Prerábate? Bez hluku to nejde

Ťuk–ťuk. Buch–buch! Vŕŕŕ... Ak plánujete rekonštrukciu, spomeňte si na vlastnú bezmocnosť, keď ste sa ocitli v úlohe nútene tolerantného suseda, a pristupujte k prestavbe nielen korektne, ale aj empaticky.

12.03.2016 08:00
byt, rekonštrukcia, bývanie, práca Foto:
Pri rekonštrukcii berte ohľad na susedov.
debata (1)

Na rozdiel od príslušného stavebného úradu, susedia nemusia byť o vašom pláne prestavby vopred informovaní, je to však nepísané pravidlo slušnosti. Aj forma takéhoto oznámenia naznačuje, ako si vážite ľudí, s ktorými sa delíte o spoločné priestory.

Rukou napísaný oznam v strohom štýle, vylepený na vchode dva dni pred začiatkom prác, skutočne nie je postačujúce riešenie. Informujte susedov aspoň s týždňovým predstihom a nešetrite s „prosím“ a „ďakujem“, nech je adresátovi po prečítaní jasné, že jeho toleranciu neberiete ako samozrejmosť.

Vyhnete sa krivým pohľadom či dokonca udaniam na polícii. Tých podľa Michala Szeiff a hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave z dôvodu zvýšenej hlučnosti ročne evidujú v našom hlavnom meste približne sto.

„To, že platí od desiatej hodiny večernej do šiestej hodiny ráno nočný pokoj – a v tomto čase by sa ľudia mali zdržať konania, ktoré by obťažovalo ich susedov – niektorí ľudia nerešpektujú. Navyše pri rekonštrukciách či úpravách alebo prestavbách bytov zabúdajú na to, že by bolo ideálne upozorniť na to susedov a požiadať ich minimálne o zhovievavosť,“ radí Szeiff.

„Situáciu treba prioritne skúsiť riešiť upozornením, žiadosťou o nápravu či osobným dohovorom. Právo na ochranu pokojného užívania bytu alebo domu má pritom nielen jeho vlastník, ale aj jeho nájomca,“ dodáva a dopĺňa, že keď argumenty nestačia, polícia môže hlučnému susedovi uložiť blokovú pokutu vo výške 33 eur.

„V prípade, že sa podobné priestupky susedov proti občianskemu spolunažívaniu opakujú, mal by sa poškodený so svojou sťažnosťou obrátiť na správcu domu alebo na mestský úrad. I keď sú ich právomoci značne limitované, pretože hlučných susedov môžu iba upozorniť, aby dodržiavali Občiansky zákonník, je tento krok dôležitým medzičlánkom v prípade, že je sťažovateľ odhodlaný obhajovať svoje práva na súde.“

Rekonštrukcia sa skončila, problém s hlukom zotrváva. Čo teraz? Zvýšená hlučnosť spoza stien po nedávnej rekonštrukcii môže byť varovnou indíciou, že práce neprebehli v súlade s predpismi. To je problém, s ktorým sa ľudia často obracajú na Jozefa Gergelčíka, špecialistu na montáž sadrokartónu.

„Mali sme prípad, že za nami prišiel človek, ktorý mal hluk v detskej izbe. Dcéra sa mu prestala dobre učiť, bola nervózna. Nemohla spať, lebo bolo všetko počuť,“ spomína Gergelčík, „sused si z druhej strany totiž rekonštrukcii s izoláciou a obkladačky si nalepil priamo na betónový panel. Každý jeden pohyb bolo počuť, umývanie zubov, odkladanie kefk y do pohára, skrátka všetko. Aj tu sme si však potvrdili, že hluk neprechádza len jednou stenou, ale aj stropom, podlahou, bočnými stenami…

Steny medzi jednotlivými bytmi musia mať adekvátnu akustickú izoláciu. Keďže sused toto pravidlo nedodržal a ničím ju nenahradil, porušil zásady správnej montáže.“ Gergelčík odporúča investovať pred samotnou rekonštrukciou čas do prípravy a poradiť sa s odborníkom o vhodnom materiáli, aby v maximálnej možnej miere znížil prestup hluku od susedov.

„Prídeme na konkrétnu stavbu a často aj otvoríme podhľad alebo priečku, aby sme zistili, čo sa vnútri deje a nachádza. Výsledok je však stále alarmujúci a je dôsledkom toho, že čoraz častejšie má pri ponukách konkrétnych realizácií konštrukcií rozhodujúci vplyv cena. Tá je prvoradá, no býva aj hlavnou príčinou, že sa používajú podradné, druhotriedne materiály.“

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rekonštrukcia #dom #byt