstiev, ktoré možno ľahko aplikovať a ktoré sa priamo dodávajú užívateľom. Nanášanie substrátu v porovnaní s inštaláciou tradičného systému znižuje realizačné náklady o 30 %. Hmotnosť suchého systému je 15 až 20 kg/m2, po úplnom nasiaknutí dosahuje 32 až 80 kg/m2, čo je menej ako polovičná záťaž oproti klasickým extenzívnym vegetačným strechám. Vďaka nízkej hmotnosti tohto systému nie je potrebné statické posúdenie existujúcej alebo naprojektovanej konštrukcie.

Vegetačný kryt tvoria rozličné druhy rozchodníka, mimoriadne odolnej a mrazuvzdornej trvalky s dužinatými listami, ktorá pôsobí aj v skalkách a záhradách veľmi okrasne. „Tento systém obsahuje substrát z minerálnej vlny, ktorý je špeciálnym materiálom pre správne zakorenenie rastlín a zároveň aj výbornou tepelnou izoláciou strechy. Má schopnosť zadržať až 60 litrov zrážkovej vody na štvorcový meter, čím odbremení kanalizáciu a zároveň si nevyžaduje zalievanie. Jeho aplikácia aj následná údržba je veľmi jednoduchá,“ vysvetľuje Karol Tužinský, aplikačný manažér Knauf Insulation.

Na streche môžu bez problémov spolunažívať... Foto: SHUTTERSTOCK
zelená strecha, bývanie Na streche môžu bez problémov spolunažívať rozchodníky so solárnymi panelmi.
1 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #strecha