Stavba roka 2014: Stavbárskeho Oscara získala galéria Danubiana

, 21.11.2014 06:00
Danubiana Meulensteen Art Museum
Danubiana Meulensteen Art Museum Autor:

Vynovený Bratislavský hrad, Zámok vo Vígľaši či Elektrárňa Piešťany – to sú niektoré z ocenených pozoruhodných stavieb, ktoré vznikli tento rok na Slovensku. Hlavnú cenu v jubilejnom 20. ročníku prestížnej súťaže Stavba roka však napokon vo štvrtok večer získala novostavba galérie moderného umenia Danubiana v Bratislave–Čunove.

Galéria získala aj Cenu za najlepšie projektové riešenie stavebného diela. Čím zaujala víťazná stavba porotcov?

„Okrem technickej náročnosti konštrukcie a precízneho vyhotovenia stavby porotcovia ocenili aj jej citlivé zakomponovanie do krajiny. Jej vlnivé línie akoby prechádzali do rieky a rieka do nej,“ vysvetľuje Mária Brichtová, prezidentka združenia ABF Slovakia, ktoré súťaž organizuje.

„Je to pre nás veľké zadosťučinenie. Prístavba galérie stála všetkých, ktorí nám pomáhali, more času a energie,“ hovorí Vincent Polakovič, riaditeľ galérie stojacej na štíhlom polostrove v strede mohutného toku Dunaja.

HLAVNÁ CENA a cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Danubiana Meulensteen Art Museum, novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o. Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary, AVA-stav, s.r.o. – líder združenia Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o. Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann Celkové investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. € Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Galéria Danubiana - Stavba roka 2014

V súťaži Stavba roka 2014 zvíťazila novostavba Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, v katastri Hamuliakova

Fotogaléria
Danubiana Meulensteen
		Art
		Museum
Danubiana Meulensteen
		Art
		Museum
+9Danubiana Meulensteen
		Art
		Museum
Danubiana Meulensteen Art Museum
Danubiana Meulensteen Art Museum Autor: Robert Kucmen, Ján Kukuľa

„Tento ročník sa veľmi nelíši od predchádzajúcich. Zaujímavosťou bolo výrazné zastúpenie rekonštruovaných historických objektov, ktoré zamiešali poradím ocenených diel. Aj keď nie všetky mali u porotcov taký úspech ako u verejnosti,“ hodnotí Igor Teplan, architekt a člen poroty. Dodáva, že na hlavnej cene sa porota zhodla jednoznačne a rýchlo. On sám veľmi vysoko hodnotí aj Elektrárňu v Piešťanoch (elektrárňa – historický názov).

„Ide nielen o nesmierne vydarenú a citlivú rekonštrukciu, ale aj o veľmi cennú a na Slovensku, žiaľ, skôr ojedinelú záchranu industriálnej architektúry. Vzácne je aj to, že sa zrealizoval víťazný návrh študentskej súťaže. Držím mladým kolegom palce v ďalšej kariére.“

„Som stavebná inžinierka, prihlásené stavby vnímam najmä z pohľadu kvality realizácie aj jej funkčnosti pri užívaní,“ objasňuje Anna Juhas, podpredsedníčka medzinárodnej odbornej poroty.

„Za každou stavbou stoja ľudia, preto zverejňovanie mien stavbyvedúcich a stavebných dozorov v tejto súťaži hodnotím ako veľké plus. Aj toto odlišuje súťaž Stavba roka od iných.“

Najväčšie investície v súťaži zastupovali dve stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, rekonštrukcia a obnova za 260 mil., a súkromná investícia bratislavskej novostavby Forum Business Center I za 37,5 mil. , s certifikáciou Bream Excellent. Ide o britský systém hodnotenia vplyvu stavieb na životné prostredie, jeden z najprepraco­vanejších a najkomplexnejších systémov na svete. U nás ho zatiaľ nemá ani jedna administratívna budova a v Európe ich je zopár.

Vlani získala Hlavnú cenu novostavba multifunkčného centra Central na Trnavskom mýte v Bratislave.

Denník Pravda je mediálnym partnerom súťaže Stavba roka.

Cena verejnosti 2014 – udelená internetovým hlasovaním verejnosti

Hotel The Grand Vígľaš****, Zámok Vigľaš – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Obec Vígľaš, okres Detva

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp Projektant architektonickej časti: PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s. r. o. Projektanti – statika stavby: Ing. Jozef Začka, Ing. František Škvarka Hlavný zhotoviteľ: SIMACH, s. r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Hríbik Stavebník: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. Dozorná činnosť: Ing. Karol Červenka Celkové investičné náklady bez DPH: 15,7 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 14,5 mil. € Lehota výstavby: 09/2009 – 08/2014

Hotel The grand Vígľaš
Hotel The grand Vígľaš Autor: Ing. arch. Tibor Škandík, Ing. Martin Žilka, Ing. Zsolt Papp

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce, Kompresorová stanica KS 03, novostavba, Veľké Zlievce

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Homza Projektant architektonickej časti: GasOil engineering, a .s. Projektant technologickej časti: Ing. Peter Homza Hlavný zhotoviteľ: Združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. a PSJ Hydrotranzit, a. s., líder združenia ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šuranyi Stavebník: eustream, a. s. Dozorná činnosť: Ing. Radomír Hlavenka Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Stavebné náklady bez DPH: 25,6 mil. € Lehota výstavby: 09/2011 – 06/2013

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS...
Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce Autor: Ing. Gabriel Šuranyi

Cena zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r. o., novostavba, Košice, Galgovecká 7

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch, M. Arch (DE) Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE) Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o. Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o. Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. € Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF...
Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r. o., novostavba, Košice, Galgovecká 7 Autor: Peter Uhrín

Cena Prvej stavebnej sporiteľne – Bytový dom roka 2014 vrátane rodinného domu Meinl Residence

MEINL RESIDENCE, novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o. Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o. Dozorná činnosť: MADING, s. r. o. Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. € Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

MEINL RESIDENCE, novostavba, Bratislava, ulice:...
MEINL RESIDENCE, novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6 Autor: Juraj Majerník

Cena primátora hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o. Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD. Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann Stavebník: Kancelária Národnej rady SR Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. € Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2013

Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca
Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca Autor: Martin Fridner

Cena Stavebnej fakulty STU a Technického a skúšobného ústavu stavebného

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s. r. o. Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan Projektant technologického vybavenia – Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika: Ing. Jaroslav Polák – B.J.A. Nature Energy s. r. o. Hlavný zhotoviteľ: CONCO s. r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák Stavebník: HERZ, spol. s r. o. Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko Celkové investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. € Lehota výstavby: 08/2012 – 06/2013

Logistické, administratívne a školiace centrum...
Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, Bernolákovo Autor: Andreas Hafenscher

Cena Vydavateľstva Eurostav

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO s.r.o Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan Stavebník: Nadácia EON ZSE a. s. Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda Celkové investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. € Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014

Elektrárňa Piešťany, rekonštrukcia národnej...
Elektrárňa Piešťany, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky. Autor: Pato Safko

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Stavba roka 2014
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku