Briti riešia energetickú chudobu plošne

, 29.12.2014 07:00
Londýn, Veľká Británia
Britská vláda prispieva na vykurovanie dôchodcom od 100 do 300 libier ročne. Autor:

S energetickou chudobou domácností zápasí viacero európskych krajín už dlhé roky. Napríklad Veľká Británia rieši tento problém sociálnymi tarifami a zľavami či fondmi pre ľudí, ktorí nedokážu platiť účty za energie.

Britská vláda považuje za zraniteľných tých odberateľov, ktorí dajú mesačne za energie viac ako desatinu rodinných výdavkov. Ide približne o 10 percent z celkovej populácie. Energetická chudoba je aj tak v krajine na vzostupe.

V roku 2012 bolo v krajine 2,28 milióna domácností, ktoré neboli schopné platiť náklady na vykurovanie a celkovo účty za energie. Britská vláda očakáva, že počet takýchto domácností vzrastie na vyše 2,3 milióna do konca tohto roka práve pre rastúce ceny energií.

Z najnovšej britskej štúdie o „fuel poverty“, teda štúdie o energetickej chudobe v krajine, vyplýva, že viac ako tretina ľudí, ktorá nedokáže platiť účty za energie, má dlhodobejšie zdravotné problémy alebo je jeden z členov domácnosti nezamestnaný. Osobitne zraniteľnou skupinou sú dôchodcovia.

„Británia má zavedené komplexné stratégie na znižovanie spotreby energií pre všetky domácnosti a podniky, napríklad vo forme podpory zatepľovania budov, garantovaných energetických služieb, zavádzania inteligentných meračov a predovšetkým vzdelávania a popri tom aj špecificky cielené schémy pre zraniteľné domácnosti,“ hovorí šéfredaktorka portálu energia.sk Lenka Ferenčáková.

Pri porovnávaní účtov za energie sú vo Veľkej Británii kľúčovým prvkom výdavky na vykurovanie domácností, či už na plyn, tuhé alebo kvapalné palivá a elektrinu, ale započítavajú sa aj účty za teplú vodu či elektrinu, teda na svietenie, varenie či spotrebiče. Britská vláda konkrétne prispieva na vykurovanie dôchodcom od 100 do 300 libier ročne, ktoré sa vyplácajú na začiatku vykurovacej sezóny.

V prípade výrazného a nečakaného poklesu teploty v zimnom období počas viac ako jedného týždňa prispieva ďalšou sumou dôchodcom, nezamestnaným či rodinám so zdravotne postihnutým členom.

„Treťou špecifickou a cielenou schémou, ktorá funguje už od roku 2011 a pravdepodobne ďalej bude, je tzv. zľava na teplo v domácnosti, teda Warm Home Discount scheme, ktorá sa poskytuje na účty za elektrinu, opäť najmä dôchodcom, prípadne aj ďalším skupinám. Táto schéma je celá financovaná samotnými dodávateľmi, ktorí aj definitívne určujú oprávnené skupiny odberateľov,“ dopĺňa Ferenčáková.

Ferenčáková spresňuje, že podiel energetických produktov domácností v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien bol v roku 2012 v prípade Slovenska na úrovni 16 percent z ich výdavkov, zatiaľ čo v Británii bol pod 6 percentami. Je to dané aj počasím v oboch krajinách.

„Z toho by sa dalo odvodiť, že slovenské domácnosti mali vo všeobecnosti najvyššie výdavky na energie v EÚ,“ hovorí Ferenčáková.

Na druhej strane sa v rovnakej správe sleduje indikátor neschopnosti udržať v domácnostiach adekvátne tepelné podmienky, kde sa berie do úvahy aj medián príjmov. Slovensko z tohto porovnania vyšlo lepšie ako Británia. Celkový priemer pre Slovensko bol v roku 2012 približne 5 percent domácností, pre nízkopríjmové domácnosti asi 14 percent. V prípade Veľkej Británie boli tieto údaje na úrovni 7,5 percenta pre domácnosti celkovo a 19 percent pre nízkopríjmové domácnosti.

Chudobnejší Briti mrznú

Britský denník The Guardian píše, že sociálne náklady na energetickú chudobu sú v krajine masívne a stále rastú. Tuhá zima na prelome rokov 2012 a 2013 mala za následok až 31–tisíc úmrtí na podchladenie, pričom išlo o 29–percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Približne 30 až 50 percent z týchto prípadov súviselo s bývaním v chladnom interiéri. Zle vykurovaný dom si berie svoju daň na zdraví. Domácnosti, ktoré patria do skupiny energeticky chudobných, majú vyšší výskyt astmy, bronchitídy, chorôb srdca, pľúc, obličiek a väčší sklon k psychickým problémom.

„Najchudobnejšie rodiny v Británii žijú v najnižšej kvalite ubytovania, čo je tiež najviac energeticky neefektívne,“ cituje denník Imrana Hussaina, riaditeľa organizácie zaoberajúcej sa energetickou chudobou detí Child Poverty Action Group.

Británia chce väčšiu konkurenciu

Najnovšie prišiel britský minister energetiky Ed Davey s vyhlásením, že chce, aby sa trhový podiel malých firiem na celkových dodávkach energií v krajine do konca tohto desaťročia strojnásobil. V tomto roku sa trhový podiel malých dodávateľov energií vo Veľkej Británii zdvojnásobil a z celkového trhu im patrí takmer 10 percent.

„Chcem ísť ďalej a dosiahnuť, že do konca tohto desaťročia budú mať trhový podiel 30 percent,“ povedal o malých dodávateľoch energií minister Davey. Britskí odberatelia energií odchádzajú od šestice najväčších dodávateľov na protest proti slabým zákazníckym službám a vysokým účtom.

Britský úrad na ochranu konkurencie v súčasnosti uskutočňuje hĺbkové prešetrovanie, či šestica najväčších dodávateľov energií neporušovala hospodársku súťaž. Mohlo by to viesť k rozdeleniu niektorých spoločností. Šesticu najväčších britských dodávateľov energií tvoria firmy SSE, British Gas, Scottish Power, E.ON, RWE power a EDF Energy.

Ceny energií v krajine sa stali významnou politickou agendou pred rokom, keď opozičná Labouristická strana sľúbila, že v prípade víťazstva v nasledujúcich voľbách zmrazí ceny energií.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#energie #Veľká Británia #energetická chudoba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku