Viac ako polovica Slovákov žije v mestách

01.11.2014 13:39

Deň 31. október sa stal prvýkrát Svetovým dňom miest, schválilo ho Valné zhromaždenie OSN počas 68. schôdze v minulom roku. Viac ako polovica ľudí na Slovensku žije v mestách.

Úloha miest v rozvoji celej spoločnosti je celosvetovým problémom a výzvou na riešenie novej kvality života na našej planéte, uviedol generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.

Program OSN pre ľudské sídla UN-Habitat vyhlásil tohtoročný október za "mesiac miest“, ktorý predstavoval celosvetovú platformu pre diskusiu politikov, odborníkov i organizácií tretieho sektora. Hlavnými dominantami boli tri významné podujatia, ktoré priamo organizuje UN-Habitat, a to World Habitat Day – Svetový deň ľudských sídiel, Urban Thinkers Campus – Univerzitný areál urbanistických ideí a World Cities Day – Svetový deň miest.

Svetový deň miest sa slávi vo všetkých krajinách sveta po prvýkrát a ústredné oslavy sú v tomto roku v čínskom Šanghaji. Hlavným cieľom je definovať mestský vzor pre budúce generácie s cieľom uplatniť také stratégie a politiky, ktoré maximálne zvýšia kvalitu života v mestách i suburbánnych zónach a zvýraznia úlohu miest ako centier rozvoja. „To sú aj hlavné ciele Únie miest Slovenska od jej vzniku,“ poznamenal Minarovič.

Na Slovensku žije viac ako 50 percent ľudí v mestách, ktoré sú prirodzenými centrami poskytovania širokej škály administratívnych, zdravotných, sociálnych, spoločenských, kultúrnych a edukačných služieb, ale aj pracovných príležitostí pre takmer 30 percent obyvateľov spádových území.

„Preto únia v súlade s hlavnými cieľmi európskeho spoločenstva zdôrazňuje význam integrovaného prístupu k rozvoju miest a ich regiónov aj so zvýraznením ich úlohy centier veľkých regionálnych celkov, resp. krajín v rámci Európskej únie,“ vysvetlil jej generálny sekretár. Aktuálnou prioritou únie je dobudovanie národného legislatívneho rámca s dôrazom na pokračovanie reformy verejnej správy.

Pri príležitosti Svetového dňa miest prezídium Únie miest Slovenska vyzýva všetky členské i spolupracujúce mestá, aktívnu občiansku verejnosť, podnikateľov i predstaviteľov odbornej a akademickej obce k rozvinutiu intenzívneho dialógu v rámci formovania tzv. Smart Cities, a teda inteligentných miest budúcnosti ako centier dynamického spoločenského a hospodárskeho rozvoja našej vlasti.

#mesto #obec
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku