Môžu sa typové projekty upravovať?

Chcete stavať dom z katalógu, ale chceli by ste nejaké zmeny? Za akých podmienok sa dajú typové projekty upravovať?

, 07.09.2014 06:30
debata (2)

Môžu sa v typovom projekte robiť zmeny?
Požiadavka na spracovanie určitých zmien vyplýva väčšinou z individuálnych potrieb rodiny, podmienok terénu, rozmerov pozemku, hlavne jeho šírky, a podmienok na vedľajších pozemkoch. Zmenu môže v projekte vykonať autor projektu (firma môže udeliť písomný súhlas na vyprojektovanie zmeny mimo nej). Zmeny sa zvyčajne robia na základe osobitnej zmluvy, väčšinou v časti architektúra a statika. Ich ocenenie je individuálne podľa náročnosti požadovaných úprav. Drobné zmeny ako zmeny rozmerov okenných prípadne dverných otvorov, drobné dispozičné úpravy nenosných deliacich stien a podobne rieši zvyčajne predajca dodaním súhlasu ako autora projektu k týmto zmenám. Tento súhlas sa dodáva zvyčajne zdarma. V prípade väčších zásahov do nosných konštrukcií prípadne iných väčších zmien je možné od predajcu získať súhlas na spracovanie týchto zmien osobou na to oprávnenou. Alebo zmeny zrealizuje priamo firma predávajúca projekt. Cena sa stanovuje podľa náročnosti požadovaných zmien.

Môže sa typový dom upravovať podľa vzhľadu okolitej zástavby?
V podstate nenáročnými úpravami je možné projekt rodinného domu uplatniť v rôznych staveniskových podmienkach alebo dať im rôznorodý charakter pri stvárňovaní priečelí, od moderných cez klasické až po rustikálne s prípadným historizujúcim nádychom. Tieto úpravy je potrebné vykonať v spolupráci s autorom projektu – architektom. Podobne je možné pristupovať aj k pôdorysnému riešeniu a tvorbe miestností s rôznymi obytnými funkciami.

Čo si treba predstaviť pod pojmom približné náklady na stavbu?
O cene stavby je ťažké hovoriť, pokiaľ sa nehovorí o konkrétnom investorovi, konkrétnych staveniskových podmienkach a mieste stavby. Každú časť stavby či konštrukcie možno realizovať v širokom rozpätí čo do kvality aj ceny. Mnohokrát je cenové rozpätie niekoľkonásobné. ? Ako sa objednáva typový projekt rodinného domu? Projektovú dokumentáciu si možno zvyčajne objednať objednávkou z katalógu alebo z internetovej stránky predajcu, aj formou osobnej návštevy spojenej s konzultáciou s architektom. Súčasťou objednávky býva zálohová platba. V prípade odstúpenia od objednávky uvedená suma zostáva ako náhrada výdavkov spoločnosti. Zálohová platba sa upravuje, ak sa dodáva katalógový projekt so zmenami. Projekt stavebník dostane podľa poradia objednávky najneskôr však do jedného mesiaca od zaplatenia zálohy.

Na čo prihliadať pred objednaním projektu?
Ešte predtým ako sa rozhodnete pre konkrétny návrh domu, informujte sa na obecnom úrade v mieste stavby, či je pre obec (mesto, či jeho časť) vypracovaný a schválený územno–plánovací dokument alebo regulačný plán. Podľa toho treba prihliadať na stavebnú čiaru, tvar strechy, výšku rímsy, odstupy od susedných stavieb a podobne. Ak máte problémy so šírkou pozemku a orientáciou k svetovým stranám, môžete si objednať aj zrkadlový obraz projektu. Najmä pri príprave výstavby v stavebnej medzere v jestvujúcej zástavbe je potrebné starostlivo zvážiť, aký projekt domu použiť. V týchto prípadoch je potrebné konzultovať s architektom. Platí zásada, že nie každý projekt sa môže použiť na akomkoľvek pozemku.

ZDROJ: WRANDERS, SIKARD, S. R. O.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #stavba #dom #projekt
Flowers