Prehľad možností financovania opravy bytového domu

, 07.02.2018 06:00
panelák, fasáda, rekonštrukcia
Niektoré banky sú schopné poskytnúť úver až do výšky 100 percent nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu. Autor:

Rekonštrukcia bytového domu je často finančne náročná. Hoci väčšina bánk svojim klientom poskytuje úver až do výšky 100 percent nákladov, ich podmienky sa v mnohom líšia.

Najdôležitejšie zmeny v novelizovanej legislatíve

 • Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úver až do 100 % obstarávacích nákladov stavby pri týchto typoch obnovy: výmena výťahu, stavebné úpravy s vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov, zatepľovanie v prípade ultranízkoener­getickej úrovne stavby
 • výška úrokovej sadzby 0,5 % pre samostatné typy obnovy: zateplenie, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vrátane obnoviteľných zdrojov energií
 • nulapercentný úrok – vo viacerých kombináciách (komplexná obnova)
 • zvýšené limity poskytovanej podpory: zateplenie: 100 €/m2 zatepľovanej plochy, výmena výťahu: 70 000 €/výťah, stavebná úprava spoločných častí a zariadení – vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov (možnosť vybudovania nového výťahu): 150 €/m2 podlahovej plochy bytu
 • úver na zateplenie možno poskytnúť aj pre nájomné byty obstarané s podporou štátu
 • úspora tepla vo výške 35 % vychádza z pôvodného stavu budovy a stavu po zateplení

Ministerstvo dopravy a výstavby

 • dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov
 • podávanie žiadostí: na okresnom úrade v sídle kraja od 15. januára do 28. februára
 • dotáciu možno poskytnúť na opravu: vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru, balkónov, lodžií a atiky bytového domu
 • výška dotácie: 20 eur/1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených
 • v prípade odstránenia systémovej poruchy predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 eur/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov

SlovSEFF III

 • podávanie žiadostí: do vyčerpania vyčlenenej finančnej sumy – limit zatiaľ nie je vyčerpaný
 • minimálna úroveň úspor energie: 30 %
 • po prijatí podmienok programu vykoná SlovSEFF bytovému domu bezplatný energetický audit
 • vhodné projekty v obytných budovách musia splniť aspoň dve z podmienok, ktoré sú uvedené na portáli www.slovseff.eu
 • výška grantu: 10 % výšky úveru pri 30– až 40-percentnej úspore, 15 % výšky úveru pri úspore nad 40 %

Štátny fond rozvoja bývania

 • podávanie žiadostí: od 15. januára do 30. septembra 2018
 • minimálna úspora tepla na vykurovanie – 35 %
 • úroková sadzba: 0 – 0,5 %
 • splatnosť úveru: maximálne 20 rokov
 • výška úveru: do 100 % z obstarávacej ceny stavby

Prvá stavebná sporiteľňa

 • podávanie žiadostí: v priebehu celého roka
 • úroková sadzba: od 1,25 % s fixáciou na 1 rok
 • splatnosť úverov: 10–30 rokov
 • podmienky poskytnutia: bytový dom s minimálne štyrmi bytmi, výška úveru musí byť minimálne 40-tisíc eur
 • výška úveru : individuálna, podľa potrieb investície

Štandardný investičný úver

Slovenská sporiteľňa

Marta Cesnaková, hovorkyňa:

„Od 15. januára 2018 ho poskytujeme z úverovej linky Rozvojovej banky Rady Európy so zníženou úrokovou sadzbu o 0,30 percenta ročne. Zvýhodnená úroková sadzba sa vzťahuje na polovicu finančných prostriedkov plánovanej investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne vo výške 15 percent po jej realizácii. Zvýhodnenie je garantované pre zmluvy podpísané do 30. júna 2018. Klient si môže zvoliť typ úrokovej sadzby naviazanej na 1/3/6/12M EURIBOR, ku ktorej sa pripočítava marža banky. Alebo fixné sadzby na 3/5/10 rokov od 1,70 percenta ročne, ak klient preferuje pravidelné rovnaké mesačné splátky úveru, vrátane úroku.“

Všeobecná úverová banka

Alena Walterová, hovorkyňa:

„Klient si môže zobrať úver do výšky 100 percent realizovanej investície so splatnosťou až na 25 rokov. Úrokovú sadzbu posudzujeme individuálne s možnosťou výberu variabilnej sadzby naviazanej na 3/6/12 M Euribor navýšenej o maržu banky alebo fixovanej sadzby na päť alebo 10 rokov.“

OTP Banka

Róbert Varšányi, marketing:

„OTP Banka Slovensko už umiestnila všetky zdroje z programu SlovSEFF III, ktoré boli určené na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov. S poskytovaním investičných úverov pre bytové domy má OTP Banka dlhoročné skúsenosti. Vlastníci bytov môžu čerpať úver za výhodných podmienok aj mimo programu SlovSEFF III. Banka poskytne úver až do výšky 100 percent nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu, na obdobie do 20 rokov a s úrokovou sadzbou garantovanou na tri až desať rokov. Výhodou úveru je aj jednoduchý spôsob zabezpečenia, a to fondom prevádzky, údržby a opráv. OTP Banka môže vlastníkom bytov prefinancovať náklady na obnovu bytového domu vynaložené za posledných šesť mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver, respektíve prefinancovať úver z inej banky.“

UniCredit Bank

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa:

„Každý úver je špecifický a každá žiadosť posudzovaná individuálne. Banka sa vždy snaží v podmienkach prispôsobiť požiadavkám a situácii daného klienta.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#rekonštrukcia #úver na rekonštrukciu #dobré bývanie #obnova bytového domu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku