Ako financovať opravu domu?

, 06.02.2018 12:00
rekonštrukcia, žena, stavba,
Na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov poskytuje dotácie ministerstvo dopravy a výstavby, a to až do výšky 70 percent oprávnených nákladov. Autor:

Na Slovensku je ešte stále veľa bytových domov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Ako však na to zohnať financie? Možností je viac, no záleží na tom, čo všetko chcú dať vlastníci bytov opraviť.

Obnovu bytových domov podporuje i štát. Aj tohto roku na to pripravil niekoľko programov vo forme zvýhodnených úverov, dotácií či grantov. Situácia na finančnom trhu je pre úvery stále veľmi priaznivá a oproti vlaňajšku poskytujú výhodnejšie podmienky aj mnohé komerčné subjekty. Do obnovy bytového domu sa pritom zahŕňa nielen zateplenie fasády a strechy, ale aj výmena okien a dverí, regulácia vykurovania a ďalšie opatrenia. Každá finančná inštitúcia navyše požaduje i určité minimálne úspory energie.

Na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov poskytuje dotácie ministerstvo dopravy a výstavby, a to až do výšky 70 percent oprávnených nákladov. Žiadať o ne možno na niektoré opravy, ako napríklad konštrukcie schodísk, lodžie, balkóny či atiky bytových domov. Na opravu obvodového plášťa však len vtedy, ak s tým súvisí porucha lodžie. Dotácia sa neposkytuje ani na zateplenie fasády, strechy alebo iných častí domu. Žiadosť treba podať na okresnom úrade do konca februára.

Najmenej do mája tohto roku trvá program SlovSEFF III, ktorý pripravila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). Je určený na financovanie projektov udržateľnej energie a poskytuje úvery aj pre bytové domy v celkovej výške 20 miliónov eur. Tieto prostriedky dostali k dispozícii vybrané finančné inštitúcie. Momentálne je do toho zapojená Slovenská sporiteľňa, VÚB, OTP banka a UniCredit Bank.

Okrem štandardných úverov však SlovSEFF III môže bytovému domu poskytnúť i nenávratný grant vo výške desať percent z úveru pri 40-percentnej úspore energie. Keď obnova domu prinesie ešte lepšie výsledky, grant sa zvýši na 15 percent. Na jeho získanie musí mať však dom projekt, ktorý obsahuje aspoň dve z desiatich opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, uvedených na webovej stránke SlovSEFF III.

Podmienkou na poskytnutie úveru je tiež vypracovanie energetického auditu firmou poverenou EBRD, takže úverová zmluva v bankách sa štandardne uzatvára až po podaní žiadosti o financovanie z programu SlovSEFF III.

Podporu na rekonštrukciu bytového domu možno získať aj od Štátneho fondu rozvoja bývania. Pre zabezpečenie potrieb bytového fondu na základe doterajších skúseností docielil, že od začiatku tohto roku platí novela zákona a vykonávacej vyhlášky, ktorá priniesla niekoľko noviniek. Vlastníkov bytov by mohol zaujímať najmä úver až do výšky 100 percent obstarávacích nákladov pri výmene výťahu, vybudovaní bezbariérového prístupu do bytov či zatepľovaní v ultranízkoe­nergetickom štandarde.

O financovanie zateplenia budov, ale aj o výmenu výťahov, rozvodov a inú modernizáciu môžu žiadať spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti a kraje. Fyzické osoby môžu požiadať len o podporu na zateplenie rodinného domu a reštituenti na obnovu bytového domu.

"V minulom roku bol priznaný úver 565 žiadateľom v celkovej výške viac ako 130,8 milióna eur, z ktorých sa obnovilo 27 415 bytov. Pri obnove bytového domu mohol žiadateľ získať za stanovených podmienok zvýhodnený úver s nulapercentnou úrokovou sadzbou,“ uviedol Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania.

Pre samostatné typy obnovy je úroková sadzba 0,5 percenta a lehota splatnosti maximálne 20 rokov. Pri viacerých kombináciách, teda pri komplexnej obnove budovy, môže žiadateľ docieliť aj nulapercentný úrok.

„Vlastníkom bytov a správcom odporúčame do pozornosti možnosť dosiahnuť ultranízkoener­getickú úroveň ich domov. Je to pre nich výhodné nielen z hľadiska výhodného úveru, ale aj pre dosiahnutie veľmi nízkych prevádzkových nákladov v najbližších rokoch,“ upozornil Peter Robl zo združenia Budovy pre budúcnosť, ktoré sa zaoberá energetickou efektívnosťou­ domov.

Výhodnejšie podmienky na obnovu bytových domov ponúka i Prvá stavebná sporiteľňa, a to aj bez počiatočného vkladu alebo predchádzajúceho sporenia. Aktuálna úroková sadzba je od 1,25 percenta s ročnou fixáciou.

„O úver na obnovu bytového domu môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo alebo iný správca. Najčastejšie financujeme obnovu štandardných bytových domov s 36 až 48 bytmi. V prípade komplexnej obnovy ide o úvery vo výške 300– až 500-tisíc eur,“ priblížil Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne.

Pri financovaní obnovy bytového domu si inštitúcie kladú rôzne podmienky, ktoré si treba vopred preštudovať. Predovšetkým musí ísť o bytový dom, ktorý má aspoň štyri bytové jednotky, no niekedy je určený aj limit minimálne 100 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy.

Projekt si preto vyžaduje niekoľko stretnutí vlastníkov bytov a dostatok informácií o výhodách a možnostiach. Na domové schôdze je dobré prizvať odborníkov, ktorí majú s procesom skúsenosti, projektanta či stavebný dozor. Poradenstvo poskytujú i výrobcovia tepelných izolácií. Efektívne je urobiť obnovu naraz a komplexne, čiastkové riešenia nie sú výhodné technicky ani finančne. „Pri členení na etapy vlastníci minú viac peňazí ako pri jednorazovom projekte – preplatia viacnásobné využívanie lešenia a techniky, úroky úverov sa im tiež navýšia,“ poradil aplikačný manažér Vladimír Beňo zo spoločnosti Knauf Insulation.

Poradcovia pomôžu vlastníkom bytov určiť výšku investície, následne je potrebné schváliť výšku úveru. Podľa zákona musí žiadosť o úver odsúhlasiť minimálne dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov v dome. Až po schválení úveru zo strany príslušnej finančnej inštitúcie a pridelení stavebného povolenia sa môže začať s realizáciou projektu.

Je pritom dôležité, aby bol termín začatia prác presne uvedený v podpísanej zmluve o diele. Neoceniteľné je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takými prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#rekonštrukcia #dobré bývanie #obnova bytového domu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku