Vo vlastnom na Slovensku býva 9 z 10 rodín, v Nemecku len polovica

11.12.2015 15:23

Deväť z desiatich slovenských domácností žije vo vlastnej nehnuteľnosti. To znamená, že sú majiteľmi bytu alebo domu, v ktorom bývajú.

Ako ďalej vyplýva z analýzy Poštovej banky, ktorá vychádzala z údajov Eurostatu, je to druhý najvyšší podiel v celej EÚ. Slovensko predbehlo iba Rumunsko, kde vo vlastnom žije až 96 % domácností.

Na čele európskeho rebríčka sa nachádzajú predovšetkým nové členské krajiny únie, vrátane slovenských susedov z V4, Litvy, Lotyšska, Bulharska či Chorvátska.

”Historicky je totiž dané, že obyvatelia z týchto krajín si po páde socialistického režimu zväčša odkupovali byty do osobného vlastníctva, pričom za bývalého režimu trh s nehnuteľnosťami v podstate neexistoval. Ďalším dôvodom je aj to, že trh s nájomnými bytmi v takej podobe, ako v západnej Európe, nie je v týchto krajinách takmer vôbec rozvinutý,” povedala analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Na opačnom konci rebríčka sú zase vyspelé ekonomiky únie. Len približne každý druhý Nemec je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej býva. Podobná situácia je aj v susednom Rakúsku. Menej ako dve tretiny domácností bývajúcich vo vlastnom nájdeme aj v Dánsku, vo Veľkej Británii, Francúzsku či v Holandsku. V týchto krajinách je zároveň najvyšší podiel obyvateľstva, ktoré si nehnuteľnosť, v ktorej bývajú, prenajíma.

#dom #byt
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku