Prečo musíte zostať v lete bez teplej vody?

Kým pre väčšinu ľudí leto predstavuje čas dovoleniek, pre teplárov je to čas nevyhnutných opráv. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, vykonávajú výrobcovia a dodávatelia tepla potrebnú revíziu a údržbu tepelných zariadení. V lete je totiž dosah na odberateľov najmenší.

, 05.10.2017 06:00
žena, umývanie riadu Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pravidelnými revíziami a údržbou teplári preventívne predchádzajú nečakaným poruchám a haváriám a tým zabezpečujú ich bezpečnú a bezporuchovú prevádzku počas hlavnej vykurovacej sezóny. V letnom období, keď je nízky odber tepla, výrobcovia a dodávatelia tepla zároveň realizujú viaceré finančne náročné renovácie.

Cieľom investícií je predovšetkým znížiť náklady na teplo pre odberateľov a zvýšiť efektivitu tepelných sústav. Rekonštruujú a modernizujú sa tepelné zariadenia, zavádzajú sa nové technológie, akými sú napríklad kondenzačné kotle, výmenníkové stanice, riadiace a meracie systémy a informačné siete, ktoré pozitívne ovplyvňujú efektivitu, spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému výroby a dodávky tepla.

Vďaka moderným riadiacim systémom a dispečingu sa čas odstávky výrazne skracuje. Pokým v minulosti trvali odstávky teplej vody aj niekoľko týždňov, dnes sa snažia teplári vychádzať v ústrety odberateľom v čo najväčšej miere. Odstávky teplej vody trvajú vo väčšine prípadov len niekoľko dní či dokonca hodín. V niektorých mestách má výrobca tepla k dispozícii viac zdrojov na výrobu tepla, takže počas odstávky jednej kotolne vie výrobca zabezpečiť dodávku tepla z inej kotolne. V takom prípade odberatelia odstávku nepocítia.

Ani vlastníci domových kotolní by nemali zabúdať na pravidelnú revíziu a údržbu kotolne. Pravidelná revízia a údržba kotolne sú finančne menej náročné ako odstraňovanie následkov havárie alebo náhlej poruchy. Bez pravidelnej revízie a údržby kotolne vlastníci riskujú poruchy, ako aj skrátenie životnosti zariadení a zvýšenie nákladov na teplo. Vlastníci sa o to musia postarať sami.

Čo robia teplári počas odstávok

  • kontrolu tepelnotechnických zariadení, akými sú kotle, tlakové nádoby, elektrické zariadenia, plynové zariadenia
  • opravy alebo výmeny zariadení, ktoré môžu obmedziť bezporuchovú dodávku tepla počas sezóny
  • rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla, ktoré slúžia na zmenu parametrov primárneho média a na samostatnú reguláciu dodávky teplej vody, vďaka ktorej dokážu domácnosti ušetriť na nákladoch
  • prekládky a výmeny rozvodov tepla a podobne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #leto #teplá voda #odstávky teplej vody
Flowers